Czynniki wpływające na zmianę kursów walut

31-08-2015, 00:04

Wahania kursów walut to normalne zjawisko, które można porównać do barometru wskazującego stan gospodarki każdego kraju związanego z daną walutą. Pogorszenie lub poprawa kondycji bardzo szybko odbija się na kursach walut. Znajomość sytuacji pozwala więc z mniejszym lub większym sukcesem prognozować wahania kursów walutowych.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


Czynników, które - bezpośrednio lub pośrednio - wpływają na notowania walutowe, jest wiele. Analizując je wszystkie razem oraz indywidualnie, można przewidzieć, jak będą zachowywać się kursy poszczególnych walut w najbliższym czasie.

  • Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt krajowy brutto (PKB) jest wartością stanowiącą odzwierciedlenie całościowego stanu gospodarki. Jego wzrost automatycznie powoduje wzrost kursu waluty krajowej w stosunku do innych walut. Od każdej reguły są jednak wyjątki - jeśli mamy do czynienia z aprecjacją (czyli zbyt dużym wzrostem kursu), może dojść do spadku PKB lub spowodować spowolnienie jego wzrostu.

  • Stopy procentowe

Mówiąc o czynnikach wpływających na wahania kursów walut, należy zwrócić uwagę także na stopy procentowe. Na ich wysokość bezpośrednie przełożenie ma polityka monetarna prowadzona przez Bank Centralny i podejmowane przez niego decyzje. Jeżeli dochodzi do wzrostu stóp procentowych, automatycznie rynek staje się bardziej atrakcyjny dla zagranicznego kapitału. Efekt? Zwiększa się popyt na daną walutę, co prowadzi do wyraźnego wzrostu jej kursu.

Stopy procentowe są ważnym wskaźnikiem głównie w perspektywie długoterminowej. Warto bowiem zdawać sobie sprawę z tego, że w krótkim terminie na kursy walut wpływa dużo innych czynników odgrywających znacznie większą rolę przekładającą się na większe wahania kursowe.

  • Inflacja

Inflacja to wskaźnik będący odzwierciedleniem cen towarów i usług oferowanych w gospodarce konkretnego kraju. Mierzona jako tempo wzrostu cen, może wpływać znacząco na wahania kursu waluty danego państwa. Wskaźnik zmian cen produktów produkcyjnych (wskaźnik PPI) zwykle stanowi pierwszy sygnał o zbliżającej się inflacji. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji (tempo wzrostu cen w danym kraju jest szybsze niż w innych krajach), mniejsza konkurencyjność krajowych produktów w stosunku do produktów zagranicznych osłabia walutę. Można więc powiedzieć, że im większa inflacja, tym niższy kurs waluty danego kraju.

statystyki

  • Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia jest procentowym wskaźnikiem obrazującym liczbę osób niezatrudnionych do całkowitej liczby mieszkańców konkretnego kraju. Spadek stopy bezrobocia jest sygnałem mogącym sugerować poprawę kondycji gospodarki kraju, w efekcie czego dochodzi do umocnienia się waluty na tle innych walut obcych. Działa to jednak i w drugą stronę - wzrost stopy bezrobocia może sugerować stopniowe pogarszanie się sytuacji gospodarczej, co powoduje spadek kursu walutowego.

  • Bilans płatniczy

Poprzez bilans płatniczy należy rozumieć wartość wszystkich przepływów pieniężnych, które związane są z rocznymi obrotami kraju z zagranicą. Jeżeli do państwa wpływa więcej pieniędzy niż wypływa, mowa o dodatnim bilansie płatniczym. Jeśli z kraju wypływa więcej pieniędzy niż wpływa - mowa o deficycie. Jakie zatem ma to przełożenie na kurs waluty?

Jeżeli kraj ma do czynienia z dodatnim bilansem płatniczym, dochodzi do umocnienia waluty, czyli wzrostu kursu. Jeżeli natomiast bilans jest ujemny, waluta traci na swojej wartości - kurs spada.

  • Stabilność polityczna

Na stabilność polityczną składają się m.in.: nastroje społeczne w odniesieniu do aktualnie panującego rządu, program poszczególnych partii politycznych. I to właśnie one kształtują zaufanie inwestorów do rządu. Im jest ono większe, tym waluta stabilniejsza. Jeżeli natomiast nastroje polityczne mogą sugerować pojawienie się konfliktu, kurs waluty spada.

Komu przydaje się informacja o wahaniach kursów walut?

Analiza czynników wpływających na wahania kursów walut może być cenną informacją dla wielu osób mających na co dzień styczność z walutami. Taka wiedza może okazać się przydatna przedsiębiorcom prowadzącym działalność eksportową / importową, chcącym zabezpieczyć swoje przepływu pieniężne w obcej walucie. Ponadto jest to informacja cenna w przypadku inwestorów lokujących swój kapitał na międzynarodowym rynku walutowym - możliwość przewidywania wahań kursów pozwoli na sprzedaż / zakup odpowiednich par walutowych w najbardziej odpowiednim momencie. Umiejętność prognozowania wahań kursów walut na podstawie sytuacji makroekonomicznej czy sytuacji politycznej może okazać się przydatna także w przypadku osób z zaciągniętym kredytem walutowym. Wiedząc, kiedy kurs danej waluty może wzrosnąć lub spaść, istnieje możliwość zakupienia waluty w kantorze internetowym (np. ekantor.pl) w najbardziej odpowiednim momencie (przy sprzyjającym kursie).

 

 

Źródło: Publikacja opłacona

Komunikaty Firm

Jeśli chcesz, aby informacja Twojej firmy pojawiła się w DI pisz pod adres: kf@di24.pl.

Redakcja DI nie odpowiada za treść i poglądy zawarte w informacjach prasowych i publikacjach opłaconych.Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


fot. Kaspersky


  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.