Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

E-dokumenty będą zrównane z papierowymi - ustawa czeka na podpis prezydenta

13-01-2014, 08:54

Elektroniczna wymiana pism z urzędem będzie tak samo ważna jak papierowa, a w postępowaniach częściej dopuszczane będzie stosowanie e-dokumentów. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o informatyzacji, która czeka na podpis prezydenta.

Dziennik Internautów kilkakrotnie już pisał o nowelizacji Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Prezentowaliśmy jej projekt w lutym 2013 roku.

Przed minionym weekendem, 10 stycznia, Sejm uchwalił nowelizację tej ustawy. Teraz będzie ona czekać na podpis prezydenta. Co zmieni w naszej e-administracji? 

Przede wszystkim ustawa:

  1. wprowadza obowiązek posługiwania się przez podmioty publiczne elektroniczną skrzynką podawczą na platformie ePUAP;
  2. zrównuje elektroniczną wymianę dokumentów z urzędami z formą "papierową".

Zrównanie e-korespondencji z "papierem"

Ten drugi punkt wymaga wyjaśnienia. Jeśli obywatel wyśle do urzędu jakieś pismo elektroniczne, urząd również będzie odpowiadał elektronicznie. Będzie to jednak dotyczyć korespondencji podpisanej profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym, a nie zwykłego e-maila.

Stosowanie przynajmniej profilu zaufanego ma znaczenie dla przepisów dotyczących skutecznego doręczenia korespondencji. W przypadku korespondencji papierowej przepisy określają, że przesyłkę można uznać za doręczoną po dwóch awizach i po upływie 14 dni (tzw. "fikcja doręczeń"). Ustawa wprowadza fikcję doręczenia również dla korespondencji przekazywanej drogą elektroniczną.

zdjęcie
Biurko w urzędzie - fot. Shutterstock.com

Ułatwić dostęp do ePUAP

Ponadto celem tej nowelizacji jest zwiększenie możliwości korzystania z platformy ePUAP. Jak wiadomo, profil założony na platformie ePUAP trzeba najpierw potwierdzić, co wymaga wizyty w urzędzie. Dzięki nowej ustawie profil będzie można potwierdzać m.in. u operatora pocztowego, w bankach czy instytucjach kredytowych.

Więcej e-dokumentów w postępowaniach

Nowelizacja przewiduje również, że strony postępowań administracyjnych będą miały dostęp do akt swoich spraw przez internet. Możliwe też będzie składanie pism procesowych w formie elektronicznej do sądów administracyjnych.

Forma dokumentu elektronicznego zostanie dopuszczona przy udzielaniu pełnomocnictwa procesowego, składaniu zeznań lub wyjaśnień, elementach wezwania organu obejmujących komunikację elektroniczną, sporządzeniu przez urzędnika adnotacji oraz wezwaniu na rozprawę.

Ponadto w postępowaniu administracyjnym dopuszczone zostaną elektroniczne kopie dokumentów papierowych (skany), po uwierzytelnieniu np. kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym (jeśli obywatel nie będzie mógł uzyskać zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego).

Projekt przewiduje też uruchomienie portalu podatkowego służącego do upowszechniania informacji podatkowych oraz kontaktowania się organów podatkowych z podatnikami i płatnikami. Ma to ułatwić wnoszenie podań, składanie deklaracji, doręczanie pism organów podatkowych drogą elektroniczną, wydawanie zaświadczeń itp.

Nowela z awarią w tle

Tak się niefortunnie złożyło, że w dniu, w którym Sejm uchwalił nowelizację, występowały  utrudnienia z logowaniem się do systemu ePUAP. Nasi Czytelnicy donosili nam, że system generalnie nie działał zbyt dobrze po tym, jak Centrum Projektów Informatycznych (CPI) stało się jednostką odpowiedzialną za jego utrzymanie. 

Sonda
Czy oczekujesz, że nowa ustawa znacznie poprawi jakość polskiej e-administracji?
  • tak
  • raczej tak
  • raczej nie
  • nie
wyniki  komentarze

Dopiero wczoraj CPI poinformowało, że "przywrócono funkcjonowanie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej".

Oczywiście awarie się zdarzają i będą się zdarzać, ale tę ostatnią awarię można uznać za symboliczne przypomnienie, że informatyzacja odbywa się nie tylko na poziomie prawnym. Papier wszystko przyjmie, natomiast naprawdę skuteczna e-administracja wymaga jeszcze realizacji prawa (z tym bywało różnie) oraz przygotowania rozwiązań maksymalnie niezawodnych. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie rokiem realnego, a nie tylko papierowego postępu.

Czytaj także: Państwowe e-usługi w jednym miejscu? Rząd przyjął Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Huaweifot. DALL-Efot. vecstockfot. Freepikfot. Mike Bird