PIT 2011: Jak wypełnić PIT - krok po kroku

24-02-2012, 21:41
Aktualizacja: 26-04-2012, 23:05

Projekt e-Deklaracje 2, prowadzony przez Ministerstwo Finansów, umożliwia złożenie drogą elektroniczną bez użycia podpisu kwalifikowanego deklaracji PIT-16A i PIT-19A, zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a także wniosku PIT-16. Pokazujemy, jak krok po kroku wypełnić formularz interaktywny na przykładzie PIT-37.

Resort finansów oferuje dwie metody składania PIT-ów w formie elektronicznej. Użytkownicy systemu Windows mogą pobrać ze strony e-deklaracje.gov.pl odpowiedni formularz interaktywny. Aby z niego skorzystać, należy przedtem zainstalować program Adobe Reader w wersji 8.1.4 lub wyższej, dostępny bezpłatnie na stronie producenta (get.adobe.com/reader). Konieczna też będzie wtyczka umożliwiająca wypełnianie formularzy - znajdziemy ją w sekcji „Do pobrania” na podanej wyżej stronie systemu e-Deklaracje.

Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji desktopowej, która współpracuje z systemami Windows, Mac OS X i Linux (Fedora, Ubuntu, openSUSE). Można ją pobrać ze strony e-deklaracje.gov.pl, przedtem należy jednak zainstalować środowisko uruchomieniowe Adobe AIR. Nie obejdzie się też bez Adobe Readera i wspomnianej wcześniej wtyczki.

W obu przypadkach proces wypełniania deklaracji wygląda podobnie. Poniżej pokazujemy, jak korzystać z formularza interaktywnego. Wszystkie pozycje obowiązkowe będą w nim oznaczone czerwoną ramką. Po ustawieniu kursora myszki na wybranym polu zostanie wyświetlona podpowiedź dotycząca sposobu jego wypełniania.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 1

Na górze każdej strony formularza dostępne są dwa przyciski:

  • „Sprawdź poprawność” - służący do sprawdzenia wypełnionego formularza przed wysyłką;
  • „Wyczyść formularz” - służący do wyczyszczenia wprowadzonych do formularza danych.

Warto wiedzieć, że formularz w każdym momencie wypełniania można zapisać do pliku na dysk lokalnego komputera w celu późniejszej edycji (w menu „Plik” należy wybrać „Zapisz jako”).

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 2

W pierwszej kolejności należy podać swój identyfikator podatkowy (przy rozliczeniu wspólnym również identyfikator podatkowy małżonka) oraz wybrać sposób opodatkowania: rozliczenie indywidualne, wspólne z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 3

W kolejnym kroku z rozwijalnej listy trzeba wybrać urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie, oraz podać swoje dane identyfikacyjne (w przypadku rozliczenia wspólnego również dane identyfikacyjne małżonka). Informacje wprowadzone w tej sekcji zostaną automatycznie przeniesione do pozostałych pól formularza oraz załączników, które tego wymagają.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 4

Następnie przechodzimy do sekcji związanej z dochodami i stratami ze źródeł przychodów.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 5

W celu dodania załącznika należy wpisać wartość 1 w odpowiednim polu, w sekcji „Informacje o załącznikach”. Po uzupełnieniu pól załączniki zostaną automatycznie dołączone (jako kolejne strony) do formularza interaktywnego.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 6

Podajemy, w którym polu należy wpisać cyfrę 1, żeby uzyskać dostęp do wybranego załącznika. Pozostałe załączniki (niewymienione w tabeli poniżej) należy złożyć w formie papierowej.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - dostępne załączniki

W formularzu sprawdzana jest struktura wpisanych identyfikatorów podatkowych (NIP lub PESEL). W przypadku wykrycia niezgodności wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 7

Na bieżąco sprawdzane są także wypełniane przez podatnika pola. W przypadku wykrycia błędu w obliczeniach lub formacie danych wyświetlony zostanie komunikat informujący o źle wypełnionych pozycjach.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 8

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk „Sprawdź poprawność”. W przypadku wykrycia błędu wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat - oznacza to, że należy dokonać korekty danych. W przeciwnym wypadku zobaczymy komunikat „Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania”. Sprawdzanie poprawności dokonywane jest również automatycznie przy wysyłaniu wypełnionego dokumentu.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 9

Po otrzymaniu poniższego komunikatu można przejść do następnego kroku - podpisania i wysłania zeznania. Jak to zrobić, pokazujemy w kolejnym artykule.

Jak wypełnić PIT - krok po kroku - rys. 10

PIT 2011: Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy