Jakie korzyści dla małych firm niesie leasing?

20-05-2015, 12:24

Leasing jest stosunkiem cywilnoprawnym, w której to leasingodawca – na czas określony w umowie leasingowej- przekazuje w celu użytkowania wartość niematerialną/prawną lub też środek trwały leasingobiorcy.

Leasing jest stosunkiem cywilnoprawnym, w której to leasingodawca – na czas określony w umowie leasingowej- przekazuje w celu użytkowania wartość niematerialną/prawną lub też środek trwały leasingobiorcy.

Dla małych przedsiębiorstw leasing to często możliwość prowadzenia działalności, czy też jej dalszego rozwoju. Leasing to zapewnienie dostępu do potrzebnych środków trwałych. Jest pewnego rodzaju gwarancją zachowania płynności finansowej. Byłoby to trudne, gdyby małe firmy musiały finansować jednocześnie działalność operacyjną, jak i inwestycyjną.

W ciągu 5 lat od 2009 ok. 30% mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa skorzystały z leasingu w celach rozwoju inwestycji. Najwięcej leasingobiorców jest pośród najmniejszych firm, które zatrudniają od 1-9 pracowników. To tych firm jest ok. 60% pośród wszystkich firm działających w Polsce. Najwięcej, bo około 60% udziału w portfelu sektora to środki transportu drogowego, w tym przede wszystkim auta osobowe. Podobnie jest ze sprzętem, do którego dostęp byłby niemożliwy bez uzyskania leasingu.

reklama whitepress

Głównymi priorytetami biznesowymi dla leasingobiorców jest długotrwałe działanie opierające się o wskazane plany strategiczne, przy wykorzystaniu środków obcych, inwestując w innowacje i skupiając się na ekspansji zagranicznej. Tak więc rozwój wielu firm bazuje na możliwości inwestowania, przy wykorzystaniu leasingu. Dzięki zróżnicowaniu i zrównoważeniu sposobu finansowania (połączenie środków własnych i środków obcych) pozwala to małym firmom na wykorzystanie wszystkich szans rynkowych. Jednocześnie okazuje się, że 60% małych firm opiera idee prowadzenia firmy na tym, iż firmę najlepiej rozwijać podczas korzystania ze środków pochodzących z zewnętrznego finansowania.

Leasing jako zewnętrzne źródło finansowania to duża liczba profitów ekonomicznych, takich jak tarcza podatkowa czy możliwość pojawienia efektów oddziaływania dźwigni finansowej. Głównymi zaletami dla małych firm płynących z tego instrumentu finansowego są korzyści podatkowe, możliwość i łatwość dostępu do finansowania i znacznie korzystniejsze niż podczas brania kredytu warunki finansowania. Wedlu wielu przedsiębiorców leasing jest znacznie bezpieczniejszy niż kredyt. W znaczącym stopniu się to zmieniło, ponieważ jeszcze ponad 15 lat temu było zupełnie inaczej, leasing był uważany za niebezpieczny instrument finansowy.

Najwięcej firm decydujących się na leasing prowadzi działalność produkcyjną, transportową, dotyczącą ochrony zdrowia czy pomocy społecznej. Warto tu zwrócić szczególną uwagę, że firmy udzielające leasingów chętniej przekazują środki na start-upy, czyli projekty w fazie rozwoju. W przeciwieństwie do banków, które nie są skore do udzielania kredytów młodym przedsiębiorcom. Dla leasingodawców zabezpieczenie stanowi przedmiot umowy. Tak więc, aż do momentu spłacenia ostatniej raty to firma leasingowa jest właścicielem pojazdu czy urządzenia.

W obu przypadkach, zarówno bank i leasingodawca, oczekują wkładu własnego. Jest to około 20 % wartości finansowego przedmiotu. Rozważając zasadność tego instrumentu finansowego, należy pamiętać o tym jak zwiększa on szanse rynkowe, jednocześnie przy wykorzystaniu jego siły, jak i potencjału małych firm.

Artykuł przygotowali specjaliści z firmy CLS sp. z o.o. Chcesz wiedzieć więcej? Użyj formularza kontaktowego.

 

 

Źródło: Publikacja opłacona

Komunikaty Firm

Jeśli chcesz, aby informacja prasowa lub komunikat Twojej firmy pojawił się w DI pisz pod adres: kf@di24.pl. W odpowiedzi prześlemy informacje o usłudze.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  

idealdesign.pl - meble designerskie
Serwisy specjalne: