Każdy ma prawo do ochrony dotyczących go danych osobowych

PATRONAT MEDIALNY 28-01-2011, 12:04

28 stycznia po raz piąty obchodzimy Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Daty tej nie wybrano przypadkowo. 30 lat temu właśnie tego dnia został uchwalony najstarszy akt prawny o zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, czyli Konwencja 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W Polsce Dzień Ochrony Danych Osobowych obchodzony będzie 31 stycznia. Zostanie wówczas zorganizowany Dzień Otwarty w Biurze GIODO.

Twoje prawa

Masz prawo do kontroli swoich danych osobowych, które możesz realizować m.in. poprzez żądanie informacji odnośnie przetwarzania Twoich danych.

Możesz żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Możesz wnieść do administratora danych sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych w celach marketingowych lub przekazywania innemu administratorowi danych. To uprawnienie Ci nie przysługuje, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, szczególnego przepisu prawa lub w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem.

Możesz wystąpić do administratora z żądaniem zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, uzasadniając żądanie swoją szczególną sytuacją. To uprawnienie Ci nie przysługuje, gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, szczególnego przepisu prawa lub w związku z wykonaniem umowy zawartej z administratorem.

Pamiętaj:

Aby skorzystać ze swoich uprawnień zwróć się bezpośrednio do administratora danych, który posiada Twoje dane!

Kto chroni nasze dane? Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 • Kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Prowadzi rejestr zbiorów danych oraz udziela informacji o zarejestrowanych zbiorach.
 • Opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych.
 • Uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.

Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W razie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych może m.in. nakazać:

 • usunięcie uchybień;
 • uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, udostępnienie lub nieudostępnienie danych osobowych;
 • zastosowanie dodatkowych środków zabezpieczających zgromadzone dane osobowe;
 • wstrzymanie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego;
 • zabezpieczenie danych lub przekazanie ich innym podmiotom;
 • usunięcie danych osobowych.

W razie stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej będącej administratorem danych wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w ustawie, Generalny Inspektor kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, dołączając dowody dokumentujące podejrzenie.

[ Pobierz ulotkę w formacie PDF ]

Harmonogram obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych

31 stycznia 2011 r. w godz. 10.00 – 14.00 odbędzie się Dzień Otwarty w Biurze GIODO (budynek Intraco, ul. Stawki 2), w ramach którego zaplanowane zostały:

10.30 – 10.50 Konferencja prasowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11.00 – 14.00 Panel dyskusyjny poświęcony problemowi retencji danych osobowych

11.00 – 13.30 Wykład „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” oraz konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży (sala konferencyjna Biura GIODO, XII piętro).

W czasie Dnia Otwartego, pracownicy Biura GIODO będą udzielać bezpłatnych porad i konsultacji prawnych (hall w budynku Intraco).

Konferencja w Brukseli

Również z okazji V Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych 28 stycznia 2011 r. w Brukseli odbędzie się konferencja pt. „Ochrona danych (30 lat później): od europejskich do międzynarodowych standardów”, organizowana przez Komisję Europejską i Radę Europy. Wezmą w niej udział przedstawiciele unijnych organów ochrony danych osobowych, a także m.in. komisarz ds. prywatności w Kanadzie Jennifer Stoddart oraz reprezentanci organów ochrony danych osobowych z USA i Meksyku.

Polski GIODO – Wojciech Wiewiórowski – poprowadzi panel zatytułowany „Od europejskich do międzynarodowych standardów ochrony danych”.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.data-protection-day.net/init.xhtml?event=36

Kalendarz dodatkowych wydarzeń

Styczeń-luty 2011 r. w ramach zajęć świetlicowych na półkoloniach organizowanych podczas ferii zimowych dla uczniów gliwickich szkół podstawowych odbędą się zajęcia oraz konkursy pod hasłem „Bezpieczeństwo w sieci”.

19 stycznia 2011 r. debata „Retencja danych” GIODO oraz Dziennik Gazeta Prawna z udziałem ekspertów.

20 stycznia 2011 r. seminarium dot. ochrony danych osobowych dla organizacji pozarządowych. Łódź, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.

24 stycznia 2011 r. warsztaty pt. „Zgłoszenia naruszeń ochrony danych w Europie perspektywa na przyszłość”, podczas których, reprezentując punkt widzenia organów ochrony danych osobowych, głos zabierze Wojciech Wiewiórowski (GIODO). Bruksela, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).

26 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

27 stycznia 2011 r. spotkanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z posłami do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz innych polskich i unijnych instytucji w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

2 lutego 2011 r. czat z GIODO na wp.pl o godz. 14.00. Tematem czatu będzie „Ochrona danych osobowych w świetle nowoczesnych technologii”.

17 lutego 2011 r. śniadanie naukowe „Stosowanie przez pracodawcę nowoczesnych technologii nadzoru nad zatrudnionymi”. Warszawa, Akademia Leona Koźmińskiego.

 

Dziennik Internautów jest jednym z patronów medialnych V Dnia Ochrony Danych Osobowych.
31 stycznia 2011 r. ukaże się na naszych łamach wywiad z Wojciechem Wiewiórowskim (GIODO), który odpowie na pytania dotyczące bieżącego stanu bezpieczeństwa danych osobowych w polskim internecie.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy