Pieniądze dla programistów z Polski Cyfrowej

13-11-2014, 17:29

Młodzi programiści marnują swój potencjał, a skostniała administracja jest zamknięta na nowe, przyszłościowe rozwiązania? Może uda się to zmienić przez działanie e-pionier w programie finansowania unijnego Polska Cyfrowa.

Pisaliśmy o Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, sygnalizując, że na działanie adresowane do młodych programistów przeznaczonych będzie ok. 25 mln zł. Działanie nazywa się e-pionier. Ma wspierać rozwijanie i pomysłów na biznes, i inicjatyw społecznych.

- Działanie e–Pionier w Programie Polska Cyfrowa zakłada wsparcie pomysłów zdolnych programistów (lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów) na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo i bazujących na szeroko pojmowanych Technologiach Informacyjno-Komunikacyjnych - powiedział Piotr Popa, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Zdumiony młody programista

Fot. lassedesignen/Shuttertock.com

Problemy istotne społecznie
W działaniu zostaną wykorzystane tzw. zamówienia przedkomercyjne (pre-commercial procurement). Zamawiający publiczni zgłaszają ważne wyzwania społeczne, a zespoły opracowują koncepcje, a następnie prototypy innowacyjnych rozwiązań, odpowiadających na to wyzwanie. Wyniki tych prac są następnie oceniane w kilku etapach. Na koniec, jak w zamówieniach publicznych, wyłaniane jest rozwiązanie najlepiej spełniające zgłoszoną potrzebę.

Zasadniczo zamawiającym ma być administracja publiczna, ale „ważne wyzwania społeczne” mogą wskazać także firmy, organizacje pozarządowe czy nawet osoby indywidualne - jednak propozycje muszą odpowiadać celom działania. Kto będzie wybierał propozycje do realizacji? Będą to akceleratory - wyłonione w drodze konkursu firmy prywatne, które będą pośredniczyć między pomysłodawcami a programistami. To one będą wspierać organy administracji w identyfikowaniu problemów oraz dokonywać wyboru propozycji ich rozwiązań - wyjaśnia Piotr Popa.


O terminach

Za realizację całego działania odpowiadać będzie zapewne Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To jego zadaniem będzie wybór akceleratorów - nabór konkursowy może ruszyć już w I kwartale 2015 roku. Zależy to od wydania decyzji zatwierdzającej Program Polska Cyfrowa przez Komisję Europejską. Wybrane akceleratory zajmą się rozpisaniem konkursów dla programistów. Wobec tego nie wiadomo jeszcze, jak miałaby wyglądać procedura samego naboru.


Od akceleratora do programisty

- Poszczególne edycje konkursów będą obejmowały wybrane obszary istotnych kwestii społecznych - wyjaśnia Piotr Popa. Obszarami tymi mogą być np. bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu, wykorzystanie dóbr kultury. Opracowane rozwiązania powinny adresowane do wybranej grupy, np. dzieci, osoby starsze czy niepełnosprawni.

Wsparcie ma objąć m.in. prowadzenie weryfikacji technologicznej i biznesowej proponowanych rozwiązań oraz pomoc merytoryczną. Programistów mają wesprzeć doświadczeni mentorzy, którzy pomogą im m.in. w zakresie projektowania rozwiązań IT odpowiadających na potrzeby klienta, zarządzania projektami, przedsiębiorczości czy pracy w zespole interdyscyplinarnym.


Wynik prac

Efektem udzielanego wsparcia powinno być wypracowanie odpowiednich rozwiązań w formie MVP (minimum viable product) oraz ich rozwój, by potencjalny użytkownik mógł je przetestować. Co dalej z rozwiązaniem? Dopuszczamy ewentualną komercjalizację opracowanego rozwiązania poprzez założenie spółki prawa handlowego. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu finansowania z innych źródeł UE lub środków wyłącznie prywatnych (np. funduszy Venture Capital) - uzupełnia Piotr Popa.

 

Informacje o działaniu

Program operacyjny: Polska Cyfrowa

Cel szczegółowy 6: Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań cyfrowych w gospodarce i administracji

Działanie: e-pionier – promowanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych poprzez konkurs i program dla zdolnych programistów.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy