Powiedz UKE o problemach z podłączeniem internetu

04-09-2008, 10:59

Urząd Komunikacji Elektronicznej ma zamiar opracować mapy obszarów o najsłabszym dostępie do telefonii stacjonarnej oraz mapy dostępu do szerokopasmowego internetu. O pomoc przy ich tworzeniu Urząd prosi internautów. Wystarczy wypełnić ankietę dostępną na stronach UKE.

Stworzenie map dostępu do telefonii i internetu jest jednym z elementów strategii regulacyjnej na lata 2008-2010. Mapy uwidocznią poziom zasięgu stacjonarnego internetu szerokopasmowego i usługi powszechnej, jak również faktycznego zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.

Taka wiedza jest istotna z biznesowego punktu widzenia. Dzięki niej operatorzy (również lokalni) i organy samorządu terytorialnego będą wiedziały o istnieniu miejsc skoncentrowanego popytu na usługi telekomunikacyjne.

Informacje posłużą także do zidentyfikowania tych miejsc, gdzie potrzebne jest zapewnienie usługi powszechnej w rozumieniu art. 81 Prawa telekomunikacyjnego, który to obowiązek leży w gestii operatora wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej (obecnie TP).

UKE przypomina jednocześnie, że usługa internetu szerokopasmowego nie zalicza się do tzw. usługi powszechnej, a więc może być promowana i wspierana przez administrację. Intencją UKE nie jest jednak ocena opłacalności inwestycji dla zgłaszanych obszarów, lecz scentralizowanie informacji w celu podjęcia próby skierowania tam inwestycji w porozumieniu z operatorami.

Ponadto Urząd zaznacza, iż jego intencją nie jest uzyskanie informacji o problemach poszczególnych konsumentów z jakością usług. Do tego służy skrzynka kontaktowa UKE. Dzięki ankietom urząd chce uzyskać informacje ogólne o braku dostępności wymienionych usług.

Dostępne są dwie ankiety: dotycząca telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu. Należy w nich podać województwo, powiat, gminę/miasto, ulicę (jeżeli informacja dotyczy konkretnej ulicy), informacje o usługach o jakie ubiegał się ankietowany, informacje o operatorze oraz o ew. odpowiedzi od operatora.

Więcej informacji na stronach UKE.


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy