Mniej papierów w firmach - założenia ustawy deregulacyjnej

25-02-2011, 07:34

Przedsiębiorcy będą mogli częściej przekazywać i rejestrować informacje elektronicznie - zapowiedziało Ministerstwo Gospodarki, które przyjęło projekt założeń ustawy deregulacyjnej. Dokument był już konsultowany ze stroną społeczną. Teraz trafi do innych resortów.

Podczas wczorajszej konferencji prasowej "Więcej przedsiębiorczości, mniej papierowych obowiązków" minister gospodarki Waldemar Pawlak przypomniał, że projekt ustawy deregulacyjnej składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest redukcji obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców, druga - ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Dokładny wykaz propozycji Ministerstwa Gospodarki można znaleźć w 11-stronicowym dokumencie PDF. Mówiąc najogólniej, propozycje resortu gospodarki dotyczą modyfikacji 50 obowiązków informacyjnych, co ma przynieść przedsiębiorcom oszczędności rzędu 3,14 mld zł.

>>> Czytaj: Wideo w sieci pod kontrolą KRRiT? Cisza przed burzą

MG za kluczową uznaje zmianę, jaką jest możliwość przekazywania i rejestrowania informacji w formie elektronicznej, jako alternatywa wobec wersji papierowej. W ten sposób pracodawca ma przesyłać zaświadczenie lekarskie pracownika do ZUS.

Obowiązek pracodawcy ma być ograniczony do przekazania informacji o wykorzystaniu przez ubezpieczonego zaświadczenia lekarskiego, z podaniem numeru zaświadczenia i numeru PESEL ubezpieczonego w formie elektronicznej, na odpowiedni adres e-mail wskazany przez właściwy oddział ZUS, ewentualnie przekazania samego zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej. Przepis powinien zawierać również informację, iż pracodawca po przekazaniu ww. danych do ZUS zwraca zwolnienie ubezpieczonemu, tak aby nie powstawał obowiązek archiwizowania tych dokumentów.

Propozycje Ministerstwa gospodarki dotyczą także wprowadzenia możliwości przechowywania dokumentacji osobowej i pracowniczej na informatycznych nośnikach danych.

We wspomnianym dokumencie znajdziemy też inne ciekawe propozycje. Przykładowo okres przedawnienia należności względem ZUS oraz czas przechowywania kopii deklaracji rozliczeniowych ma być skrócony z 10 do 5 lat. Część obowiązków ma być całkowicie zniesiona.

Na tym wczesnym etapie prac nad ustawą przedstawiciele przedsiębiorców są zadowoleni.

- Cieszymy się, że nasza praca została doceniona i zostaliśmy współautorem ustawy, która ma wspierać nasze środowisko. Jesteśmy gotowi do dalszych konsultacji w tym zakresie – powiedziała Katarzyna Urbańska z PKPP Lewiatan.

>>> Czytaj: PIT-y przez internet to oszczędność dla płatnika


Następny artykuł » zamknij

Google ogranicza Facebooka

Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy