Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Krajowy Rejestr Karny: wnioski także drogą elektroniczną

27-07-2011, 08:37

Wnioski o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) będzie można składać drogą elektroniczną. W podobnej formie będzie można uzyskiwać informacje z rejestru - wynika z przyjętego przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Jedną z głównych zmian zawartych w projekcie ustawy przyjętym przez rząd jest umożliwienie składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie drogą elektroniczną informacji z Rejestru.

Będzie to się odbywać za pośrednictwem skrzynki dostępowej, jaką podmiot składający wniosek (zapytanie) będzie mógł utworzyć na internetowej platformie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ta zmiana przede wszystkim przyspieszy uzyskiwanie informacji z KRK.

Ponadto ustawa wyraźne wskazuje, że KRK może być prowadzony w systemie teleinformatycznym. Wyraźnie wskazano na możliwość przekazywania do KRK zawiadomień o zmianach ewidencyjnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

>>> Czytaj: Księgi wieczyste online - 20 mln wglądów po roku

Przyjęty projekt dostosowuje też polskie przepisy do regulacji europejskich. Zawiera on regulacje dostosowujące przekazywanie informacji pomiędzy KRK a rejestrami karnymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej do zasad wymiany informacji w ramach europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (system ECRIS). W projekcie zawarte zostały również przepisy regulujące sposób przetwarzania danych o osobach skazanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały przekazane Krajowemu Rejestrowi Karnemu oraz sposób wykorzystywania tych danych w postępowaniach krajowych.

Przewiduje się, że większość projektowanych zmian wejdzie w życie 27 kwietnia 2012 r. Zmiany dotyczące składania wniosków i zapytań o udzielenie informacji z KRK drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie tą drogą informacji z Rejestru wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

30 maja 2008 r. pomiędzy MSWiA (jako Instytucją Pośredniczącą) a Ministerstwem Sprawiedliwości zawarta została umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla Projektu "Rozbudowa dziedzinowej platformy elektronicznej MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych w portalu dostępowo–informacyjnym (dostęp elektroniczny do wydziałów ksiąg wieczystych, które prowadzą księgi wieczyste w formie elektronicznej, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego)".

Proponowane zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym mają stanowić podstawę dla realizacji III etapu projektu. Wniosek o dofinansowanie III etapu został przekazany do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 28 stycznia 2011 r., a koszty wdrożenia projektowanych zmian objętych wnioskiem o dofinansowanie wynoszą 6.498.030 zł. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwota 5.523.326 zł (85% sumy wydatków) byłaby finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że koszty poniesione przez państwo w celu wdrożenia projektu mogą wynieść 974.704 zł.

>>> Czytaj: Nagrywanie na salach rozpraw od listopada


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              

Źródło: MS, KPRMOstatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data