Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO. Jest potwierdzenie NSA

05-03-2024, 18:04

Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego musi zapłacić karę nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Naczelny Sąd Administracyjny 28 lutego 2024 r. w sprawie o sygn. akt. II OSK 3839/21 oddalił skargę kasacyjną Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego i tym samym podtrzymał decyzję Prezesa UODO z 2019 roku o karze w wysokości 40 tys. zł nałożonej w 2019 r. za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach BIP podlega RODO. Jest potwierdzenie NSA

NSA oddalając skargę podtrzymał argumenty podnoszone przez Prezesa UODO i zgodził się z wcześniejszym wyrokiem WSA w Warszawie o sygn. akt. II SA/Wa 2826/19 z 26 sierpnia 2020 r.

Zarzuty Prezesa UODO, z którymi zgodził się NSA, a wcześniej WSA, dotyczyły m.in. tego, że administrator nie zawarł umowy powierzenia z firmą, na której serwerach znalazły się zasoby Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, a także z podmiotem, który dostarczał oprogramowanie do stworzenia BIP i świadczył usługi serwisowe w tym zakresie.

Brak takich umów narusza art. 28 ust. 3 RODO, zgodnie z którym administrator ma obowiązek zawarcia umowy powierzenia, gdy zleca wykonanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Spór z burmistrzem Aleksandrowa dotyczył m.in. kwestii tego, czy w takich okolicznościach RODO w ogóle ma zastosowanie. Wyrok NSA potwierdza, że wyjątki wyłączające stosowanie RODO muszą być interpretowane zawężająco i ograniczać się wyłącznie do tego, co niezbędne.

NSA potwierdził również, jak istotne jest posiadanie przez administratorów odpowiednich polityk dotyczących przetwarzania danych osobowych w BIP, jak i określenie okresu, przez jaki będą przetwarzane dane w BIP.

NSA zgodził się z decyzją PUODO w aspekcie nieprawidłowości w związku z publikacją nagrań sesji rady miasta na kanale w YouTube. Administrator wybierając do zamieszczenia filmów z transmisją z posiedzeń rady wyłącznie kanał YouTube nie przeprowadził analizy ryzyka.

W konsekwencji administrator nie miał pełnej kontroli nad danymi zawartymi w nagraniach.

Analiza ryzyka mogła zaś pozwolić administratorowi upewnić się, czy dane z tego serwisu można odzyskać, czy w każdej sytuacji istnieje możliwość zrealizowania prawa osób do dostępu do danych, czy nie należy mieć kopii nagrań w innych miejscach, czy też jakie kategorie danych są w tym miejscu przetwarzane i zastosować odpowiednie środki ochrony, jak np. anonimizacja danych.

Z wyroku NSA wynikają dla administratorów bardzo istotne konsekwencje.

  • W pierwszej kolejności, administratorzy powinni pamiętać o konieczności zawierania umów powierzenia przetwarzania danych, gdy usługi czy operacje przetwarzania danych realizowane są przez inny podmiot.

  • Po drugie, bardzo istotne jest, by określić, jak długo dane będą przetwarzane do realizacji określonych celów szczególnie w sytuacji, gdy nie wynika to wprost z przepisów prawa. W sytuacji, gdy przepisy regulują tę kwestię, nie należy przetwarzać danych dłużej niż maksymalny okres wskazany w prawie.

  • Wreszcie, decyzja powinna uświadomić administratorom danych to, że oceniając procesy przetwarzania danych osobowych i przekazując informacje za pośrednictwem serwisów będących własnością innych administratorów, trzeba pamiętać o konieczności dokonania oceny związanych z tym ryzyk, ale przede wszystkim oceny ról podmiotów występujących w tych procesach, czyli przeprowadzenia wnikliwej analizy ryzyka.

Przeprowadzenie takiej analizy ryzyka, jak i posiadania odpowiednich polityk związanych z procesami przetwarzania danych, pozwala administratorom realizować zasadę rozliczalności, określoną w RODO. Mogą oni wówczas łatwo wykazać, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z prawem, zasadą celowości, zasadą ograniczenia czasu przetwarzania i zasadą poufności oraz integralności danych.

 

Foto: krakenimages.com, Freepik,

treść: UODO


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *