Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Pobieraczek odpowiada w sprawie rejestracji dzieci, cz. II

24-08-2009, 14:21

Właściciele serwisu Pobieraczek.pl nadal twierdzą, że rejestracja dziecka w ich serwisie rodzi poważne konsekwencje prawne i wymaga, aby rodzice naprawili szkodę. Do redakcji Dziennika Internautów trafiła kolejna ich odpowiedź w tej sprawie.

O serwisie Pobieraczek.pl pisaliśmy w DI wielokrotnie. Najpierw opisywaliśmy kontrowersyjny sposób działania serwisu, potem wspominaliśmy o postępowaniu UOKiK w jego sprawie. Większość tekstów dotyczyła jednak konkretnego problemu bezpośrednio wynikającego ze sposobu działania Pobieraczka. W serwisie tym bez problemów może się zarejestrować dziecko, które może nie być świadome związanych z rejestracją konsekwencji. W takim przypadku Eller Service (właściciel Pobieraczka) nie uzna reklamacji i będzie domagać się pieniędzy od rodziców.

Na łamach DI wypowiadało się na ten temat dwóch niezależnych prawników. Najpierw swoje zdanie wyraził Marcin Błaszyk, potem Rafał Cisek przedstawił nieco bardziej obszerną opinię. Obaj twierdzili, że rodzice nie mogą ponosić odpowiedzialności za rejestrację dziecka.

Przedstawiciele Pobieraczka przysłali nam kolejną odpowiedź, która jest reakcją na opinię Rafała Ciska. Odpowiedź na życzenie Pobieraczka publikujemy w całości. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz - odnosi się ona tylko do wybranych punktów opinii Rafała Ciska, więc warto porównać obydwa stanowiska.

* * *

Odpowiedź spółki Eller Service na publikację z 19.08.2009 r. "Odpowiedzialność za dziecko pobożnym życzeniem Pobieraczka?"

Dokonana przez T.P. Ciska interpretacja przepisów prawa, przedstawiona w artykule z dnia 19 sierpnia, obarczona jest poważnymi błędami merytorycznymi, które mogą wprowadzać Czytelników Dziennika Internautów w błąd co do obowiązującego prawa. Z racji, iż wypowiedź T.P. Ciska dotyczy działalności serwisu Pobieraczek.pl, wspólnicy spółki Eller Service uważają za stosowne wskazać następujące błędy zawarte w wypowiedzi T.P. Ciska:

1. T.P. Cisek sugeruje, iż osoba 11-letnia nie może ponosić odpowiedzialności karnej za popełnienie czynu zabronionego. Powyższa supozycja nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązującym stanie prawnym. Należy wskazać, iż osoba małoletnia również odpowiada za  popełnienie czynu zabronionego. Zasady odpowiedzialności nieletnich za popełnione przez nich czyny zabronione określa ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Fakt, iż jedenastolatek nie odpowiada na zasadach określonych w kodeksie karnym, w żaden sposób nie wpływa na bezprawność popełnianych przez niego czynów zabronionych. Należy podkreślić, iż bezprawność jest cechą czynu, nie zaś cechą sprawcy. Niestety co innego wynika z błędnej interpretacji przedstawionej przez T.P. Ciska. Przykłady odpowiedzialności karnej 11-latków za czyny zabronione popełnione przy posługiwaniu się siecią Internet, zostały opisane choćby w publikacjach: „Przebiegli jedenastolatkowie staną przed sądem rodzinnym za «włamanie» do Naszej Klasy” (http://prawo.vagla.pl/node/8452) oraz „Proste dla jedenastolatka” (http://prawo.vagla.pl/node/7433). Należy podkreślić, iż również w przypadku czynu zabronionego z art. 286 kodeksu karnego, wbrew wypowiedzi T.P Ciska, osoba nieletnia może ponieść odpowiedzialność karną na zasadach określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2. T.P. Cisek przedstawił błędną interpretację zastosowania art. 6 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Należy zgodzić się z twierdzeniem T.P. Ciska, iż spółka Eller Service dochodząc swoich należności zobowiązana jest udowodnić, iż zawarła z użytkownikiem umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Dowodem zawarcia umowy przez spółkę są dane teleinformatyczne zebrane przez spółkę Eller Service w trakcie procesu rejestracji. Jeśli dana osoba twierdzi, iż zarejestrowane dane są fałszywe, to właśnie na niej ciąży obowiązek udowodnienia tego twierdzenia, gdyż osoba taka z FAKTU nieprawdziwości danych WYWODZI SKUTEK PRAWNY polegający na nieważności umowy. Należy podkreślić, iż do wytoczenia powództwa z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego (nie zaś jak twierdzi T.P. Cisek art. 189 kodeksu cywilnego) o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego,  uprawniony jest w imieniu osoby małoletniej jej opiekun prawny.

3. T.P. Cisek zasugerował, iż dziewczynka, która ukończy 13 rok życia może wstąpić w związek małżeński i nabyć w ten sposób pełną zdolność do czynności prawnych. Taka interpretacja przepisów nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości. W związek małżeński może wstąpić jedynie dziewczyna, która ukończy 16 rok życia (za uprzednią zgodą sądu).  

Na koniec należy wskazać, iż kwestia obowiązywania przepisów prawa jest materią należącą w  Polsce do niezawisłych sądów. Na wiążącą wykładnię prawa żadnego wpływu nie wywiera zarówno obarczona błędami merytorycznymi interpretacja prawa dokonana przez T.P. Ciska jak i "pobożne życzenia" administratorów serwisu Pobieraczek.pl. Spółka Eller Service niezmiennie stoi na stanowisku, iż ostateczne zdanie w omawianych kwestiach należy do sądów powszechnych. Niestety, T.P. Cisek, w swych kategorycznych sądach, zapominał o podkreśleniu tego fundamentalnego faktu.  

Ireneusz Lejczak,
specjalista ds. prawnych Eller Service

reklama

Visikid« Sierpień 2022»
PoWtŚrCzwPtSbNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031