Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Listy Czytelników

Do Dziennika Internautów wpłynęło zgłoszenie dotyczące projektu realizowanego przez Ministerstwo Finansów. Jeden z naszych Czytelników znalazł w dokumentacji Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ wpis wzbudzający podejrzenia co do legalności używanego oprogramowania. Zwróciliśmy się do Ministerstwa z prośbą o wyjaśnienia.

W liście, który trafił do redakcyjnej skrzynki pocztowej pod koniec ubiegłego tygodnia, można przeczytać:

Pracując w jednostce samorządu terytorialnego i obsługując różne systemy informatyczne narzucone odgórnie przez Ministerstwo Finansów spotykam się z nie lada wyzwaniem i czasami oczy mi z orbit wychodzą, jak widzę efekty pracy tegoż ministerstwa.

W pracy obsługuję System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ co prostymi słowami jest programem na kształt outlooka, w którym edytuję i wysyłam sprawozdania budżetowe do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Projekt tegoż systemu realizowany jest przez Ministerstwo Finansów. Wszelkie informacje na www.budzetjst.pl.
Program według założeń miał współpracować z programami innych firm importując i eksportując plik ze sprawozdaniem w postaci pliku xml i ku mojemu zdziwieniu owa funkcja nie zadziałała pomimo zapewnień producentów obu programów.
W ramach poszukiwań przyczyny wszedłem na www.budzetjst.pl i chciałem pobrać dokumentację wejścia wyjścia ponieważ pomyślałem, że błąd w pliku xml można naprawić, pobierając dokumentację spotkałem się z pierwszym problemem, ponieważ plik z nią zapisuje się jako pdf, a w rzeczywistości jest rar-em, kwestia zmiany rozszerzenia po ściągnięciu i rozpakowania.
W tym momencie zacząłem szukać możliwości kontaktu z administratorem strony, aby ten błąd poprawił, niestety na stronie nie mogę znaleźć nigdzie takich informacji.
Jakie było moje zdziwienie, gdy po otwarciu pliku PaczkaSprawozdan.xsd z omawianego rar-a znalazłem taki wpis:

!-- edited with XMLSpy v2006 sp2 U (http://www.altova.com) by www.serials.ws (www.serials.ws) --

I tutaj moje pytanie: czy Ministerstwo Finansów używa pirackiego oprogramowania? Strona www.serials.ws znana jest z publikowania nielegalnych kluczy i cracków do programów celem obejścia zabezpieczeń narzuconych przez ich producenta.

Dziennik Internautów zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Odpisała nam Magdalena Kobos, rzecznik prasowy MF:

Jest to pierwszy i jedyny sygnał, który dotarł do Ministerstwa Finansów a dotyczący nieprawidłowości w funkcjonowaniu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

10 września 2007 r. Ministerstwo Finansów zawarło z podmiotem zewnętrznym umowę nr C/141/07/ST/B/35 na świadczenie usług zapewniających utrzymanie Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego "BeSTi@" wraz z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych. Wykonawca umowy został wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W umowie pomiędzy Ministerstwem Finansów a Wykonawcą zawarte są m.in. następujące zapisy /§ 8 Umowy/:

  1. Wykonawca z chwilą zawarcia Umowy nie może bez uprzedniej wyrażonej na piśmie zgody Zamawiającego tworzyć, zbywać ani w inny sposób udostępniać oprogramowania zależnego lub inspirowanego systemem "BeSTi@" lub jego modyfikacjami wykonanymi w ramach niniejszej Umowy, oraz nie ma prawa certyfikować oprogramowania współpracującego z systemem "BeSTi@".
  2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu w zakresie wykonywania niniejszej Umowy wszelkie niezbędne prawa do oprogramowania, dokumentacji i narzędzi, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy.
  3. Wykonawca oświadcza, że:
    1) wytwarzanie produktów niniejszej Umowy, w tym oprogramowania i dokumentacji,
    2) korzystanie przez Zamawiającego z produktów niniejszej Umowy oraz praw autorskich, licencji, praw własności intelektualnej, praw własności wzorów przemysłowych, itp. nabytych w związku z niniejszą Umową
    nie narusza przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osobistych lub majątkowych osób trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych, w szczególności praw autorskich, praw pokrewnych, praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe.
  4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie niniejszej Umowy nie będzie prowadzić do wypełniania przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności nie stanowi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa osoby trzeciej. W razie powstania w trakcie wykonywania Umowy i po jej wykonaniu wszelkich roszczeń osób trzecich, wynikłych z wykonania Umowy przez Wykonawcę i jego pracowników, Wykonawca bierze na siebie wyłączną odpowiedzialność, za roszczenia osób trzecich z tytułu szkód materialnych lub na osobie oraz z tytułów, o których mowa w ust. 2, 3 i 4, ....

W związku z otrzymaną od Pani informacją, Ministerstwo Finansów niezwłocznie podjęło odpowiednie działania w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i wystosowało pismo do Wykonawcy z prośbą o bardzo pilne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W przypadku uzyskania kolejnych informacji dotyczących Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ natychmiast ten artykuł zaktualizujemy.

AKTUALIZACJA - 30.10.2008

Magdalena Kobos, Rzecznik Prasowy Ministerstwa Finansów, poinformowała redakcję Dziennika Internautów, że w odpowiedzi na pismo ministerstwa Asseco Poland S.A. i Sputnik Software Sp. z o.o. - Wykonawcy realizujący umowę nr C/141/07/ST/B/35 - oświadczyli, że System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@ ani żaden jego komponent nie zawiera nielegalnego oprogramowania. Wykonawcy poinformowali również, że ich wewnętrzne kontrole nie wykazały nieprawidłowości w omawianym zakresie.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Następny artykuł » zamknij

Źródło: DI24.pl

UWAGA: UWAGA: Wybrane listy, przesłane do redakcji Dziennika Internautów, publikujemy, by umożliwić ich autorom dotarcie do szerszego grona odbiorców. Czytelnicy mogą podzielać zawarte w nich poglądy lub mieć odmienne zdanie - zachęcamy do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Treści publikowanych listów mogą zawierać prywatne poglądy internautów, które nie odzwierciedlają poglądów redakcji DI. Listy prosimy kierować na adres: listy@di.com.pl