Przepisy o blokowaniu stron przechodzą sobie przez Sejm. W ustawie hazardowej!

15-09-2016, 11:04

W Polsce niedługo będziemy mieli dwie ustawy pozwalające władzy na cenzurowanie internetu. Ustawa antyterrorystyczna już jest, a ustawa hazardowa jest na dobrej drodze do wejścia w życie.

W maju i w lipcu tego roku pisaliśmy, że rząd chce ustawy hazardowej, która pozwoli na cenzurowanie internetu. Pierwotny projekt ustawy zakładał stworzenie tzw. Rejestru Niedozwolonych Stron. To miała być dosłownie rządowa czarna lista stron, podobna do tej zaproponowanej w roku 2009 przez rząd Tuska. 

Potem Ministerstwo Finansów jakby złagodziło projekt proponując stworzenie tzw. Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą. Nowy projekt był lepszy, ale nadal nie całkiem precyzyjny np. nie wiadomo jak rozumieć, że nazwa domeny jest "kierowana do usługobiorców na terytorium RP". Poza tym projekt nadal wymagał od operatorów blokowania dostępu do strony w ciągu 48 godzin. 

Ustawa w Sejmie, wędruje do Komisji

O tym się mówiło w maju i w lipcu, a potem sprawa przycichła. Projekt poszedł do Sejmu i tam przeleżał wakacje. Co teraz? 

W Sejmie posłowie klubu N złożyli wniosek o odrzucenie projektu. Zwrócili uwagę na to, że ustawa wprowadza coś w rodzaju cenzury prewencyjnej. Wniosek został odrzucony głosami posłów PIS i PSL. Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. 

Przypomnijmy raz jeszcze, że projekt przepisów dotyczących blokowania stron znajduje się w projektowanym artykule 15f.

Art. 15f. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, zwany dalej „Rejestrem”.
2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze.
3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą musieli uniemożliwić dostęp do stron internetowych poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do Rejestru.

W praktyce taki sposób blokowania będzie bardzo łatwy do obejścia.

Blokowanie i reklama w jednym!

Ponadto operatorzy będą musieli przekierowywać użytkowników na strony z komunikatem o zablokowaniu strony. Ten sam komunikat będzie zawierał "listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe w Polsce". To pokazuje wyraźnie, że autorom ustawy nie chodzi o walkę z negatywnymi skutkami hazardu. Chodzi o to, aby na hazardzie zarabiały wyłącznie podmioty, którym państwo zapewniło swojego rodzaju monopol. Gdyby chodziło o walkę hazardem, komunikat powinien informować np. o organizacjach wspierających osoby walczące z uzależnieniem od hazardu. 

Poza tym w ustawie jest sporo przepisów istotnych dla dostawców usług hazardowych oraz dla pokerzystów. Tych przepisów nie będziemy komentować, bo to nie nasza działka. 

Poniżej druk sejmowy z projektem ustawy. 

hazardowa


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy