Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Parlament Europejski znów za prawami internautów

22-04-2009, 14:12

Poprawkę do Pakietu telekomunikacyjnego, która zabrania odcinania od internetu bez zgody sądu, podtrzymali wczoraj członkowie komisji ITRE Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, że 5 maja Parlament może podjąć decyzję, która utrudni odcinanie internautów za naruszanie praw autorskich. W atmosferze oczekiwania na głosowanie zaktywizowała się polska Partia Piratów, która zaleca internautom pisanie do europosłów.

O Pakiecie telekomunikacyjnym, który może stać się zagrożeniem dla neutralności internetu w Europie pisaliśmy wczoraj. Wspominaliśmy, że również wczoraj miały się odbyć głosowania w komisji Parlamentu Europejskiego odpowiedzialnej za przemysł, badania i energię (ITRE).

Głosowania te odbyły się i przeciwnicy odcinania od internetu mają się z czego cieszyć. Komisja ITRE przyjęła głośną "poprawkę 138" określaną także jako "poprawka 46" lub "138/46". Mówiąc najogólniej poprawka ta zawiera gwarancję, że nie można ograniczać podstawowych praw i wolności użytkowników końcowych bez uprzedniego orzeczenia organu sądowego.

Kraje takie, jak Francja, chciały już wprowadzić prawo pozwalające na odcinanie od sieci po trzykrotnym stwierdzeniu naruszenia praw autorskich (tzw. prawo Hadopi). O takim odcięciu nie miał decydować sąd, ale specjalnie powołany do tego organ. Propozycja francuska miała naprawdę drakoński charakter, bo nie przewidziano nawet odwołania od decyzji o odcięciu internetu.

Poprawka 138 gwarantuje, że takie prawo nie będzie groziło Europejczykom, co z pewnością rządowi Francji na rękę nie jest.  

Komisja ITRE przyjęła "poprawkę 138" zdecydowaną większością głosów. Za głosowało 40 członków komisji, przeciwko 4. Nie po raz pierwszy zresztą Parlament Europejski sprzeciwia się takiemu prawu. Jest natomiast niemal pewne, że do wprowadzenia poprawki nie będzie chciała dopuścić Rada UE. Wielu komentatorów zauważyło już, że stanowiska Rady i Parlamentu są na kursie kolizyjnym.

Co dalej?

Podtrzymanie poprawki przez komisję ITRE sprawia, że najprawdopodobniej 5 maja w głosowaniu plenarnym Parlament Europejski zagłosuje za poprawką. Europosłowie najczęściej głosują według zaleceń komisji.

Jeśli Parlament Europejski opowie się za wprowadzeniem poprawek, to Pakiet telekomunikacyjny wróci do rady. Jeśli zaś rada poprawki zatwierdzi, to Pakiet stanie się prawem.

Jeśli rada nie zatwierdzi poprawek (jest to najbardziej prawdopodobne), to powołany zostanie tzw. komitet pojednawczy i Pakiet telekomunikacyjny trafi do trzeciego czytania.

Komentatorzy uważają, że trzecie czytanie pozwoli na wyłowienie z Pakietu wielu kontrowersyjnych przepisów. Sprzyja temu fakt, że dokument zaczyna przyciągać uwagę opinii publicznej. Warto tu zaznaczyć, że nie chodzi tylko i wyłącznie o "poprawkę 138". W propozycjach do Pakietu da się znaleźć kilka poprawek, które dają niebezpieczne przywileje dostawcom internetu.

Sonda
Prawo pozwalające dostawcy internetu na ograniczenie dostępu do określonych usług to:
  • początek cenzury w sieci
  • krok w stronę usług wyższej jakości
  • coś, na temat czego nie mam zdania
wyniki  komentarze

Polska Partia Piratów reaguje

Ugrupowaniem politycznym, które w Polsce zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z Pakietem, jest Partia Piratów. Z pewnością nie jest to ugrupowanie czołowe, ale w tej sytuacji nie zajmuje się ono atakami na przeciwników i historiami alkoholowymi.

W komunikacie prasowym rozesłanym wczoraj do mediów Partia Piratów pisze:

Partia Piratów jest w stałym kontakcie z innymi partiami w Europie, które posiadają w swoich szeregach lobbystów na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Parlamencie Europejskim, którzy mają najbardziej aktualne informacje na temat przebiegu procesu legislacyjnego. Będziemy je publikować na bieżąco.

Prosimy również wszystkich o kontakt z waszymi europosłami, aby naświetlić im temat i aby głosowali przeciw tym zmianom.

Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte, będzie pozwalało providerowi internetowemu, by zaimplementować "warunki ograniczonego dostępu i/lub użytkowania niektórych usług lub aplikacji". Wielce prawdopodobne jest, że P2P zostanie zakazane, zostaną stworzone czarne i białe listy dostępnych usług/aplikacji. Prawo to też wspiera politykę 3 wykroczeń przy egzekwowaniu praw autorskich i tworzy ryzyko ponurej formy filtrowania sieci. To zagraża podstawowym wolnościom każdego, kto korzysta z sieci i każdego, kto posiada stronę internetową.

Na stronie Partii Piratów można znaleźć tłumaczenie opisanej przez nas wczoraj strony akcji Blackout Europe. Można też znaleźć porady dotyczące tego, jak kontaktować się europosłami w sprawie Pakietu telekomunikacyjnego.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca

              *