Ochrona danych: bliżej aktualizacji 15-letniej dyrektywy

05-11-2010, 08:07

Kontrola nad informacjami o sobie to jedno z praw podstawowych, które trzeba zagwarantować obywatelom UE - uważa Komisja Europejska, która przedstawiła nową strategię dotyczącą ochrony danych i planuje zmiany w unijnej dyrektywie o ochronie danych z 1995 r. Zadanie nie jest łatwe, bo ograniczenie zbierania danych to nie wszystko. KE chce również zapewnić swobodny przepływ danych w Unii.

Przegląd polityki dotyczącej ochrony danych posłuży za podstawę do dalszych dyskusji. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane podmioty i społeczeństwo do zgłaszania swoich uwag do propozycji przeglądu do dnia 15 stycznia 2011 r. za pośrednictwem strony internetowej Komisji przeznaczonej do konsultacji społecznych.

Na podstawie zebranych uwag Komisja przedłoży w 2011 r. wnioski legislacyjne dotyczące nowych ogólnych ram prawnych w zakresie ochrony danych. Po odpowiednich negocjacjach zostaną one przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.

>>> Czytaj: Sejm poszerzył kompetencje GIODO

- Ochrona danych osobowych jest jednym z praw podstawowych (...) Musimy również aktualizować nasze przepisy pod kątem wyzwań wynikających z nowych technologii i globalizacji - mówiła Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. Niewątpliwie miała rację, bo unijna dyrektywa o ochronie danych pochodzi z 1995 r. Wtedy w Polsce pierwszy rządowy serwer WWW miał zaledwie rok i powstała Wirtualna Polska.

Dziś żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które zaczyna przejmować się kwestiami prywatności. Uwagę na ten problem zwracają wynalazki z ostatnich lat - StreetView, Facebook, Nasza-Klasa. Osobny problem stanowi powszechność internetowej sprzedaży towarów i usług, takich jak rezerwacja biletów lotniczych. Jeszcze inne nowe problemy obejmują działania dotyczące walki z terroryzmem (np. retencja danych) i życzenia posiadaczy praw autorskich (np. zbieranie adresów IP i udostępnianie na ich podstawie danych dotyczących internautów).

Komisja Europejska przedstawiła strategię, która ma na celu ochronę danych osobowych we wszystkich dziedzinach polityki, włączając w to egzekwowanie prawa. Strategia formułuje następujące cele:

  • Wzmocnienie praw jednostki przez ograniczenie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych do niezbędnego minimum. KE uważa, iż każdy powinien być ponadto w jasny i przejrzysty sposób informowany o tym, kto, jak, dlaczego i na jak długo gromadzi i wykorzystuje jego dane. Co więcej, Komisja uważa, że każdy powinien mieć "prawo do bycia zapomnianym", gdy jego dane nie są już potrzebne lub chce, by zostały one usunięte.
  • Rozszerzenie wymiaru jednolitego rynku poprzez zmniejszenie biurokratycznego obciążenia dla przedsiębiorstw i zagwarantowanie jednakowych warunków konkurencji. Obecnie istnieją różnice we wdrażaniu unijnych przepisów w zakresie ochrony danych i nie ma jasności co do tego, czyje przepisy mają zastosowanie.
  • Przegląd przepisów dotyczących ochrony danych w obszarze współpracy policji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, by również w tych dziedzinach chronione były dane osobowe jednostek. Warto podkreślić, że Komisja prowadzi także przegląd dyrektywy w sprawie zachowywania danych z 2006 r., na podstawie której przedsiębiorstwa są zobowiązane do zachowywania danych o połączeniach telekomunikacyjnych przez okres wynoszący od sześciu miesięcy do dwóch lat.
  • Zapewnienie wysokiego poziomu ochrony w przypadku transferu danych poza UE.
  • Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów poprzez wzmocnienie pozycji i zwiększenie uprawnień organów ds. ochrony danych i ich dalszą harmonizację

Komisja przeanalizuje ponadto inne środki pozalegislacyjne, takie jak wspieranie kampanii na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie praw ochrony danych i korzystania z tych praw, jak również ewentualne inicjatywy w zakresie samoregulacji podejmowane przez sektor przemysłu.

>>> Czytaj: Facebook odkrywa sprzedaż danych użytkowników


Źródło: Komisja Europejska
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy