Domeny.pl: "przedsądowe wezwania do zapłaty" dla tysiąca osób

15-12-2008, 13:40

Spółka Domeny.pl, która w kontrowersyjny sposób reklamowała swoje promocje, przestała straszyć rejestrem Dłużników po publikacjach w Dzienniku Internautów. Teraz spółka wysyła do swoich klientów "przedsądowe wezwania" opiewające na niemałe kwoty. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów mówi, że postępowanie w sprawie działań firmy dobiega końca, a współpracujący z DI prawnik sugeruje, że Domeny.pl mogła dopuścić się oszustwa.

O firmie Domeny.pl pisaliśmy już w marcu i w maju, a ostatnio dwukrotnie w październiku. Dziennikowi Internautów udało się wtedy ostatecznie potwierdzić, że firma straszy swoich klientów wpisaniem do rejestru dłużników pomimo, iż nie ma do tego prawa.

Na tym jednak problem się nie skończył. Domeny.pl nadal domaga się pieniędzy od ludzi, którzy dzięki niejasno sformułowanym regulaminom promocji dali się wciągnąć w bardzo kosztowne umowy lojalnościowe. Teraz jednak Domeny.pl zamiast listów z logotypem Krajowego Rejestru Długów rozsyła "Ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty". Nadawcą tych wezwań jest Kancelaria Prawna Zofii Krok z Krakowa, która współpracuje z firmą Domeny.pl.

2 tysiące za 4 serwery

Wezwania opiewają na niemałe kwoty. Oto co pisze jeden z Czytelników Dziennika Internautów:

Odnośnie głośnej sprawy dotyczącej Domeny.pl sp.z.o.o otóż dostałem dziś wezwanie z Kancelarii Prawnej do uregulowania płatności za serwer, zamawiając płaciłem 30zł. Po 3 miesiącach wyskoczyli z kwotą 240zł potem za zerwanie 500zł i tak wyszło za 4 serwery 2150zł.

Widzimy więc, że firma sprzedająca swojego czasu "Serwery od złotówki" (sic!) domaga się naprawdę niemałych kwot. Nie są to z pewnością pieniądze, na jakie klienci Domeny.pl byli przygotowani. Co w takim razie mogą oni teraz zrobić? Czy powinni dochodzić swoich praw przed sądem? Czy firma zgodziłaby się na tańsze postępowanie przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim?

Dziennik Internautów postanowił zwrócić się z pytaniami m.in. do wspomnianej wyżej kancelarii Zofii Krok. Z odpowiedzi jakich udzielił jej pracownik Michał Krok wynika, że Domeny.pl jest gotowa na indywidualne rozmowy z klientami, ale raczej swojego podejścia do nich nie zmieni. Poniżej wybrane fragmenty korespondencji z Michałem Krokiem.

DI: Dlaczego firma stosuje zapisy ujęte w rejestrze klauzul niedozwolonych? Czy samo ujęcie ich w tym rejestrze nie powinno wystarczać, aby nie były one stosowane? Czy umowy z klientami pozostają w całości ważne?

Michał Krok: Spółka Domeny.pl Sp. Z o. o. nie stosuje klauzul niedozwolonych. Klauzule, których stosowanie może być uznane za klauzule niedozwolone ma miejsce w sytuacji, w której strona umowy (konsument) nie może się powołać na inne postanowienia wzorca umowy (regulaminu) zmieniające skutek stosowania danej klauzuli. Przykładowo zastrzeżenie jednostronnej możliwości zmiany regulaminu może zostać uznane za klauzulę niedozwoloną, natomiast stworzenie drugiej stronie umowy możliwości reakcji na zmianę niweluje niedozwolony skutek klauzuli. O „ważności” umów może decydować jedynie Sąd rozpoznający daną sprawę (...).

Kancelaria prawna w imieniu Domeny.pl rozsyła obecnie do klientów przedsądowe wezwania do zapłaty. Jakie dokładnie zarzuty chce ewentualnie stawiać kancelaria?

Wezwania dotyczą różnych umów, a zatem różnego rodzaju roszczenia (zarzuty) zostaną sformułowane. W większości przypadków wezwania dotyczą umów zawieranych na czas określony i rozliczanych w cenie promocyjnej za pierwszy okres rozliczeniowy, a następnie w cenie ogólnej za pozostałe okresy (...)

Czy firma Domeny.pl zgodzi się na postępowania przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim?

Spółka Domeny.pl Sp. Z o. o. rozważa możliwość prowadzenia spraw przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez zarząd spółki.

