(akt.) Polsce grozi unijna kara za Prawo telekomunikacyjne

01-06-2012, 07:34

Pięć państw UE nie wprowadziło do swojego prawa zmienionych unijnych przepisów telekomunikacyjnych. Polska jest wśród nich. Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości o obciążenie tych krajów grzywną.

Dziennik Internautów wspominał już, że od maja 2011 roku we wszystkich krajach UE powinno funkcjonować prawo zgodne z tzw. Pakietem telekomunikacyjnym. Przepisy te mają zapewniać m.in.  możliwość zmiany operatora telefonii z zachowaniem numeru w ciągu jednego dnia roboczego oraz bardziej przejrzyste informacje o usługach wliczonych w abonament, a także informacje o wyciekach danych. Umowy abonenckie powinny zawierać opis minimalnego poziomu jakości świadczonych usług. 

Obecnie w Polsce śledzimy prace nad nowym Prawem telekomunikacyjnym, które ma m.in. skrócić okres retencji danych, wprowadzić nowe zasady dotyczące ciasteczek i właśnie dopasować polskie przepisy do wspomnianych wymagań Pakietu telekomunikacyjnego. Niestety, na to ostatnie mieliśmy czas do maja 2011.

Czytaj: Ciasteczkowe przepisy bardziej kłopotliwe. Potrzebujemy Do Not Track?

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości sprawy przeciwko pięciu państwom członkowskim – Belgii, Holandii, Polsce, Portugalii i Słowenii.

Na mocy traktatu lizbońskiego Komisja, kierując przeciw państwu członkowskiemu sprawę o niezgłoszenie krajowych środków transponujących przepisy UE, może zaproponować sankcje finansowe, jakie ma nałożyć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sankcje te muszą być odpowiednie do czasu trwania i wagi naruszenia, a także wielkości danego państwa członkowskiego. 

Komisja zaproponowała następujące wysokości kar w stawkach dziennych.

  • Belgia - 70 353,36 euro,
  • Holandia - 105 688,8 euro,
  • Polska - 112 190,4 euro,
  • Portugalia - 22 014,72 euro,
  • Słowenia - 13 063,68 euro.

Te kary - jeśli zostaną nałożone - będą wypłacane od dnia wydania orzeczenia Trybunału do dnia powiadomienia o pełnej transpozycji przepisów do prawa krajowego.

AKTUALIZACJA

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wydało komunikat, w którym zapewnia, iż prace nad nowym prawem telekomunikacyjnym są zaawansowane.

- Projekt przygotowywany jest do przekazania pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, potem zostanie skierowany do ostatecznego przyjęcia przez Radę Ministrów, tak aby do Parlamentu trafił jeszcze przed okresem wakacyjnym. Informacja o skierowaniu przez Komisję Europejską wniosku o ukaranie Polski (oraz czterech innych państw) nie oznacza jeszcze, że kara taka zostanie faktycznie nałożona. Wniosek Komisji Europejskiej jest jednym z etapów proceduralnych, a ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Trybunał Sprawiedliwości - czytamy w komunikacie MAC.

Czytaj: Telekomunikacja w UE: nowe przepisy wchodzą w życie


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy