Chcą by zakazano używania Gadu-Gadu

16-10-2006, 21:03

Konflikt producenta polskiego komunikatora Gadu-Gadu z dostawcą technologii przesyłania głosu i obrazu - kanadyjską firmą Eyeball Networks Inc. nabiera siły i najprawdopodobniej skończy się w sądzie - zapowiadają przedstawiciele Eyeball w dzisiejszym komunikacie prasowym. Sprawa ciągnie się już od blisko pół roku.

Firmy oskarżają się nawzajem o naruszenie warunków umowy, zarzucają sobie brak odpowiedzialności oraz brak woli bezkonfliktowego rozwiązania spornych spraw.

Z dzisiejszego komunikatu spółki SalesManager Software Polska, która reprezentuje interesy Eyeball Networks w Polsce, dowiadujemy się, że konflikt rozpoczął się dużo wcześniej, czego efektem było pisemne wezwanie Zarządu spółki Gadu-Gadu w dniu 9 maja 2006 roku, do "naprawienia uchybień związanych z notorycznym niedotrzymywaniem warunków umowy licencyjnej".

Najprawdopodobniej wspomniane wyżej uchybienia nie zostały naprawione po myśli Eyeball, gdyż 25 września br. kanadyjska firma deaktywowała Gadu Gadu S.A. certyfikat licencji na udostępnione przez Eyeball technologie. Wyznaczono polskiej firmie okres 7 dni, podczas których strony miały zawrzeć ugodę.

Według Eyeball, Licencjobiorca (Gadu Gadu S.A. - przyp. red.) nie skorzystał z tej propozycji, w związku z czym 2 października br. serwery firmy Eyeball przestały funkcjonować. Uniemożliwiło to użytkownikom komunikatora Gadu Gadu (w wersjach 7.0 do 7.5 build 2243) prowadzenie rozmów audio i wideo, przesył plików przez zapory ogniowe, identyfikację obecności w sieci, a także użycie innych funkcji.

9 października przedstawiciele kanadyjskiej firmy wezwali Zarząd GG do wywiązania się z zapisów umowy w terminie 3 dni, w tym do:

"natychmiastowego zaprzestanie użytkowania kwestionowanego oprogramowania, wszystkich komponentów oprogramowania, dokumentacji oraz znaków towarowych Licencjodawcy, zwrot wszystkich kopii oprogramowania, komponentów i dokumentacji i natychmiastowe zaniechanie wszelkich form reklam, dochodzenia praw i twierdzenia, że jest się upoważnionym do użytkowania oprogramowania, jego komponentów lub dokumentacji."

1  2 3  - 

Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy