Czy pracodawca ma prawo pobrać odciski palców

GazetaPrawna.pl 18-09-2010, 12:13

Pracodawca nie może domagać się od pracowników wyrażenia zgody na pobranie od nich danych biometrycznych w celu kontroli przestrzegania czasu pracy.

Już w wyroku z 1 grudnia 2009 r. (I OSK 249/09, LEX nr 553777) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że wyrażona na prośbę pracodawcy pisemna zgoda pracownika na pobranie i przetworzenie jego danych osobowych narusza prawa pracownika i swobodę wyrażenia przez niego woli.

Uznanie faktu wyrażenia zgody przez pracownika za okoliczność legalizującą pobranie od niego innych danych, niż wskazane w art. 221 kodeksu pracy, stanowiłoby obejście tego przepisu.

NSA zwrócił uwagę, że za tak sformułowanym stanowiskiem przemawia zależność pracownika od pracodawcy. Brak równowagi w relacji pracodawca – pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetworzenie danych osobowych (biometrycznych). Katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika, jest więc ograniczony do tych wymienionych w art. 221 k.p.

Więcej szczegółów w Gazecie Prawnej w artykule pt. Czy pracodawca ma prawo pobrać odciski palców

Rafał Krawczyk

gazeta prawna


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy