Jak działa Biuro Informacji Kredytowej?

komunikat prasowy 27-10-2011, 11:21

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia informacje o historii kredytowej klientów polskich banków i SKOK-ów. Zgodnie z prawem bankowym instytucje finansowe mają obowiązek oceny każdego klienta pod kątem jego zdolności do spłaty kredytu. Na podstawie informacji z BIK banki szacują poziom ryzyka kredytowego, z jakim wiąże się udzielenie finansowania danemu klientowi. Dzięki pozytywnej historii kredytowej zgromadzonej w BIK każdy, kto stara się o kredyt w tych instytucjach, może liczyć na ich większą przychylność.

Biuro Informacji Kredytowej administruje bazą informacji o klientach banków i SKOK-ów. Zwiera ona dane osobowe klientów, szczegóły dotyczące kredytu, terminowości jego spłat oraz informacje na temat ewentualnego przeterminowanego zadłużenia, dotychczasowych działań windykacyjnych i egzekucyjnych.

Warto podkreślić, że BIK przetwarza informacje dotyczące wszystkich rachunków kredytowych prowadzonych przez banki, a nie tylko tych niespłacanych. Baza BIK nie jest więc tzw. „czarną listą dłużników”, jak często bywa mylnie nazywana. Blisko 90 proc. informacji znajdujących się w BIK to dane pozytywne, świadczące o tym, że klienci terminowo spłacali swoje zobowiązania. Obecnie z Biurem współpracuje już 98 proc. polskich banków komercyjnych oraz 95 proc. banków spółdzielczych.

Czytaj także: BIK: lepsze relacje bank-przedsiębiorca

Wszystkie zapytania na temat klientów kierowane przez banki i SKOK-i do BIK gromadzone są w Bazie Informacji o Zapytaniach (BIOZ). Baza ta jest aktualizowana w czasie rzeczywistym, już w momencie w którym bank wysyła zapytanie. Również na bieżąco uaktualniana jest Baza Informacji o Monitoringu (BIOM) gromadząca wszystkie okresowe zapytania o aktywność kredytową. Dane z bazy BIOM nie są jednak udostępniane w standardowych Raportach Kredytowych czy Raportach Monitorujących. Są za to dostępne w raportach przekazywanych na wniosek klienta, czyli w Raportach PLUS i PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, oraz w ramach Informacji Ustawowej (raz na 6 miesięcy każdy ma prawo bezpłatnie sprawdzić, jakie informacje o nim znajdują się w BIK).

Raport nie zawiera żadnych opinii ani rekomendacji, jest tylko informacją. O przyznaniu kredytu nie decyduje BIK, tylko bank. Dane z Raportu mają pomóc w ocenie rzetelności danej osoby oraz oszacować, czy będzie w stanie spłacać zaciągnięty kredyt, dysponując konkretnym miesięcznym budżetem. Dodatkowo Raport zawiera informacje z przeszukania Systemu Dokumenty Zastrzeżone, w którym gromadzone są informacje o utraconych dokumentach. Dzięki temu w przypadku próby zaciągnięcia kredytu z wykorzystaniem skradzionych dokumentów próba wyłudzenia zostanie udaremniona, a ich właściciel będzie bezpieczny.

Kiedy Bank lub SKOK udzieli kredytu informacja o tym fakcie wraz z danymi identyfikacyjnymi klienta trafia do Bazy Informacji o Rachunkach Kredytowych (BIORK). Od momentu udzielenia kredytu do jego spłaty informacje o nim są aktualizowane przez Bank lub SKOK co najmniej raz w miesiącu. Tak więc w bazie tej znajdują się wszystkie dane na temat aktualnego stanu spłacania rat wraz z historią kredytową dotyczącą danego kredytu.

Czytaj także: Brak historii kredytowej może być przeszkodą w otrzymaniu kredytu

Każdy może sam sprawdzić, jakie dane na jego temat przekazano do BIK. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, na podstawie którego Biuro Obsługi Klienta przygotowuje właściwy Raport. Do wyboru jest kilka możliwości: „Raport PLUS” i „Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej” (udostępniane odpłatnie). Dzięki Raportowi PLUS poznamy dane dotyczące aktualnego stanu posiadanych zobowiązań kredytowych oraz ewentualnych zaległości. Opisuje on też stan poręczanych przez wnioskodawcę zobowiązań oraz wszystkich spłaconych i zamkniętych kredytów. Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej zawiera dodatkowo tzw. scoring (ocenę punktową klienta). Aby je otrzymać, należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej www.bik.pl. Wypełniony wniosek wystarczy złożyć w BOK lub wysłać listem poleconym. Gotowy raport można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą.

Użytkownicy bankowych kont internetowych iPKO, Inteligo oraz Meritum Bank mogą pobierać Raport PLUS online, za pośrednictwem tych właśnie kont.

Liczba raportów udostępnianych przez BIK

Za zapewnienie poprawności i wiarygodności informacji dostarczanych do BIK odpowiedzialne są Banki i SKOK-i. BIK nie ma możliwości dokonywania zmian w przetwarzanych danych. Jeśli jakaś informacja o kliencie jest nieprawidłowa albo nieaktualna, powinien on zwrócić się z prośbą do właściwego banku lub SKOK-u z wnioskiem o korektę danych. System zabezpieczeń i procedur całkowicie uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych do informacji o klientach.

Klienci banków dzięki umiejętnie kształtowanej historii kredytowej mają ułatwiony proces ubiegania się o kredyty. Kredytobiorca nie musi też uzyskiwać każdorazowo pisemnych zaświadczeń o stanie swoich zobowiązań, co znacznie przyspiesza cały proces. Banki i inne instytucje finansowe mogą w szybki sposób sprawdzać swoich potencjalnych i aktualnych klientów, dzięki czemu znacznie ogranicza się ryzyko kredytowe.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy