Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku

09-02-2013, 19:29

Poprawnie wysłany PIT umożliwia wygenerowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Jest ono traktowane na równi ze złożeniem deklaracji bezpośrednio w urzędzie skarbowym czy dowodem nadania listu poleconego. Pokazujemy krok po kroku, jak je uzyskać na przykładzie PIT-37.

Opisaliśmy już w Dzienniku Internautów, jak wypełnić formularz interaktywny. Można go wysłać do systemu e-Deklaracje, używając programu Adobe Reader (w wersji co najmniej 8.1.4) albo desktopowej aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W artykule skupimy się na tej pierwszej metodzie.

Czytaj także: Skorzystaj ze wstępnie wypełnionego PIT-a PFR w programie e-pity i rozlicz się w 5 minut!

W przypadku starszych wydań Adobe Readera (8.x i 9.x) należy nacisnąć przycisk „Podpisz i wyślij” znajdujący się w prawym górnym rogu programu.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 1

W przypadku programu Adobe Reader X zainstalowana wtyczka systemu e-Deklaracje znajduje się w rozwijalnym menu „Narzędzia” lub „Rozszerzone” (w zależności od wersji). Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku należy dodatkowo rozwinąć „e-Deklaracje”, a następnie wybrać „Podpisz i wyślij”.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 2

Zostanie wówczas uruchomiony kreator podpisywania i wysyłania dokumentu z formularza interaktywnego. W pierwszym oknie kreatora należy po prostu kliknąć przycisk „Dalej”.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 3

W kolejnym oknie wyświetlony zostanie dokument w formacie XML. Po weryfikacji zawartych w nim danych należy nacisnąć przycisk „Dalej” i przejść do kolejnego etapu, który umożliwi wybranie sposobu podpisania dokumentu.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 4

Aby wysłać dokument podpisany kwotą przychodu, należy wybrać „Dane autoryzujące”. Obecność w tym oknie innych wpisów będzie oznaczać, że w systemie są zainstalowane certyfikaty kwalifikowane, które również umożliwiają podpisanie i wysłanie dokumentu. W przypadku braku takich certyfikatów dostępna będzie tylko opcja „Dane autoryzujące”.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 5

Po wybraniu jako podpisu „Danych autoryzujących” w kolejnym oknie kreatora będziemy musieli podać kwotę przychodu za rok 2011 z zeznania lub rocznego obliczenia podatku, w przypadku:

  • PIT-28 - poz. 42;
  • PIT-36 - poz. 82 lub poz. 125, jeżeli w zeznaniu za rok 2011 podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-36L - poz. 23 lub poz. 28;
  • PIT-37 - poz. 60 lub poz. 87, jeżeli w zeznaniu za rok 2011 podatnik występował jako małżonek;
  • PIT-38 - poz. 24;
  • PIT-39 - poz. 20;
  • PIT-40 - poz. 62;
  • PIT-40A - poz. 33.

Jeżeli za rok 2011 nie złożono żadnego zeznania lub rocznego obliczenia podatku, w polu „Kwota przychodu” należy wpisać wartość „0”.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 6

Jeżeli natomiast chcemy podpisać wysyłaną deklarację podpisem kwalifikowanym, musimy wybrać odpowiedni certyfikat z listy. W kolejnym oknie kreatora zostanie wtedy wyświetlona szczegółowa informacja o tym certyfikacie.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 7

Po kliknięciu przycisku „Dalej” będziemy musieli podać PIN użytej karty kryptograficznej i zatwierdzić go, wybierając „Ok”. Ekran aplikacji do podania kodu PIN zależy od wystawcy certyfikatu i rodzaju użytego oprogramowania do podpisu, może więc różnić się od widocznego poniżej.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 8

W kolejnym etapie - bez względu na wybrany sposób podpisania dokumentu - zostanie wyświetlone okno prezentujące podpisany i zakodowany dokument XML. Naciśnięcie przycisku „Dalej” rozpocznie proces jego wysyłania do systemu e-Deklaracje. W tym samym oknie można również zapisać wygenerowany dokument, używając przycisku „Zapisz dokument xml”.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 9

Po wysłaniu dokumentu pojawi się okno zawierające „Numer referencyjny wysłanego dokumentu” oraz „Skrót wysłanego dokumentu”. Można je zapisać do pliku, używając przycisku „Zapisz numer referencyjny i skrót wysłanego dokumentu do pliku tekstowego”. Pierwszy z podanych numerów będzie niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (w skrócie UPO). W celu weryfikacji poprawności wysłania dokumentu należy kliknąć przycisk „Dalej” i oczekiwać na pojawienie się kolejnego okna kreatora.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 10

W przypadku pozytywnej weryfikacji danych w systemie e-Deklaracje wyświetlony zostanie status o symbolu „200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO”. Równocześnie aktywny stanie się przycisk „Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)”.

Każdy inny status niż 200 oznacza, że dokument został odrzucony (niezłożony do systemu e-Deklaracje). W takiej sytuacji należy zapoznać się z opisem błędu, a następnie kliknąć przycisk „Zakończ”, poprawić dane w formularzu i ponownie rozpocząć procedurę wysyłania dokumentu

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 11

Kliknięcie przycisku „Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)” spowoduje przekierowanie do interaktywnego formularza. Dane niezbędne do wygenerowania UPO zostaną automatycznie przeniesione w odpowiednie pole. W celu pobrania UPO należy użyć przycisku „Sprawdź status dokumentu”.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 12

W przypadku nieprzeniesienia identyfikatora do formularza interaktywnego służącego do pobrania UPO należy go skopiować lub przepisać. Numer ten można odnaleźć w pliku zapisanym podczas wysyłki lub na wysyłanym dokumencie w prawym górnym rogu.

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 13

Po naciśnięciu przycisku „Sprawdź status dokumentu” i otrzymaniu statusu 200 stanie się widoczny przycisk „Pobierz UPO” umożliwiający wyświetlenie i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Jak wysłać PIT przez internet - krok po kroku - rys. 14

Ponieważ zeznanie wysłane drogą elektroniczną traktowane jest na równi ze złożonym w tradycyjny sposób, podatnik zobowiązany jest do przechowywania przez okres 5 lat zarówno tego zeznania, jak i UPO. Oznacza to, że w przypadku deklaracji podatkowej za rok 2012 należy zachować stosowną dokumentację do końca 2018 roku.

Więcej o UPO można przeczytać w odrębnym artykule: Wysyłamy PIT przez internet - po co nam UPO i co warto o nim wiedzieć.

PIT 2012: Jak wypełnić PIT - krok po kroku


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy