Potencjał rozwoju firm wysokich technologii w Polsce

Badog 14-06-2011, 09:22

Polskie podmioty działające w sektorze wysokich technologii są coraz bardziej widoczne na rynku. Ich nowatorskie projekty i ogromny potencjał przekładają się na wzrost wartości segmentu gospodarki z zakresu Life Science. Dochody firm z tej branży tylko w przypadku sektora farmaceutycznego wynoszą ponad 600 mln zł w skali roku.

Biotechnologia obejmująca biochemię, mikrobiologię oraz nauki inżynieryjne jest jedną z najszybciej rozwijających się polskich branż z pogranicza nauki i biznesu. Wyniki prowadzonych badań wpływają na wzrost produkcji unikalnych formuł antybiotyków, szczepionek oraz środków umożliwiających utrwalanie oraz wytwarzanie żywności.

Przewiduje się, iż wartość polskiej branży biotechnologicznej będzie wzrastać w tempie kilkudziesięciu procent rocznie. Niewątpliwie największy wpływ na tę tendencję ma napływ środków z Unii Europejskiej, które stanowią znaczące wsparcie dla nowatorskich projektów prowadzonych przez polskich naukowców. Szacunkowa wartość dofinansowania z UE, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 wynosi ponad 600 mln zł, z czego zdecydowana większość przypada na rozwój biotechnologii medycznej i żywnościowej.

>> Czytaj także: Finansowanie innowacyjnych pomysłów

Poza wsparciem finansowym dla polskiej nauki istotny jest wskaźnik wykształconej kadry, rozwiniętego zaplecza badawczego w postaci najlepszych polskich uczelni, znaczące zainteresowanie studentów oraz wsparcie ze strony instytucji rządowych.

Spośród ponad 30 firm biotechnologicznych działających na polskim rynku, większość specjalizuje się w diagnostyce na potrzeby B+R, farmacji i przemysłu spożywczego oraz kosmetycznego. Potencjał i możliwości biotechnologii potwierdza fakt, że do Urzędu Patentowego co roku składanych jest ponad 300 wniosków patentowych. Równie wysoka liczba aplikacji dotyczy możliwości pozyskania dofinansowania dla realizacji nowych projektów.

Biotechnologia w Polsce, mimo wysokiego tempa wzrostu, zmaga się z kilkoma poważnymi problemami. Jednym z największych wyzwań dla rozwoju polskiej biotechnologii jest emigracja zdolnych absolwentów do krajów, gdzie zarobki i warunki pracy są dużo korzystniejsze niż w Polsce. W Stanach Zjednoczonych biotechnolog z 6 letnim stażem zarabia w przeliczeniu na złotówki ok 20-30 tys. miesięcznie, w Polsce może liczyć na pensję w wysokości 4-6 tys. zł – komentuje Jarosław Dastych, prezes zarządu Proteon Pharmaceuticals SA.

>> Czytaj także: Innowacyjne technologie z rąk utalentowanego studenta

Utrzymanie obecnej tendencji rozwojowej może spowodować iż, Polska zacznie eksportować innowacyjne produkty biotechnologiczne, a nie jak teraz wykształconych specjalistów i niewdrożone do praktyki wyniki prowadzonych badań. Istotnym aspektem jest również zwiększenie zaangażowania podmiotów gospodarczych wspierających biotechnologię tak, by nie była ona postrzegana wyłącznie jako dziedzina nauki, ale gałąź przemysłu generującą wysokie zwroty z inwestycji.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy