Polskie firmy nie zarządzają talentami

26-10-2011, 14:16

Niemal 40 procent przedstawicieli polskich firm nie korzysta z zarządzania talentami w swoich organizacjach - wynika z badania przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner. Co prawda, szefowie firm wiedzą, że sukces przedsiębiorstwa zależy od kapitału intelektualnego pracowników, ale nie przekłada się to na działania praktyczne.

Jak wynika z badania "Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi przez controlling w Polsce", przeprowadzonego przez firmy GAVDI Polska i Controlling Partner, 39 proc. badanych organizacji nie prowadzi programów zarządzania talentami.

Ponadto większość przedstawicieli firm mylnie definiuje to pojęcie, postrzegając zarządzanie talentami jako wyłanianie najbardziej efektywnych pracowników przez ich przełożonych (23 proc.) lub nagradzanie pracowników z najwyższą oceną (11 proc.). Zaledwie 16 proc. przedsiębiorstw postrzega zarządzanie talentami jako rozwój silnych stron pracowników poprzez optymalny dobór szkoleń.

Czytaj: Szef Androida rozdał kilka milionów dolarów podwładnym

- Pracodawcy często zapominają, że zadowolenie ludzi wzrasta, gdy wykorzystuje się ich potencjał w jak najszerszym zakresie. Tymczasem samorealizacja pracowników może stanowić klucz do sukcesu każdej firmy, a zaniedbanie tego procesu lub jego nienależyte przeprowadzenie może doprowadzić do poważnych konsekwencji – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A.

Zaledwie jedna trzecia badanych firm dostrzega pozytywne skutki zarządzania talentami w organizacji, w tym zaledwie dwa procent respondentów zdaje sobie sprawę z możliwości poprawy kondycji ekonomicznej ich organizacji. Trudności w dostrzeganiu związku pomiędzy zarządzaniem talentami a sytuacją finansową firmy mogą z kolei wynikać z braku wiarygodnych analiz w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w prawie 70 proc. badanych przedsiębiorstw.

Badanie GAVDI Polska i Controlling Partner "Wsparcie zarządzania zasobami ludzkimi przez controlling w Polsce" zostało przeprowadzone wśród 93 przedstawicieli obszaru finansów i controllingu w okresie listopad 2010 – czerwiec 2011. Większość badanych to różnej klasy specjaliści (53%), kierownicy i menedżerowie (17%) oraz administratorzy/koordynatorzy (17%) pracujący w organizacjach zatrudniających powyżej 200 osób i osiągających średnie roczne przychody na poziomie powyżej 200 mln PLN.

Czytaj: Kolejny pracownik Foxconn wyskoczył z okna


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy