Organizowanie zgromadzeń będzie łatwiejsze? Jest projekt ustawy

25-03-2015, 14:13

Możliwość szybkiego i łatwego organizowania zgromadzeń uważa się za istotną dla dzisiejszej demokracji. Nowe Prawo o zgromadzeniach może ułatwić organizowanie zgromadzeń, a w niektórych przypadkach także je przyśpieszy.

Dziennik Internautów kilkakrotnie już poruszał temat Prawa o zgromadzeniach. Na pierwszy rzut oka jest to problem "nieinternetowy", ale czy na pewno? Jedną z cech internetu jest możliwość bardzo szybkiego skrzyknięcia ludzi i zorganizowania zgromadzenia. Taka szybka reakcja społeczeństwa może wpłynąć na decyzje władz w ważnych sprawach. W roku 2012 pokazała to sprawa ACTA. W ubiegłym roku Węgrzy zmusili rząd do rezygnacji z "internetowego podatku" właśnie dzięki zgromadzeniom.

Polskie Prawo o zgromadzeniach jest dalekie od ideału. We wrześniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał szereg przepisów ustawy za niezgodne z konstytucją (sygn. akt K 44/12). W tym roku Rzecznik Praw Obywatelskich występował do Ministra Administracji i Cyfryzacji o uregulowanie problemowych kwestii, włącznie z kwestią tzw. zgromadzeń spontanicznych. 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji podjęło wyzwanie i przedstawiło projekt całkiem nowego Prawa o zgromadzeniach. Nie będzie to nowelizacja starej ustawy, ale całkiem nowa regulacja uwzględniająca przypadki zgromadzeń odbywających się w następstwie nagłych wydarzeń i upraszczająca niektóre sprawy.

Zgromadzenia stacjonarne

Projekt ustawy, który znajdziecie pod tym tekstem, rozróżnia dwa rodzaje zgromadzeń: 

  • zgromadzenie stacjonarne, zwołane w celu wspólnych obrad lub wyrażenia jakiegoś stanowiska;
  • marsz, czyli zgrupowanie na otwartej przestrzeni, którego uczestnicy przechodzą zgodnie po wcześniej zgłoszonej trasie. 

Zorganizowanie zgromadzenia stacjonarnego ma być prostsze. Projekt przewiduje, że organizator będzie telefonicznie informował  powiatowego lub miejskiego komendanta Policji o takim zgromadzeniu. Trzeba będzie to zrobić nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 12 godzin przed zgromadzeniem.

Wyjątek będzie dotyczył zgromadzeń organizowanych w odległości mniejszej niż 200 m od siedzib przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, misji specjalnych i organizacji międzynarodowych korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych. Wówczas termin na zgłoszenie to 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia (zob. strona 6. projektu i dalsze). 

Organizacja marszu będzie nieco trudniejszą sprawą

Organizator zgromadzenia tego typu będzie musiał zawiadomić o nim organ gminy w taki sposób, by wiadomość dotarła do organu najpóźniej na 6 dni, a najwcześniej na 30 dni przed datą marszu (to oznacza wydłużenie terminu w przypadku marszów). Zawiadomienie można przekazać w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Trzeba będzie podać dane organizatora oraz dane osoby, która będzie przewodniczącym marszu. 

Ciekawostka: Organizator marszu będzie mógł złożyć deklarację, że nie przewiduje udziału w marszu osób zamaskowanych. Deklaracja będzie mieć wyłącznie charakter informacyjny dla służb porządkowych, a jej niezamieszczenie nie będzie sankcjonowane. Odnoszę dziwne wrażenie, że nasi politycy bardzo lubią poruszać kwestię zasłaniania twarzy. Potrzeba jest tak silna, że musi wejść do ustawy przynajmniej w formie niezobowiązującej deklaracji.

Sonda
Czy organizowanie zgromadzeń publicznych powinno być maksymalnie ułatwione?
  • tak
  • nie
wyniki  komentarze

W art. 8 projektu określony został mechanizm postępowania w sprawach marszów krzyżujących się. W przypadku "kolizji" marszów organ gminy będzie przeprowadzał rozprawę administracyjną z udziałem organizatorów. Celem rozprawy będzie osiągnięcie porozumienia, a jeśli go nie będzie, o pierwszeństwie wyboru czasu, miejsca lub trasy przejścia marszu decydować będzie data, godzina oraz minuta doręczenia zawiadomienia gminie.

W projekcie ustawy poczytacie również o tym, jak ma wyglądać zawiadamianie organizatorów o decyzjach w sprawie marszu, jaka będzie droga odwoławcza itd. Warto zwrócić uwagę na rolę przewodniczącego marszu, który będzie otwierał i zamykał marsz, będzie zobowiązany do posiadania dokumentów i specjalnego identyfikatora oraz będzie pilnował porządku i będzie mógł rozwiązać marsz. 

Poniżej kopia projektu ustawy z 23 marca, który znajdziecie także w Rządowym Centrum Legislacji.

Do Ku Ment 155899 by Dziennik Internautów


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy