Portal dla wykładowców i studentów informatyki

22-10-2007, 14:04

Portal wiedzy informatycznej dla studentów, wykładowców oraz absolwentów wydziałów informatyki zostanie utworzony przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki oraz firmy Microsoft i Cisco. Projekt nosi nazwę Polska Wszechnica Informatyczna.

W ramach Polskiej Wszechnicy Informatycznej udostępniane będą materiały i pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na wydziałach informatyki. Korzystać z nich będą mogli zarówno studenci i wykładowcy kierunków informatycznych, jak i studenci innych kierunków oraz uczniowie szkół średnich, zainteresowani tematyką informatyczną. Potencjalne grono adresatów projektu liczy około 100 tys. osób.

Do współpracy w tworzeniu portalu zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

W ramach projektu Polska Wszechnica Informatyczna zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka. Przygotowane materiały zostaną udostępnione jako Otwarte Zasoby Edukacyjne. Patronat naukowy nad pracami objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej.

Treści materiałów dostępnych na portalu będą zgodne z obecnie obowiązującymi standardami edukacyjnymi dla kierunku informatyka zatwierdzonymi przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego oraz zaopiniowane przez dziewięcioosobową radę programową. W składzie rady znaleźli się profesorowie, przedstawiciele ośmiu polskich uczelni informatycznych.

Źródło: Microsoft
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy