Regulacje dla energetyki jądrowej przyjęte przez rząd

26-01-2011, 08:17

Przepisy konieczne do rozwoju i tworzenia energetyki jądrowej w Polsce zostały przyjęte w czasie wczorajszego posiedzenia Rady Ministrów. Przepisy określają m.in. odpowiedzialność cywilną za szkodę jądrową. W przyszłości elektrownie jądrowe mogą być kluczowe dla zapewnienia Polsce odpowiedniej ilości energii elektrycznej w rozsądnej cenie.

Wśród dokumentów przyjętych wczoraj przez rząd znalazł się przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe. Zaproponowano w nim zmiany dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Poziom odpowiedzialności finansowej za szkodę jądrową podniesiono ze 150 mln do 300 mln SDR (chodzi o międzynarodową umowną jednostkę monetarną, której wartość jest ustalana na podstawie koszyka walut). Odpowiedzialność tę mają ponosić podmioty eksploatujące urządzenia jądrowe, w tym operatorzy elektrowni jądrowych.

Znowelizowana ustawa ma również wymagać, aby transport materiału jądrowego (z urządzenia jądrowego) był odrębnie ubezpieczony. Jednocześnie założono, że Skarb Państwa ma gwarantować wypłatę odszkodowania za szkodę jądrową jedynie w zakresie, w jakim nie będzie ona mogła być wypłacona przez zakład ubezpieczeń, jednak nie więcej niż 300 mln SDR. Uprawnienia do kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia ma otrzymać prezes Państwowej Agencji Atomistyki.

>>> Czytaj: Unijny rynek energii ma powstać do 2015 r.

W założeniach przewidziano też utworzenie Agencji Energetyki Jądrowej (AEJ). Jednym z jej najważniejszych zadań byłoby przygotowywanie planów oraz koordynowanie strategii rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce. Decyzja o jej utworzeniu zostanie podjęta na etapie prac nad projektem nowelizacji ustawy.

Według nowych przepisów każdy inwestor ma być zobowiązany do utworzenia przy nowo powstałym obiekcie jądrowym Lokalnego Centrum Informacji (LCI). Będzie to punkt informacyjny na terenie gminy, prowadzony przez inwestora oraz operatora obiektu jądrowego, realizujący zadania informacyjne, edukacyjne i promocyjne. Dopuszczalne ma być prowadzenie jednego LCI dla kilku obiektów jądrowych zlokalizowanych w jednym miejscu. Zadaniem inwestora/operatora prowadzącego LCI będzie m.in. publikacja bieżących informacji o pracy obiektu jądrowego i współpraca z AEJ w zakresie upowszechniania rzetelnej wiedzy o energetyce jądrowej w Polsce i na świecie. Społeczność lokalna będzie mogła powołać Lokalny Komitet Informacyjny (LKI). Ma on pełnić rolę łącznika między nią a inwestorem/operatorem.

Lokalny Komitet Informacyjny będzie miał dostęp wyłącznie do danych, które są udostępniane przez LCI i AEJ. Przewiduje się, że osoby z LKI będą mogły wejść na teren obiektu jądrowego i jego pomieszczeń o dowolnej porze w towarzystwie wyznaczonego pracownika (z wyjątkiem pomieszczeń objętych szczególnym nadzorem).

Inne przyjęte dokumenty

Rada Ministrów przyjęła wczoraj również założenia do projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Celem tej regulacji jest stworzenie ram prawnych, obejmujących cały proces inwestycyjny związany z budową obiektów energetyki jądrowej (więcej na ten temat na stronie KPRM).

Rząd przyjął też informację na temat stanu prac nad "Programem polskiej energetyki jądrowej" przedłożoną przez ministra gospodarki. Program ten zakłada:

  • uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych do rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej do 30 czerwca 2011 r;
  • ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej w okresie 1 lipca 2011 r. – 31 grudnia 2013 r.;
  • wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień (1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2015 r.);
  • wydanie pozwolenia na budowę i budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni (1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2020 r.);
  • kontynuację i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych (1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2030 r.).

Rada Ministrów wysłuchała także informacji o współpracy PGE Polska Grupa Energetyczna SA z pełnomocnikiem rządu ds. polskiej energetyki jądrowej. PGE zawiązała spółkę akcyjną PGE Energia Jądrowa SA o kapitale zakładowym 25 mln zł. Następnie powołano spółkę PGE EJ 1 sp. z o.o., z kapitałem w wysokości 38 mln zł. Spółka ta odpowiada za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, prowadzi badania lokalizacyjne, a także odpowiada za wybór technologii, która będzie wykorzystana w budowie elektrowni jądrowej (więcej szczegółów również na stronie KPRM).

>>> Czytaj: Izrael testował Stuxneta przed atakiem na Iran


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy