Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Jak złożyć wniosek w programie Dobry Start w banku internetowym

04-07-2018, 10:44

Rodzice do wniosków! Dobry Start to program dla rodziców uczących się dzieci w wieku 7-20 lat - można dostać 300 zł na każde dziecko na "wyprawkę" szkolną. Trzeba jednak złożyć wniosek. Aby to zrobić, najlepiej mieć konto w jednym z obsługujących świadczenia rodzinne banków.

Program Dobry Start to 300 zł rocznie dla każdego dziecka uczącego się w szkole, w wieku 7-20 lat (dla dzieci niepełnosprawnych 7-24 lat). O świadczenie wnioskuje rodzic do 30 listopada danego roku - bez złożenia wniosku lub przy złożeniu go później świadczenie przepada.

Świadczenia są wypłacane bez decyzji administracyjnej (chyba, że urząd odmówi świadczenia, wtedy otrzymasz taką decyzję). Potwierdzenie wypłaty otrzymasz na adres e-mail z Twojego wniosku.

Warto wiedzieć także, że:

 • dziecko "uczące się" to uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej. Świadczenie nie przysługuje przedszkolakom i zerówkowiczom ani studentom i uczniom szkół pomaturalnych (nawet, jeśli spełniają kryterium wieku);
 • jeśli dziecko sześcioletnie idzie do pierwszej klasy (nie do zerówki!), przysługuje mu świadczenie;
 • wniosek zawsze składa rodzic, nawet jeśli dziecko jest już pełnoletnie;
 • rodzina zastępcza składa wniosek o świadczenie w powiatowym centrum pomocy rodzinie;
 • świadczenie przyznawane jest niezależnie od wysokości dochodów;
 • świadczenia nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia;
 • świadczenie nie podlega egzekucji komorniczej.

Wniosek o świadczenie możesz złożyć:

 • przez bankowość elektroniczną (PKO Bank Polski, Bank Pekao S.A., mBank, Alior Bank, T-Mobile Usługi Bankowe, Credit Agricole, wybrane Banki Spółdzielcze SG) lub
 • za pośrednictwem portalu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Empatia. Aby to zrobić, musisz mieć profil zaufany. Korzystając z profilu zaufanego musisz zarejestrować się na portalu Empatia, wypełniając dodatkowe dane:

Zakładanie konta na portalu Empatia - wypełnianie danych

System działa... średnio. Oprócz konieczności dodatkowego wypełniania danych, brak Java Script skutecznie uniemożliwi zakończenie rejestracji. Nie podasz stanu cywilnego, a jest to jedna z wymaganych danych. Dlatego całą procedurę najprościej przeprowadzić ze swojego konta w bankowości elektronicznej, pod warunkiem, że masz konto w jednym z poniższych banków: 

Wniosek przez swój bank internetowy złożysz podobnie jak wniosek o świadczenie 500+. Nie potrzebujesz do tego celu profilu zaufanego.

Ważne!

 • Wniosek w banku złożysz tylko przez bankowość elektroniczną. Nie można złożyć wniosku w oddziale czy agencji banku ani na infolinii.
 • Bank nie sprawdza ani nie weryfikuje wniosku.
 • Bank nie przechowuje wniosku. W bankowej zakładce z wnioskami znajdziesz tylko potwierdzenie złożenia go. Zaraz po złożeniu bank przesyła wniosek do ministerialnego serwisu Empatia i usuwa go ze swoich serwerów.
 • Jeśli chcesz pobrać wniosek w formie .pdf i zapisać go na swoim komputerze, możesz to zrobić tylko raz, zaraz po złożeniu wniosku, w tej samej sesji.
 • Jedynym potwierdzeniem urzędowym złożenia wniosku jest UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), które automatycznie otrzymasz na podany podczas składania wniosku adres e-mail z adresu upo@mrpips.gov.pl
 • Bank nie wie, co się dzieje z Twoim wnioskiem, kiedy już trafi do urzędu.

Teraz już tylko przygotuj PESELe swoich dzieci i dokładne adresy ich szkół. Zaloguj się do swojego systemu bankowości elektronicznej i do dzieła.

Nasza porada oparta jest o system funkcjonujący w mBanku, jednak zasady i reguły składania wniosku są takie same w każdym banku.

W każdym banku wniosek jest w innym miejscu, np. w mBanku będzie to "PASAŻ/USŁUGI", w iPKO "E-URZĄD", a w Credite Agricole przycisk "Dobry Start" jest na ekranie z informacją o stanie konta.

Przejście do składania wniosku w programie

Zacznij od znalezienia usługi w swoim banku. Wybierz "Złóż wniosek online" w programie "Dobry Start"

 

Bank przypomni Ci, że nie jest administratorem Twoich danych, tylko umożliwia złożenie wniosku. "Pokwituj" i kliknij "Dalej".

Ekran startowy wniosku w programie

Ekran startowy wniosku w programie "Dobry Start". Aby przejść dalej, musisz "pokwitować" informację o usuwaniu wniosku z serwerów banku.

Pierwszy ekran "z konkretami" zawiera dane osobowe rodzica (wnioskodawcy). Nie trzeba ich podawać - są wypełnione przez bank.

Uważaj tylko na rubrykę "Adres zamieszkania". Ma to być rzeczywisty adres zamieszkania. Nie musi być zgodny z adresem zameldowania. Zatem, jeśli np. masz meldunek w Gdańsku, a mieszkasz we Wrocławiu i tam Twoje dziecko chodzi do szkoły - podaj adres wrocławski.

Dane te możesz w przypadku mBanku zmienić właśnie na tym ekranie i nie wpływa to na Twoje dane podane podczas zakładania konta. W innych bankach (np. PKO BP) adres zamieszkania jest aktualizowany podczas wypełniania wniosku (można go zmienić w zakładce "Ustawienia").

Dane rodzica we wniosku w programie

Ekran z danymi wnioskodawcy (rodzica lub opiekuna). Sprawdź, czy w formularzu jest rzeczywisty adres zamieszkania!

Druga sprawa to dane kontaktowe - sprawdź, czy podany adres e-mail to rzeczywiście taki, z którego korzystasz. Na ten adres dostaniesz UPO (Urzędowe Potwierdzenie Odbioru), informację o wypłacie świadczenia lub (czego nie życzymy) decyzję administracyjną o odmowie świadczenia.

Po trzecie, zwróć uwagę na numer rachunku, na który ma być wypłacone świadczenie. Domyślnie jest ustawiony Twój rachunek główny, ale możesz wskazać inny (np. drugiego rodzica lub dziecka).

Po czwarte, musisz wskazać "organ prowadzący", czyli urząd odpowiedzialny za wypłatę świadczenia (może to być urząd gminy czy dzielnicy, ale także MOPS - będzie to ta sama placówka, do której składasz wniosek o 500+). Ważne jest, żeby był odpowiedni do adresu zamieszkania - inaczej urząd wezwie Cię do "uzupełnienie braków"

Zacznij od wyboru województwa z listy rozwijalnej, a następnie z drugiej listy wybierz miejscowość. Możesz zacząć wpisywać pierwsze litery nazwy - w podpowiedziach wyświetlą się propozycje nazw. Uwaga Warszawiacy - trzeba wybrać odpowiedni urząd dzielnicy. Wystarczy zacząć wpisywać nazwę dzielnicy, w podpowiedziach pojawi się odpowiedni urząd.

Dane rodzica we wniosku w programie

Wskaż rachunek do wypłaty świadczenia i wybierz "organ prowadzący". Musi być odpowiedni do Twojego adresu  zamieszkania!

Na dole ekranu jest przycisk umożliwiający przejście dalej. Następny ekran to dane dziecka (dzieci). Te już trzeba wypełnić ręcznie (z wyjątkiem daty urodzenia, która automatycznie "wskakuje" do okienka po podaniu numeru PESEL. Rubrykę "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" wypełniasz tylko wtedy, kiedy dziecko nie ma nadanego numeru PESEL.

Dane dziecka we wniosku w programie

Dane dziecka. Pamiętaj, że świadczenia przysługują tylko uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nie dostaną ich zerówkowicze, osoby uczące się w szkołach pomaturalnych ani studenci.

Jeśli wszystko się zgadza, za pomocą przycisku "dalej" przechodzisz do ekranu z załącznikami (trzeba je dodać w liczbie maks. 7 na dziecko, jeśli są wymagane przez MRPiPS) oraz z oświadczeniami.

Załączniki i oświadczenia we wniosku w programie Dobry Start przez bank internetowy

Warto otworzyć sobie okno z oświadczeniami, klikając w podkreślone słowo "oświadczenia" w rubryce "Akceptuję wszystkie oświadczenia" (domyślnie są "podpisane" na tak) i przynajmniej częściowo zapoznać się z nimi (jest to dość długie okienko).

Warto zwrócić uwagę na jego początek (wyjaśnienia dotyczące informacji o przyznaniu świadczenia) oraz na rzeczywistą treść oświadczeń. Zanim "podpiszesz", upewnij się, że wniosek na dziecko nie został już złożony w innym miejscu (np. przez drugiego rodzica).

Oświadczenia (pouczenia) we wniosku w programie

Oświadczenia (właściwa treść) we wniosku w programie Oświadczenia (fragment ekranu po przewinięciu wyjaśnień). Zanim "podpiszesz", upewnij się, że wniosek na dziecko nie został już złożony w innym miejscu (np. przez drugiego rodzica).

Po kliknięciu "zapisz i zamknij" można już nacisnąć przycisk "Wyślij" na dole ekranu. Następny ekran to już potwierdzenie złożenia wniosku.

Ekran końcowy we wniosku w programie

Jeśli chcesz pobrać wniosek w formie .pdf i zapisać go na swoim komputerze, możesz to zrobić tylko teraz.

Jeśli chcesz pobrać wniosek w formie .pdf i zapisać go na swoim komputerze, możesz to zrobić właśnie teraz, klikając w napis "Wniosek dobry start". Zamieszczone poniżej potwierdzenie jest tylko potwierdzeniem bankowym. Potwierdzenie urzędowe dostaniesz na adres e-mail podany we wniosku (z adresu upo@mrpips.gov.pl) i wygląda to tak:

UPO wniosku w programie Dobry Start przez bank internetowy

W załącznikach znajdziesz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (plik .xml i .pdf).

Wniosek jest złożony. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej deklaruje, że świadczenia będą wypłacane "jak najszybciej" - jeśli złożysz wniosek jeszcze w czasie wakacji, możesz spodziewać się wypłaty najpóźniej do 30 września. Możesz oczywiście zrobić to już po rozpoczęciu roku szkolnego, ale nie później niż 30 listopada (inaczej świadczenie przepada). Wówczas pieniądze otrzymasz w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Petronasfot. Sophosfot. Freepikfot. Freepik