Dochody małoletniego dziecka wykaż w swoim zeznaniu

Masz zaradne dziecko, które uzyskując dochód, ma swój udział w budżecie domowym? Pamiętaj, by doliczyć jego dochody do swoich i wspólnie je opodatkować. Jednak gdy małoletnie dziecko uzyskuje stypendium, konieczne będzie złożenie odrębnego zeznania.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Opodatkowanie uzyskiwanych dochodów stanowi w Polsce powszechny obowiązek. Oznacza to, że każdy podatnik, który uzyskał w roku podatkowym korzyści finansowe powinien odprowadzić od nich stosowną kwotę podatku, o ile nie zostały z tego zwolnione.  

Z powyższego stwierdzenia można również wnioskować, że dochody osób poniżej 18 roku życia, a wiec małoletnich, także podlegają opodatkowaniu,  pomimo iż osoby te nie posiadają jeszcze pełni praw.

Pełnoletność uzyskuje także osoba poniżej 18 roku życia, która zawarła związek małżeński.

Jedyną różnicą wynikającą z tego faktu jest procedura wykazywania stosownych kwot w rocznym zeznaniu podatkowym, do sporządzenia którego zobowiązani są rodzice. Uwaga! Jako rodziców należy rozumieć także przysposabiających. Dopiero w momencie uzyskania pełnoletności dziecko, które uzyskało dochód podlegający opodatkowaniu, ukończywszy w danym roku podatkowym 18 lat, składa zeznanie podatkowe samodzielnie. Wykazuje w nim jedynie dochody uzyskane od dnia uzyskania pełnoletności.

PIT-36 i załącznik PIT-M, czyli podatek naliczany od sumy dochodów rodziców i dziecka 

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że dochody małoletnich dzieci z zasady podlegają doliczeniu do kwoty dochodów uzyskiwanych przez rodziców. Dopiero tak ustaloną wartość należy wykazać w deklaracji podatkowej, składanej do końca kwietnia w urzędzie skarbowym. W związku z powyższym wydaje się istotne, aby podkreślić, że opiekunowie, na których ciąży obowiązek rozliczenia dochodów uzyskiwanych przez dzieci, które jeszcze nie ukończyły 18 lat, zobowiązani są złożyć w określonym w ustawie terminie wypełniony formularz zeznania podatkowego PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-M.  Uwaga! Doliczając dochody dziecka do własnych, zawsze należy złożyć PIT-36, nawet jeśli rodzic uzyskał dochody tylko ze stosunku pracy. 

Małżonkowie dzielą na pół

W przypadku gdy roczne zeznania podatkowe małżonkowie składają indywidualnie, konieczne jest, aby pamiętać, że również oddzielnie każdy z nich dolicza do swoich dochodów dochody uzyskane przez  podopiecznych. Kwotę dochodu małoletniego dziecka z zasady dolicza się bowiem po połowie do dochodów każdego z małżonków. Ponadto zobowiązani są oni do złożenia niezależnie od siebie właściwego załącznika PIT-M. 

Separacja i rozwód

Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje, w których prawo do pobierania pożytków przysługuje tylko jednemu z rodziców. W konsekwencji dolicza on całkowitą wartość dochodów dziecka do swoich. Analogiczne postępowanie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. W takiej sytuacji należy uznać, iż obowiązek wykazania dochodów dziecka spoczywa na podatniku, przy którym dziecko zostało i który faktycznie je wychowuje.

Nie wszystkie dochody do połączenia 

Trzeba pamiętać, że nie wszystkie dochody dzieci podlegają łączeniu z dochodami rodziców. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazuje, że w przypadku dochodów z pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku konieczne jest sporządzenie dwóch oddzielnych deklaracji podatkowych. Łączeniu nie podlegają także wszystkie inne dochody, jeżeli rodzicom nie przysługuje prawo do pobierania pożytków. 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Dorota Kępka, księgowa Tax Care

Zobacz także:Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.