Sprawa Domeny.pl czeka już w Departamencie Polityki Konsumenckiej z UOKiK. Czy jeśli urząd uzna, że Domeny.pl stosowała nieuczciwe praktyki rynkowe, klienci i tak będą musieli płacić?

Decyzje administracyjne podejmowane przez Prezesa UOKiK są odrębnym przedmiotem postępowań administracyjnych i sądowych. Ich wpływ na roszczenia spółki wobec osób trzecich zależą od konkretnego stanu faktycznego i nie można udzielić odpowiedzi uogólniającej w tej kwestii.

Ilu klientów firmy Domeny.pl zwleka z zapłatą należności za serwery?

Wezwania do zapłaty zostały skierowane do grupy ok. tysiąca osób, z czego kilkadziesiąt zgłosiło zastrzeżenie co do zasadności roszczeń (...) Każdy przypadek zgłoszony w formie pisemnej i doręczony Spółce lub Kancelarii jest wyjaśniany.

Czy istnieje możliwość odłożenia terminu zapłaty za usługę przynajmniej do czasu, aż wątpliwości prawne dotyczące usług Domeny.pl nie zostaną wyjaśnione?

Spółka Domeny.pl Sp. Z o. o. podejmuje indywidualne rozmowy z osobami zgłaszającymi propozycje przesunięcia terminów płatności.

Do Kancelarii pracującej dla Domeny.pl kierowaliśmy też inne pytania np. czy wcześniejsze straszenie rejestrem dłużników nie było w świetle prawa groźbą bezprawną. Michał Krok stwierdził, że nie, przynajmniej w świetle definicji zawartej w kodeksie karnym.

Podobnego zdania jest prawnik Marcin Błaszyk, z Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy z Poznania, współautor bloga http://blaszyk-jarosinski.pl.

- Zachowanie spółki Domeny.pl nie wypełnia znamion przestępstwa, jakim jest groźba karalna ani też groźba bezprawna – mówi Błaszyk, ale dodaje - Można jedynie rozważać czy nie doszło tutaj do usiłowania popełnienia przestępstwa określanego jako oszustwo, z art. 286 § 1 i 3.

Wskazany przez prawnika brzmi następująco:

Art. 286

§ 1 Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...)

§ 3 wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Marcin Błaszyk radzi klientom Domeny.pl, aby przede wszystkim zgłaszali swoje sprawy do rzecznika konsumentów, który uznawszy ich wątpliwości za uzasadnione powinien podjąć odpowiednie działania.

Już wcześniej Marcin Błaszyk mówił Dziennikowi Internautów, że klienci mogą wystąpić do sądu z roszczeniem o naprawienie wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, a w szczególności z żądaniem unieważnienia umowy w związku z dokonaniem nieuczciwej praktyki rynkowej na podstawie art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W takim przypadku to na spółce Domeny.pl ciążył będzie obowiązek dowiedzenia, że jej działania nie stanowią nieuczciwej praktyki.

Wielu klientów Domeny.pl zarzuca firmie podawanie ceny usługi w sposób wprowadzający w błąd, a to stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

UOKIK: postępowanie dobiega końca

Co robi w tej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Przedstawicielka urzędu Aneta Styrnik powiedziała Dziennikowi Internautów tylko tyle, że postępowanie dobiega końca.

- W tej chwili kończy się postępowanie UOKiK przeciwko spółce Domeny.pl o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, w związku z zastosowaniem przez przedsiębiorcę w regulaminie świadczenia usług klauzuli, która znajduje się już w Rejestrze klauzul niedozwolonych. Zgodnie z prawem klauzule znajdujące się w rejestrze nie mogą być stosowane w obrocie z konsumentami - powiedziała przedstawicielka Urzędu.  

Aneta Styrnik dodała, że w przyszłym roku, zgodnie z założeniami Strategii Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2009, urząd planuje przeprowadzenie kontroli właśnie usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym m.in. wzorców umów, regulaminów itd.).


Źródło: DI24.pl
Wszystkie Listy czytelników kierowane do DI są czytane przez redaktorów. Niektóre pytania / prośby do redakcji mogą dotyczyć szerszego grona internautów, wymagać wypowiedzi ekspertów lub zainteresowanych stron, wówczas traktowane są jako tematy interwencyjne. Wszelkie sprawy, którymi Waszym zdaniem powinniśmy się zająć prosimy kierować na adres: interwencje@di.com.pl
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Listy
Listy  
« Maj 2021»
PoWtŚrCzwPtSbNd
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31