Punkty karne sprawdzimy online, czyli CEPIK 2.0 idzie dalej

10-02-2015, 14:12

Sprawdzanie online informacji o punktach karnych, badaniach technicznych pojazdów oraz istotnych szkodach będzie możliwe m.in. dzięki nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Rada Ministrów przyjęła projekt założeń nowelizacji.

W ubiegłym roku MSW udostępniło elektroniczne usługi dla kierowców - Historia Pojazdu oraz Bezpieczny Autobus. Obydwie te usługi stworzono w ramach projektu CEPiK 2.0 realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i podległy mu Centralny Ośrodek Informatyki. MSW już wcześniej zapowiadało, że e-usług dla kierowców będzie więcej. 

Większa ilość danych w CEP

Stworzenie nowych usług wymaga zarówno prac technicznych, jak i zmian w prawie. Trzeba przykładowo rozszerzyć zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów, co pozwoli na udostępnianie większej liczby informacji. Właściciele pojazdów będą mogli przez internet sprawdzić informacje dotyczące badań technicznych pojazdów, a więc zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach, zakończonych wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Projekt założeń przewiduje też możliwość sprawdzenia, czy pojazd nie uległ istotnej szkodzie.

Planowane jest też wprowadzenie mechanizmów, które mają zmniejszyć ryzyko powstawania błędów w ewidencjach. Podmioty przekazujące dane do CEP i CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców) będą miały obowiązek weryfikowania danych, a także obowiązek wyjaśniania niezgodności.

Dla poprawy jakości danych planowane jest również wykorzystanie i udostępnianie danych z rejestrów PESEL i REGON w celu jednoznacznej identyfikacji osób i podmiotów. Ponadto planowane jest ujednolicenie formy wprowadzania danych do ewidencji oraz określenie warunków i trybu współdziałania podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji.

Co mamy dostać?

Jednocześnie prowadzone są prace programistyczne nad projektem CEPiK 2.0. Na chwilę obecną MSW informuje o zamiarze wprowadzenia następujących e-usług:

  1. Sprawdź moje uprawnienia” oraz „Sprawdź informację o punktach karnych” - usługa dająca kierowcom dostęp do własnych danych w celu bieżącego monitorowania informacji na temat swoich uprawnień, popełnionych naruszeń i przyznanych punktów karnych. MSW chce, aby w przyszłości możliwe było opłacanie mandatu online dzięki tej usłudze. 
  2. Udostępnij dane pracodawcy” - usługa umożliwi weryfikację uprawnień kierowcy, a tym samym pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody pracownikom bez uprawnień
  3. Sprawdź szkołę jazdy” - ma pozwolić na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez kursantów. 
  4. Mój pojazd” pozwoli właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych o swoim pojeździe.

W planach jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy