Integer i lekkie przesyłki: skarga na decyzję UKE odrzucona

17-01-2011, 08:42

Integer.pl SA powinien zaprzestać świadczenia tanich usług pocztowych na rynku przesyłek o masie nieprzekraczającej 50 g - potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który wydał wyrok w sprawie decyzji Prezesa UKE z  lipca ub.r.

W ubiegłą środę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargę firmy Integer.pl SA w Krakowie na decyzję Prezesa UKE z dnia 7 lipca 2010 r. Ta decyzja utrzymywała w mocy inną decyzję Prezesa UKE z kwietnia 2010 r., która z kolei odmawiała stwierdzenia nieważności decyzji z 29 października 2008 r.

We wspomnianych decyzjach chodziło o to, aby firma Integer.pl zaprzestała prowadzenia działalności pocztowej polegającej na doręczaniu przesyłek o masie do 50 g za opłatą niższą niż 2,5-krotność opłaty za przesyłkę najniższego przedziału wagowego najszybszej kategorii określonej w cenniku Poczty Polskiej.

>>> Czytaj: Integer odpiera ataki Poczty Polskiej

Warto przypomnieć, że prawo pocztowe zabrania alternatywnym operatorom konkurowania z pocztą na rynku przesyłek do 50 g. To rozwiązanie ma pomagać Poczcie Polskiej w zdobywaniu pieniędzy na utrzymywanie nierentownych placówek w mniejszych miastach i wsiach. Operatorzy alternatywni mówią, że taki monopol nie zachęca Poczty Polskiej do poprawiania jakości usług. Przepisy są omijane poprzez dociążanie przesyłek, ale UKE postanowił ukrócić tę praktykę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż skarga Integer.pl na decyzję UKE nie mogła zostać uwzględniona, albowiem decyzja ta nie była dotknięta naruszeniem prawa, a tym bardziej rażącym naruszeniem prawa.

Sąd podzielił też zastosowaną przez Prezesa UKE interpretację prawa pocztowego w zakresie art. 47 ust. 2 tej ustawy. Sad wskazał, iż operator publiczny posiada wyłączność ma świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych, chyba że operator alternatywny zastosuje odpowiednio wyższą opłatę.

Zdaniem WSA Prezes UKE słusznie uznał, iż działalność prowadzona przez Integer.pl stanowiła działalność pocztową wykonywaną niezgodnie z przepisami prawa pocztowego. Sąd wskazał, iż przedmiotem umowy zawartej z jednym z przedsiębiorców telekomunikacyjnych było świadczenie usług polegających na doręczaniu przesyłek z korespondencją, za cenę jednostkową niższą niż określony w prawie pocztowym limit. W ocenie Sądu skutkowało to koniecznością oddalenia skargi.

>>> Czytaj: Integer podsumowuje rok 2010 i snuje plany


Źródło: UKE
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy