Od 1 lipca e-rejestracja firm w CEIDG

09-06-2011, 14:03

Z początkiem kolejnego miesiąca każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą będzie ewidencjonowany w systemie CEIDG. Działalność będzie można zarejestrować w dowolnym urzędzie gminy oraz poprzez internet.

Wprowadzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorstw było zapowiadane już kilkakrotnie. Ministerstwo Gospodarki na swoich stronach potwierdziło, że CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - ruszy zgodnie z planem, czyli 1 lipca.

W ramach CEIDG ma powstać rejestr pełnomocnictw. Przepisy zniosą obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeśli fakt jego udzielenia został wcześniej uwidoczniony w CEIDG. To rozwiązanie będzie szczególnie przydatne dla pełnomocników występujących w sprawach swoich mocodawców drogą elektroniczną. Powinno to także uprościć kontakty między samymi przedsiębiorcami.

>>> Czytaj: Więcej elektronicznych udogodnień dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca, chcący rozpocząć rejestrację firmy przez internet, musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub zaufany profil. Więcej na temat zaufanego profilu można przeczytać w tekście pt. Rusza e-PUAP, czyli główne narzędzie e-administracji.

Organem ewidencyjnym dla CEIDG będzie Minister Gospodarki. Do czasu przeniesienia wszystkich swoich wpisów do CEIDG gminy będą przyjmowały zgłoszenia zmian dotyczące zarejestrowanych u siebie przedsiębiorców. Organem ewidencyjnym dla tych przedsiębiorców nadal będzie właściwy wójt/burmistrz/prezydent miasta. Z chwilą przeniesienia wpisów do CEIDG rolę organu ewidencyjnego przejmie Minister Gospodarki a zmian we wpisach będzie można dokonywać w CEIDG.

Gminy mają czas na przeniesienie swoich ewidencji do końca 2011 roku, jednakże już teraz można migrować dane do centralnego rejestru poprzez przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki aplikację SAGED.

>>> Czytaj: Elektroniczny rejestr przedsiębiorstw to prawie pewnik


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy