Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Koniec geoblokowania podczas zakupów online w UE?

05-02-2018, 06:58

6 lutego Parlament Europejski zagłosuje nad rozporządzeniem, które ma zakazać blokowania geograficznego w sprzedaży internetowej - na razie dla wybranych towarów i usług (bez tych chronionych prawem autorskim).

Projektowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE ma pozwolić na równouprawnienie w zakupach online wszystkim obywatelom UE, niezależnie od tego, jaka jest ich przynależność państwowa, miejsce zamieszkania albo miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym UE.

W 2017 tylko 1/3 obywateli kupująca online z nich kupiła coś od sprzedawcy z innego państwa członkowskiego Unii. Jak wynika z badania Komisji Europejskiej, w przypadków 63% stron zakupowych użytkownicy z innych krajów napotykają na geoblokowanie (blokowanie geograficzne). Może to być odmowa sprzedaży; automatyczne przekierowanie na inną stronę (najczęściej kraju, w którym przebywa); zmiana warunków sprzedaży, w tym ceny (określane geo-filtering); nieakceptowanie metody płatności z innego państwa UE; brak możliwości rejestracji z powodu adresu użytkownika lub miejsca, z którego się łączy.

Przepisy "odblokowujące" będą dotyczyć m.in. towarów (meble, sprzęt elektroniczny, AGD, odzież), usług online czy usług rozrywkowych (np. bilety). W ciągu dwóch lat Komisja Europejska ma przeprowadzić ocenę skutków wprowadzonego zakazu geoblokowania i uwzględnić możliwość objęcia nim także materiałów chronionych prawami autorskimi, na razie wyłączonych z rozporządzenia.

Prace odbywają się w Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczynią jest Róża Thun. Przepisy mają wejść w życie pod koniec 2018 roku.

Zobacz, co piszą na ten temat inne portale:

Konferencja Róży Thun na Facebooku, komunikat Europarlamentu, geoblokowanie - informacje na stronie UE.

EU observer: informacja o projekcie rozporządzenia.

Czy zakaz geoblokowania wystarczy, by e-commerce rozwijał się na rynku jednolitym? Analiza czeskiego Uniwersytetu Masaryka.

Problematyczny brak ujęcia w rozporządzeniu dóbr chronionych prawem autorskim na blogu kancelarii Pinsets Masons

Co z filmami i programami TV? Analiza The Variety


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data