Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Polacy nie doceniają swojej wiedzy ekonomicznej wynika z badania NBP

16-09-2021, 14:03

Wysoką i bardzo wysoką wiedzę o ekonomii posiada ponad połowa Polaków (52%) – wynika z Badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków Narodowego Banku Polskiego. Warto jednak podkreślić, że samoocena respondentów jest niska – w dodatkowej ankiecie oceniającej swoją znajomość tematów gospodarczych jedynie 8% badanych wskazało, że ich wiedza jest duża, a aż 45% uważa, że jest ona średnia. Taki brak pewności może wpływać na podejmowane decyzje finansowe, co w przyszłości ma szansę przełożyć się na bezpieczeństwo finansowe.

Wiedza to potęgi klucz 

Znajomość ekonomii wśród Polaków zdecydowanie rośnie – w badaniu NBP, w latach 2012 i 2015, wynik określający wiedzę jako wysoką i bardzo wysoką otrzymało jedynie 37% i 38% ankietowanych. Natomiast w 2020 r. rezultat na poziomie wysokim i bardzo wysokim uzyskało aż 52% respondentów, średnim 33%, a niskim i bardzo niskim 14%.

Wysoką świadomość ekonomiczną potwierdza wynik na tle europejskim. Raport OECD z 2020 r. plasuje Polskę na 7. miejscu wśród 26 państw uwzględnionych w zestawieniu. Rezultat 13,1 pkt uzyskany w kategorii financial literacy, uwzględniał znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych, zachowań w zakresie wydatkowania i oszczędzania posiadanych środków oraz zarządzania nimi.

We wnioskach badania Narodowego Banku Polskiego możemy przeczytać, że osoby lepiej oceniające swoją wiedzę i uzyskujące wyższe oceny w teście, w większym stopniu dostrzegają potrzebę i użyteczność ekonomii. Wiąże się to też z wysokim wskaźnikiem posiadanych produktów finansowych, czyli w skrócie inwestycji w portfelu. Z tego powodu bardzo ciekawym zjawiskiem jest niska samoświadomość rodaków – tylko 8% z respondentów określiło swoją wiedzę jako wysoką. Można powiedzieć, że nie doceniamy siebie w kwestii ekonomii, co może mieć negatywny wpływ na podejmowane decyzje inwestycyjne, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo finansowe.

Niska samoocena wiedzy to mniej inwestycji?

Niedocenienie posiadanej wiedzy może skutkować brakiem podjęcia decyzji o inwestycji kapitału. W II kwartale br. blisko 70% badanych Polaków, którzy zaoszczędzili pieniądze nie zdecydowało się na próbę ich pomnożenia – wynika z danych firmy Tavex. Na przestrzeni roku widać jednak zmianę w porównaniu z I kwartałem br. – wtedy aż 74% nie zainwestowało swoich środków.

Wysoka inflacja w sierpniu, sięgająca 5,4%, chęć zapewnienia sobie bezpieczeństwa finansowego na przyszłość lub szybki zysk – motywów do podjęcia działań inwestycyjnych jest wiele. Można jednak założyć, że w najbliższym czasie coraz więcej Polaków będzie decydowało się na pomnażanie swoich środków finansowych ze względu na wydarzenia gospodarcze czy właśnie coraz większą wiedzę. Przy stawianiu swoich pierwszych inwestycyjnych kroków warto pamiętać o zachowaniu ostrożności. Nasz wybór aktywa powinien wynikać z jego analizy. Dlatego zawsze warto zacząć od inwestycji małych kwot oraz od dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. 

Z danych firmy Tavex wynika, że w II kwartale br. największą popularnością cieszyły się aktywa, takie jak: lokaty (32%), fundusze inwestycyjne (28,7%) oraz złoto (22,6%).

Autor: Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex