Konkurs Dziennika Internautów i firmy Kaspersky Lab

Regulamin Konkursu "5 Zasad Bezpieczeństwa w Internecie" organizowanego przez Dziennik Internautów, w którym nagrody ufundowała firma Kaspersky Lab. (*po akutalizacji)

 

1. Konkurs organizowany jest przez Dziennik Internautów Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 10.02.2009 i trwa do 28.02.2009

3. Konkurs polega na opracowaniu przez Uczestnika 5 podstawowych zasad bezpiecznego korzystania z sieci WWW

4. Rozpatrywane będą wszystkie opracowania przesłane pocztą elektroniczną na adres konkurs@di.com.pl. Oprócz 5 zasad bezpieczeństwa zgłoszenia muszą zawierać imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.

5. Nagrodami w konkursie są: 3 programy Kaspersky Internet Security 2009 z licencją na rok użytkowania

6. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej do końca kwietnia 2009 r.*

7. Po opublikowaniu listy zwycięzców konkursu Dziennik Internautów niezwłocznie skontaktuje się z nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody.

8. Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców na koszt Dziennika Internautów.

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie konta w Dzienniku Internautów oraz podanie prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia i adresu zamieszkania. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.

10. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Dziennik Internautów Sp. z o.o. w organizacji, z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, określonych w dokumencie o nazwie polityka prywatności, którą Uczestnicy Konkursu zatwierdzili podczas rejestracji w serwisie.

11. Dane osobowe uczestników Konkursu zbierane są i przetwarzane w celu wywiązania się przez Dziennik Internautów ze zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu. Dziennik Internautów informuje, że podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

12. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronach Dziennika Internautów, jeśli znajdą się w gronie zwycięzców Konkursu.

13. Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości nagród w kwotach pieniężnych.

14. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Dziennika Internautów Sp. z o.o. i firmy Kaspersky Lab oraz członków ich rodzin.

15. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

16. W przypadku wygrania nagrody przez osobę niepełnoletnią, nagrodę odbiera rodzic lub prawny opiekun takiej osoby.

17. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i może zostać w dowolnej chwili zmieniony przez Dziennik Internautów. O zmianach wpływających na charakter Konkursu oraz ograniczających prawa i nakładających nowe zobowiązania na Uczestników będziemy informować Czytelników na łamach serwisu, tak by mogli zadecydować o kontynuacji lub rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie bez ponoszenia jakichkolwiek niekorzystnych dla nich konsekwencji dla żadnej ze stron.

*Aktualizcja z dn. 15 marca 2009 - zmiana w pkt. 6 dotycząca przesunięcia terminu publikacji wyników konkursu.

Aktualizacja 30 kwietnia 2009

Najlepsze zestawy zasad bezpieczeństwa w internecie, według oceny firmy Kaspersky Lab oraz Dziennika Internautów, opracowali:

  • Anna Bojanowska
  • Artur Śmigała
  • Krzysztof Wodyński

Gratulujemy!