Nowe zasady dla telekomunikacji w UE

23-05-2011, 13:55

Do 25 maja 2011 r. wszyscy Europejczycy powinni korzystać z nowych uprawnień i usług w dziedzinie telefonii i internetu. Chodzi m.in. o możliwość zmiany operatora telekomunikacyjnego w ciągu jednego dnia z zachowaniem numeru telefonu, gwarancje większej przejrzystości oferowanych usług oraz lepszej ochrony danych osobowych w sieci.

Nowe reguły w dziedzinie telekomunikacji (znane wcześniej jako "Pakiet telekomunikacyjny") zostały formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę pod koniec roku 2009. Parlament i Rada zgodziły się co do tego, że reguły muszą być wdrożone do prawodawstwa narodowego wszystkich państw członkowskich do 25 maja 2011 r.

Dzięki nowym uprawnieniom nadanym Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) ma zwiększyć się pewność prawna, a operatorzy telekomunikacyjni znajdą się na wspólnym, ogólnoeuropejskim rynku. Komisja współpracowała z administracjami państw członkowskich dla zapewnienia sprawnego wdrożenia tych przepisów. Może ona wystąpić z postępowaniem w sprawie uchybienia ich zobowiązaniom, gdyby doszło do opóźnień wdrożenia.

>>> Czytaj: UE przygotuje strategię dot. chmur obliczeniowych

Ponadto obowiązujące od 25 maja nowe przepisy unijne mają zapewnić wyższy poziom ochrony praw konsumenta, to znaczy:

  • możliwość zmiany operatora telefonii stacjonarnej lub komórkowej z zachowaniem numeru w ciągu jednego dnia roboczego;
  • ograniczenie do 24 miesięcy początkowej długości nowego abonamentu, przy jednoczesnym zobowiązaniu operatorów do oferowania dwunastomiesięcznych umów;
  • bardziej przejrzyste informacje o usługach wliczonych w abonament. Umowy abonenckie muszą zawierać opis minimalnego poziomu jakości świadczonych usług. W szczególności abonenci internetowi muszą otrzymywać dane na temat technik zarządzania ruchem i ich wpływu na jakość usług, jak również wszelkich innych ograniczeń (w rodzaju ograniczenia szerokości pasma lub blokowania czy ograniczania niektórych rodzajów połączeń – na przykład połączeń telefonii internetowej w technologii VoIP).

Ponadto celem nowych przepisów jest poprawa ochrony przed naruszeniem danych osobowych oraz przed spamem (tj. niezamawianą pocztą elektroniczną) wraz z obowiązkiem powiadamiania o wszelkich naruszeniach poufności danych osobowych.

Regulatorzy krajowi uzyskują więcej samodzielności i nowe uprawnienia, by w ostateczności nakładać na operatorów cieszących się znaczącą pozycją na rynku obowiązek oddzielenia sieci komunikacyjnych od działów usługowych, dla zapewnienia innym operatorom niedyskryminacyjnego dostępu.

Wspólnie z Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) Komisja uzyskała dodatkowe uprawnienia nadzorcze. W praktyce znaczy to, że gdyby Komisja uznała, że proponowany środek zaradczy w dziedzinie konkurencji zgłoszony przez krajowy organ regulacyjny stworzy przeszkodę na drodze do jednolitego rynku dla dostawców usług telekomunikacyjnych, Komisja może zadecydować o przeprowadzeniu dogłębnej oceny, by po konsultacji z BEREC wydać zalecenia obowiązujące krajowego regulatora do wprowadzenia zmian w proponowanym środku zaradczym lub też do jego wycofania.

Do dalszych nowości zawartych w pakiecie należy poprawa dostępu do numerów alarmowych, w szczególności w przypadku korzystania z połączenia z europejskim numerem alarmowym 112.

Komisja zapowiada, że będzie monitorować wdrażanie nowych reguł telekomunikacyjnych w państwach członkowskich. Chce ona wykorzystać w pełni swoje uprawnienia, zwiększone niedawno na mocy traktatu lizbońskiego, by dopilnować pełnego i terminowego wdrożenia zaktualizowanych unijnych przepisów w tej dziedzinie.

>>> Czytaj: Cenzura w UE dzięki "wirtualnej granicy Schengen"


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy