Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Plus nie po raz pierwszy każe stosować się do regulaminu, którego abonent nie zna i nigdy nie akceptował - poinformował redakcję Dziennika Internautów jeden z Czytelników. Operator nie widzi w swoim postępowaniu nic nagannego, a UKE nie zamierza podejmować w tej sprawie żadnych czynności. Aktualizacja: również UOKiK nie ma do Plusa żadnych zastrzeżeń.

Z wyjaśnień przedstawiciela Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że działania operatora są zgodne z Prawem telekomunikacyjnym. Rozpatrzmy jednak wszystko po kolei.

Problem dotyczy usługi Plus na Kartę. Jak dowiedzieliśmy się z listu od Czytelnika, od pewnego czasu osoby przechodzące na nową taryfę otrzymują „gratis” w postaci pakietu internetowego. Jeżeli nie zdezaktywują go po upływie promocji, operator zaczyna pobierać opłaty w wysokości 7 zł miesięcznie.

Niektóre osoby nie są obyte z usługami sieciowymi i mogą nie umieć ich samodzielnie dezaktywować. Przedstawiam treść wiadomości, która jest wysyłana do abonentów: „Pakiet internetowy 7 Non Stop został włączony na 31 dni; pakiet odnowi się automatycznie”. Nie ma w treści wiadomości informacji, jak wyłączyć usługę. Informacje o tym pakiecie również są trudno dostępne - poinformował Czytelnik, zwracając uwagę na zapisy regulaminu zamieszczonego w sekcji „Dokumenty” na stronie nakarte.plus.pl:

4. W ramach Promocji Abonent, który w Okresie Trwania Promocji dokona zmiany taryfy na taryfę Plus na Kartę otrzyma dodatkowo gratis na okres 30 dni („Okres ważności Pakietu”) Pakiet internetowy 7 zł Non Stop („Pakiet”).

13. Dwa dni przed upływem Okresu Ważności Pakietu Abonent zostanie poinformowany, że Pakiet zostanie automatycznie odnowiony i że za odnowienie Pakietu zostanie pobrana opłata w wysokości 7 zł na zasadach określonych w regulaminie promocji „Pakiety internetowe Non Stop w Plus Mix oraz Plus na Kartę”.

Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w punkcie 13. jest odniesienie do regulaminu „Pakiety internetowe Non Stop w Plus Mix oraz Plus na Kartę”. Zgodnie z prawem użytkownik nie musi się stosować do regulaminu, którego treści nie akceptował, a tak jest w tym przypadku.

Według Czytelnika, jeśli usługa jest włączana automatycznie, należałoby ją dezaktywować po okresie promocji, a nie pobierać za nią opłaty w przypadku braku ręcznej dezaktywacji.

Plus odpowiada na zarzuty Czytelnika

Trudno zgodzić się z twierdzeniem, że sposób wyłączenia pakietu internetowego Non Stop jest dla przeciętnego użytkownika mało dostępny. W zakładce Plus na Kartę na naszej stronie internetowej informacja o pakietach internetowych znajduje się w centralnej części ekranu, a po jej wybraniu otrzymujemy informacje o wielkości pakietów, cenie i sposobie zarówno aktywacji, jak i dezaktywacji -  odpisał na nasze zapytanie Arkadiusz Majewski z Działu Komunikacji Korporacyjnej firmy Polkomtel, która jest operatorem sieci komórkowej Plus.

Zrzut ekranu z ofertą „Internet w telefonie w Plusie na Kartę”

Informacji na temat sposobu uruchamiania i wyłączania poszczególnych usług dodatkowych można zasięgnąć również w telefonicznym centrum obsługi klientów, punktach sprzedaży sieci Plus, a użytkownicy usługi Plus na Kartę mają też możliwość zarządzania usługami poprzez internetową aplikację Plus Online. Zapewniam, że osoby niemające potrzeby korzystania z pakietu internetowego bez problemu tę usługę wyłączają - podkreślił przedstawiciel operatora, dodając, że sprzedaż usług „na próbę” (ang. try before you buy) stosowana jest z powodzeniem na wielu dojrzałych rynkach i cieszy się zainteresowaniem zarówno oferentów, jak i użytkowników.

