Prawie 3/4 prezesów polskich firm obawia się cyberataków

Jakub Kurasz, PwC 12-02-2015, 16:56

Głównym wezwaniem biznesowym na najbliższy rok jest cyberbezpieczeństwo - wynika z badania „CEO Survey 2015” przeprowadzonego przez PwC. Podobnie jest wśród przedstawicieli biznesu na świecie - aż 61% badanych uważa, że kluczowym zagrożeniem, które może wpłynąć na perspektywę rozwoju firmy, są cyberataki.

Zapytani o strategiczne znaczenie technologii dla biznesu szefowie firm wskazują na znaczenie rozwiązań w zakresie pozyskiwania i analizy danych, które są ważne dla ponad 90% ankietowanych. Na świecie najważniejszym zagadnieniem związanym z technologiami cyfrowymi jest wykorzystywanie technologii mobilnych do pozyskiwania klientów, deklaruje tak 81% badanych.

– Kluczowa rola informacji niezbędnych do realizacji głównych procesów biznesowych oraz coraz większe znaczenie elektronicznych kanałów dostępu powoduje, że cyberbezpieczeństwo staje się bardzo ważnym punktem planów każdego szefa. Biorąc pod uwagę ogromną ilość informacji, którą klienci udostępniają na swój temat, oczekują oni respektowania ich prawa do prywatności i poufności oraz pewności, że ich dane nie zostaną nielegalnie pozyskane i nie zostaną wykorzystane do nielegalnych operacji. To, jak spółki spełniają to oczekiwanie  ma duże znaczenie dla ich zdolności do zdobywania i utrzymania klientów, a także dla budowy wartości marki. Ponad 60% szefów polskich firm uważa, że jednym z kluczowych  zagrożeń dla biznesu, które mogą wpłynąć na perspektywę rozwoju bądź utraty marki są cyberzagrożenia, w tym właśnie brak ochrony danych – mówi Jacek Sygutowski, dyrektor w zespole Cyber Security PwC.

MaximP / Shutterstock

MaximP / Shutterstock

Szefowie firm na całym świecie nie mają wątpliwości, jak dużą rolę mogą odegrać informacje w  uzyskaniu wiedzy o klientach i sposobach ich angażowania. Po zainwestowaniu znacznych nakładów w IT na przestrzeni ostatnich lat liderzy przedsiębiorstw oczekują realnych efektów w zakresie powiązania tych inwestycji ze spełnieniem pragnień konsumentów. Tymczasem jedynie tylko 3% danych jest tagowanych, a zaledwie 0,5% analizowanych, podczas gdy szacuje się1, że 23% wszystkich informacji cyfrowych generowanych rocznie może być przydatnych, gdyby były właściwie opisane i analizowane. Nic więc dziwnego, że 80% prezesów firm na świecie wskazuje analizę danych jako strategicznie ważne dla biznesu.

Jednocześnie z prowadzonych przez PwC analiz2 wynika, że 24% respondentów uważa, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy obniżyło się przekonanie o zdolności firm w zakresie ochrony danych osobowych.

Incydenty w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stały się obecnie tak powszechne, że w 2013 r. liczba wykrytych przypadków wzrosła aż o 48%, do 42,8 milionów. W minionym roku niemal każda branża odczuła to na własnej skórze, a wiele z nich poniosło znaczące koszty związane z koniecznością zarządzania takimi incydentami i neutralizacją ich skutków. Poza wymiernymi stratami przedsiębiorstw, które mogą być często niewidoczne dla klientów, należy zwrócić uwagę na niewymierne straty w postaci utraty wizerunku i reputacji. W efekcie  incydenty, nawet nieduże w bezpośrednich skutkach finansowych, w zależności od wrażliwości branży przekładają się na utratę zaufania klientów, a w konsekwencji wpływają negatywnie na prowadzoną działalność biznesową. Nic więc dziwnego, że obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa odnotowały najwyższy wzrost wśród wszystkich zagrożeń, o jakie zostali zapytani liderzy biznesu – 61% wskazało, że mają obawy w tym zakresie, w porównaniu z 48% zaledwie rok temu – podkreśla Tomasz Sawiak, starszy menedżer w zespole Cyber Security PwC.

Prezesi oceniają technologie cyberbezpieczeństwa jako jeden z trzech strategicznie najważniejszych dla ich organizacji rodzajów technologii cyfrowych. Zaś 53% uważa je za strategicznie „bardzo ważne” – to więcej niż jakikolwiek inny rodzaj technologii cyfrowej, o jaki pytano respondentów.

– Prawdziwa korzyść płynąca z bezpieczeństwa cyfrowego nie polega tylko na ochronie. Chodzi o tworzenie nowej wartości poprzez budowanie zaufania, które jest dziś tak ważne w biznesie. Przykładowo kluczem do przekonania klientów, jak wartościowa może być technologia przetwarzania w chmurze, jest zapewnienie, by była naprawdę bezpieczna. Postęp powoduje, że zaczynamy korzystać z nowych niestosowanych dotąd technologii, a nowymi ryzykami też trzeba odpowiednio zarządzać.  W tej sytuacji należy uznać za dobry znak, że niezbędna zmiana w myśleniu chyba już się dokonuje, a 72% prezesów postrzega technologie cyfrowe jako narzędzie kreowania wartości w obszarze cyfrowego zaufania – dodaje Rafał Jaczyński, dyrektor w zespole Cyber Security PwC.

 


1 IDC, The digital universe in 2020, 2012
2 PwC, Analyse: Are CEOs embracing the boom in personal data?, 2015


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy