Materiały publicznego radia i TV w jednym miejscu. Powstanie Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych

19-11-2013, 10:12

Dostęp do materiałów publicznego radia i telewizji oraz jednolity system wyszukiwania tych materiałów ma zapewnić Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych. List intencyjny w sprawie jej utworzenia został podpisany wczoraj.

Wczoraj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRIT) i 19 spółek mediów publicznych podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Biblioteki Cyfrowej Mediów Publicznych (BCMP). Mówiąc najprościej, chodzi o to, aby w jednym miejscu zebrać materiały dźwiękowe i audiowizualne gromadzone w zbiorach publicznej radiofonii i telewizji.

Dzięki bibliotece powstanie jednolity system wyszukiwania materiałów mediów publicznych. Ma być zapewniona faktyczna możliwość dostępu do zasobów oraz ich wykorzystywanie przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich i producenckich.

Najpierw biblioteka dla mediów

Realizacja projektu BCMP odbywać się będzie w trzech etapach:

  • Etap I A obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i funkcjonalnej systemu stanowiącego Bibliotekę Cyfrową Mediów Publicznych;
  • Etap I B obejmuje wdrożenie systemu BCMP dla nadawców publicznych radiowych i telewizyjnych do wewnętrznej wymiany programowej;
  • Etap II obejmuje wdrożenie systemu BCMP w zakresie udostępnienia treści użytkownikom zewnętrznym.

zdjęcie

W pracach nad systemem rolę wiodącą będzie miała Telewizja Polska, której KRRiT przyznała na ten cel w 2014 r. środki abonamentowe.

KRRiT powoła też Komitet Opiniujący, którego zdaniem będzie nadzór nad pracami projektowymi. W skład komitetu wejdzie przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zgodnie z unijnymi trendami

KRRiT twierdzi, że BCMP jest odpowiedzią na politykę Komisji Europejskiej, która zmierza do szerszego udostępniania materiałów mediów publicznych. Inne kraje też realizują podobne programy przy udziale nadawców publicznych i innych instytucji.

- Według Komisji Europejskiej korzyści gospodarcze wynikające z szerszego udostępniania i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego wynoszą około 140 miliardów euro rocznie dla całej Unii. Branża kulturalna i kreatywna została uznana za jedną z najszybciej rozwijających się w ostatnich latach, a jej szacowany udział w PKB UE wynosi ok. 4,5 proc. Podejmując działania w kierunku udostępniania zasobów publicznych, musimy jednak pamiętać o poszanowaniu praw własności, praw autorskich - mówił Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, komentując podpisanie listu intencyjnego.

Sonda
Czy wierzysz, że Biblioteka Cyfrowa Mediów Publicznych będzie udanym projektem?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
wyniki  komentarze

Z czasem przekonamy się, czy decyzja o utworzeniu BCMP nie wpłynie na debatę o abonamencie RTV.

Obecnie w Polsce rozważa się zastąpienie abonamentu opłatą od każdego gospodarstwa domowego. Czy BCMP będzie uzasadnieniem dla wprowadzenia tego typu haraczu? A może należałoby rozważyć uzależnienie dostępu od BCMP od opłacania abonamentu? To są ciekawe pytania, których w przyszłości nie powinno się unikać.

Czytaj także: TVP: 218 mln straty, choć wpływy z abonamentu są większe


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy