Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Google musi usuwać wyniki, które mogą naruszać prywatność - zaskakujący wyrok TSUE

13-05-2014, 13:34

Jeśli wyszukiwarka prezentuje w wynikach dane osobowe pobrane z innych stron, operator wyszukiwarki odpowiada za te dane i może być zobowiązany do ich usunięcia. Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w zaskakującym wyroku dotyczącym Google (sprawa C-131/12).

Okazuje się, że Google oraz inni dostawcy wyszukiwarek internetowych mogą odpowiadać za dane osobowe, które znalazły się w wynikach wyszukiwania, bo zostały pobrane z innych stron. Mówi o tym wyrok wydany dzisiaj prze Trybunał Sprawiedliwości UE. Wyrok dotyczy opisywanego już w Dzienniku Internautów sporu pomiędzy Google a hiszpańskim organem ochrony danych, jakim jest Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Chciał, by Google o nim zapomniał

Źródłem tego sporu była sytuacja z roku 1998, gdy pewna gazeta opublikowała komunikaty dotyczące licytacji nieruchomości w związku z niespłaconymi należnościami. W komunikatach wymieniono nazwisko Mario Costeja González.

Z czasem wspomniane komunikaty znalazły się w internecie. Panu Gonzálezowi nie spodobało się to, że po wpisaniu jego nazwiska do Google pojawiały się linki do wspomnianych komunikatów. Gazeta odmówiła usunięcia tych komunikatów, gdyż zamieszczono je na podstawie zarządzenia ministerstwa.

González zwrócił się także do Google Spain z żądaniem, by usunąć wyniki wyszukiwania. Google zignorowała tę prośbę, zatem González zwrócił się ze skargą do hiszpańskiego organu ochrony danych (AEPD). Organ uznał skargę przeciwko Google za uzasadnioną, ale Google oraz Google Spain skierowały sprawę do Audiencia Nacional (sądu najwyższego Hiszpanii). Ten z kolei zwrócił się o pomoc do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wyszukiwarka odpowiada za dane osobowe

W wydanym dziś wyroku unijny Trybunał stwierdził, że operator wyszukiwarki internetowej dokonuje gromadzenia, odzyskiwania, zapisywania i porządkowania danych osobowych. Można więc śmiało powiedzieć, że Google przetwarza dane osobowe i zdaniem Trybunału bez znaczenia jest fakt, że operator wyszukiwarki przetwarza również innego rodzaju dane.

Trybunał stwierdził ponadto, że operator wyszukiwarki internetowej jest "administratorem" danych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie. Trybunał zauważył też, że działalność wyszukiwarki może znacząco oddziaływać na prawa do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Operator powinien więc zapewnić, iż działalność ta spełnia określone w unijnych przepisach wymogi.

Ważna równowaga interesów

Trybunał stwierdził, że po spełnieniu określonych warunków dostawca wyszukiwarki może być zobowiązany do usunięcia z wyników wyszukiwania linków do informacji na temat danej osoby. Trybunał wyjaśnił, że może to nastąpić również wówczas, gdy dane osobowe nie zostały uprzednio czy też jednocześnie usunięte z innych stron internetowych.

Unijny trybunał zauważył przy tym, że usunięcie linków może oddziaływać na interes internautów, którzy są zainteresowani dostępem do informacji (np. internautów może interesować informacja o przedsiębiorcy, z którym chcą zawrzeć umowę). Zdaniem Trybunału należy dążyć do znalezienia punktu równowagi pomiędzy interesem internautów a prawami podstawowymi osoby, której dotyczą dane.

Wreszcie Trybunał zaznaczył, że jeżeli po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez osobę, której dotyczą dane, stwierdzone zostanie przetwarzanie danych niezgodne z przepisami UE, należy usunąć z listy wyników wyszukiwania te dane i prowadzące do nich linki. Trybunał dodał, że nawet początkowo zgodne z prawem przetwarzanie prawidłowych danych może z upływem czasu stać się niezgodne z prawem ze względu na okoliczności danego przypadku.

Sonda
Czy zgodzisz się, że wyszukiwarka internetowa to administrator danych?
  • tak
  • nie
  • trudno powiedzieć
wyniki  komentarze

Wyrok zaskakujący

Szczegóły decyzji możecie znaleźć w wyroku na stronie TSUE. Warto w tym miejscu zauważyć, że wyrok ten nie jest zgodny z wydaną wcześniej opinią Rzecznika Generalnego, który uznał, że trudno uznać wyszukiwarkę internetową za "administratora danych osobowych". Rzadko się zdarza, aby wyrok był inny od wcześniejszej opinii Rzecznika Generalnego.

Rzecznik Generalny wcześniej zaznaczał, że obecnie nie ma w UE czegoś takiego jak "prawo do bycia zapomnianym". TSUE w pewnym sensie potwierdził, że takie prawo istnieje, przynajmniej w odniesieniu do wyszukiwarek.

Warto porównać ten najnowszy wyrok TSUE z wyrokiem wydanym wcześniej przez Niemiecki Sąd Federalny, który uznał, że autouzupełnianie Google nie może obrażać.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *