Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Miasta w Internecie - kolejna edycja konferencji już w czerwcu

23-05-2022, 15:06

W dniach 22-23 czerwca odbędzie się w Warszawie kolejna edycja Konferencji „Miasta w Internecie”. Mottem wydarzenia jest hasło: „Cyfrowa tożsamość samorządów: perspektywa 2030. Globalne wyzwania, motory zmian, liderzy transformacji”.

Konferencja „Miasta w Internecie”

„Tegoroczne spotkanie samorządowych liderów transformacji cyfrowej stanie się po raz kolejny miejscem prezentacji idei kreowanych na poziomie centralnym oraz najlepszych pomysłów realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym. Zorganizujemy debaty na tematy fundamentalne: standaryzacji e-usług publicznych, roli samorządów w inwestycjach w projekty cyfrowe, linii demarkacyjnych między programami centralnymi a regionalnymi, cyberbezpieczeństwa urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także realiów polskich smart cities. Pokażemy modelowe inwestycje cyfrowe w polskich miastach, powiatach i województwach - zapowiada Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, dyrektor programowy Konferencji.

Ważnym tematem konferencyjnych prezentacji i debat będą źródła finansowania projektów cyfrowego rozwoju w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej. W ramach ich przeglądu mowa będzie m.in. o megaprojektach cyfryzacyjnych planowanych do realizacji w latach 2022-2027.

„Istotne miejsce w programie znajdzie także problematyka systemów informatycznych w Architekturze Informacyjnej Państwa, a także kwestie związane ze standardami usług cyfrowego urzędu” - wskazuje Arkadiusz Złotnicki, wiceprezes SMWI, dyrektor organizacyjny Konferencji.

W specjalnym okrągłym stole poświęconym inwestycjom w sieci nowej generacji na poziomie lokalnym i regionalnym wezmą udział przedstawiciele operatorów telekomunikacyjnych, a także reprezentanci wszystkich największych samorządowych organizacji, jak Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP, które przyjęły patronat honorowy nad Konferencją.

To będzie jubileuszowa edycja Konferencji - 25. spotkanie przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, sektora nauki, firm teleinformatycznych oraz organizacji pozarządowych i eksperckich.

„Pracujemy nad formatami, które pozwolą nam docenić zarówno jubileusz naszego dorocznego spotkania, stosownie do rangi tej najdłużej rozwijającej się konferencji na temat elektronicznej administracji w Środkowo-Wschodniej Europie, jak również podsumować ćwierćwiecze cyfryzacji samorządów w Polsce” - mówi Krzysztof Głomb.

Szczegóły na stronie konferencji