Jak to jest z tymi regulaminami - tłumaczy UKE

Zgłoszenie Czytelnika zostało przeanalizowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). Piotr Jaszczuk, pełniący funkcję Doradcy Prezesa, poinformował redakcję DI24.pl, że do Urzędu nie wpłynął dotąd żaden wniosek o interwencję związany z opisaną przez Czytelnika ofertą.

Biorąc pod uwagę warunki oferty i fakt, że mamy do czynienia z usługą wybieraną przez samego abonenta, UKE nie ma podstaw do podejmowania dodatkowych czynności w tej sprawie - odpowiedział na nasze zapytanie przedstawiciel Urzędu. Poniżej publikujemy bardziej szczegółowe wyjaśnienie:

Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującym prawem abonent, przystępując do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w ofercie pre-paid, akceptuje warunki i zasady świadczenia usługi, w tym kwestie doładowań, które operator określa w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz Cenniku. W przypadku abonentów usług prepaid-owych (przedpłaconych) akceptacja warunków obowiązującego Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych następuje poprzez czynność faktyczną, tj. włączenie się do sieci, doładowanie konta, wykonanie pierwszego połączenia.

W odróżnieniu od umów abonamentowych, korzystając z oferty „na kartę”, konsument nie zawiera umowy w formie pisemnej, a co za tym idzie, na operatorze nie spoczywa obowiązek dostarczenia klientowi regulaminu promocji. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych dla abonentów niebędących stroną umowy zawartej w formie pisemnej lub elektronicznej jest obowiązany do określenia zakresu i warunków wykonywania usług telekomunikacyjnych w regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz podania tego regulaminu do publicznej wiadomości.

Jednakże Prawo telekomunikacyjne nie precyzuje sposobu, w jaki Regulamin powinien być podany do publicznej wiadomości. W praktyce podanie regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych do publicznej wiadomości może zostać zrealizowane poprzez: podanie jego treści w prasie, udostępnienie go na stronie internetowej lub w odpowiednich punktach sprzedaży danego dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych czy wreszcie wywieszenie go w ogólnie dostępnym pomieszczeniu przedsiębiorcy.

Urząd Komunikacji Elektronicznej zweryfikował pod tym kątem sytuację opisaną przez Czytelnika Dziennika Internautów. Należy podkreślić, że w wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że operator telefonii mobilnej Polkomtel Sp. z o.o. opublikował na swojej stronie internetowej zarówno regulamin ogólny, jak również regulamin promocji i cennik usług obowiązujący abonenta wybierającego daną usługę.

Należy zwrócić uwagę, że już sama nazwa regulaminu promocji („Zmień taryfę na Plus na Kartę z Pakietem internetowym 7 zł Non Stop”) wyraźnie wskazuje wysokość opłaty za aktywowany pakiet internetowy. Dodatkowo w opisanym przypadku nie możemy rozpatrywać oferty w kategorii „niechcianych usług” ze względu, iż pakiet, o którym mowa, jest jej elementarną częścią.

Regulamin promocji precyzyjnie określa zarówno czas obowiązywania promocji, w którym korzystanie z pakietu jest bezpłatne, koszt docelowy pakietu, jak również sposób jego dezaktywacji w wybrany przez abonenta sposób.

Na koniec UKE przypomina, że osoby decydujące się na skorzystanie z konkretnej oferty obowiązkowo powinny zapoznać się ze szczegółowymi warunkami jej świadczenia.

AKTUALIZACJA - 14.02.2013

Zapytanie dotyczące wskazanej przez Czytelnika usługi wysłaliśmy też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Agnieszka Majchrzak z Biura Prasowego UOKiK poinformowała dziś redakcję DI24.pl: nie wpływają do nas skargi na wspomniane praktyki Polkomtela. Nie prowadzimy także postępowania w tej sprawie. Każdy konsument może zawiadomić Prezesa Urzędu o praktyce, która narusza zbiorowe interesy konsumentów, wysyłając informacje na adres uokik@uokik.gov.pl (zgłoszenia anonimowe nie są analizowane).


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: DI24.pl

Wszystkie Listy czytelników kierowane do DI są czytane przez redaktorów. Niektóre pytania / prośby do redakcji mogą dotyczyć szerszego grona internautów, wymagać wypowiedzi ekspertów lub zainteresowanych stron, wówczas traktowane są jako tematy interwencyjne. Wszelkie sprawy, którymi Waszym zdaniem powinniśmy się zająć prosimy kierować na adres: interwencje@di.com.pl