Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Bezpieczna i efektywna sieć IT w wydajnej i nowoczesnej firmie

10-04-2017, 09:00

Kiedy sieć firmowa się rozrasta, przybywa użytkowników i oddziałów firmy, nie sposób już ręcznie kontrolować jej działania. Ogromną pomocą dla administratora są programy do zarządzania firmową infrastrukturą i zasobami. W poszukiwaniu oprogramowania w pełni realizującego monitoring sieci firmowej i jej użytkowników, skutecznego i stabilnego, a jednocześnie przyjaznego i wygodnego w zarządzaniu, warto sprawdzić funkcjonalności Axence nVision.

W poszukiwaniu oprogramowania w pełni realizującego monitoring sieci firmowej i jej użytkowników, skutecznego i stabilnego, a jednocześnie przyjaznego i wygodnego w zarządzaniu, warto sprawdzić funkcjonalności Axence nVision, programu stworzonego i rozwijanego przez polską spółkę Axence.

nVision Axence - sprawne i efektywne zarządzanie siecią firmową

Kontrola sieci dostępna dla każdego

Axence nVision wspomaga pracę działu IT każdej firmy, która dysponuje strukturą sieciową – im bardziej rozbudowaną, tym bardziej widać zalety stosowania rozwiązania do zarządzania siecią. Dział IT staje się bardziej wydajny, a dzięki zyskom czasu, marnowanego wcześniej na „ręczne” zarządzanie zasobami, pozwala koncentrować się na rozwoju zasobów informatycznych kluczowych dla działania firmy (np. własnych programów użytkowych).

Jak przekonują się firmy poszukujące rozwiązań do „zarządzania i kontroli sieci”, pojęcie to ma kilka aspektów – i nie każdy z nich jest jednakowo ważny dla każdej firmy. Axence nVision, dzięki architekturze modułowej, może zostać dopasowany zarówno do potrzeb, jak i do bieżących możliwości finansowych firmy i bezkolizyjnie rozbudowany w przyszłości.

Program składa się z klocków-modułów:

  • Network (sieć) – wykrywanie i obrazowanie właściwości sieci na mapach interaktywnych, monitoring sieci, analiza i informowanie o potencjalnych awariach,;
  • Inventory (urządzenia i programy) – inwentaryzacja urządzeń i oprogramowania wraz z licencjami, badanie konfiguracji i monitoring zmian, sprawdzanie środków trwałych i danych administracyjnych etc.;
  • Users (działalność użytkowników) – informacje o pracy użytkowników, tj. czas pracy (i przerw), monitoring działań (odwiedzanych stron www, używanych programów, prowadzonej korespondencji, ale też wydruków czy transferu sieciowego) etc.;
  • HelpDesk (dostęp zdalny i obsługa zgłoszeń) – zdalny dostęp do stanowisk roboczych, również odległych od sieci, baza zgłoszeń serwisowych, baza wiedzy dla pracowników, zarządzanie nieobecnościami pracowników pomocy technicznej, automatyzacje etc.
  • DataGuard (ochrona danych) – zapobieganie wyciekom danych przez przenośne urządzenia i nośniki danych – monitoring, rejestr, alarmy etc.

Mogą być one dowolnie łączone w rozwiązanie na miarę. Praktyka pokazuje jednak, że bardzo często wykorzystywane są cztery z nich (np. bez HelpDesk, kiedy firma nie oczekuje od administratora zdalnego dostępu do urządzeń) lub… wszystkie.

Asystent zarządu, przyjaciel administratora

Na zalety Axence nVision można spojrzeć z dwóch stron – z punktu widzenia lepszego i bezpieczniejszego funkcjonowania firmy, jak i z punktu widzenia efektywności i komfortu pracy administratora sieci.

Oprogramowanie to jest chętnie stosowane m.in. przez firmy z rozbudowaną siecią firmową, instytucje mające szczególne wymagania co do polityki bezpieczeństwa, firmy korzystające z licznych (np. specjalistycznych) programów wymagających licencji czy wreszcie organizacje rozproszone, zarówno te z wieloma oddziałami, jak i te wykorzystujące mobilność pracowników. Organizacje, które zdecydowały się na wdrożenie tego programu, chwalą zwiększenie efektywności pracy, lepszą kontrolę nad zasobami informatycznymi firmy oraz większe bezpieczeństwo sieci (zarówno wobec zagrożeń zewnętrznych, jak i wewnętrznych).

Administratorzy sieci, czyli bezpośredni użytkownicy Axence nVision, zanim zaczną wymieniać techniczne zalety i korzyści programu, podkreślają prostotę i intuicyjną obsługę rozwiązania. Od pierwszego ekranu zwraca uwagę przejrzystość i minimalizm, uporządkowane menu czy klarowny system wyświetlania i filtrowania danych. Program świetnie wpasowuje się w epokę User Experience, kiedy ważne są też komfort i satysfakcja użytkownika, wynikające nie tyle z uzyskiwanych efektów, co z samej pracy z programem.

Pewnym wyzwaniem organizacyjnym – szczególnie w przypadku stosowania przez firmę polityki BYOD (Bring Your Own Device) – jest konieczność zainstalowania na wszystkich urządzeniach objętych programem Axence nVision tzw. Agentów, czyli podprogramów umożliwiających identyfikację, inwentaryzację i monitoring danego komputera. Warunek ten nie dotyczy modułu Network, który w swoim zakresie działania bezagentowo monitoruje dowolną liczbę urządzeń włączonych do sieci.

Nawet najbardziej rozproszona sieć pod kontrolą

Moduł Network, będący podstawą każdego pakietu Axence nVision, umożliwia tworzenie interaktywnych map sieci oraz monitoring pracy usług,aplikacji, serwisów, systemów czy urządzeń sieciowych, co pozwala na szybkie zidentyfikowanie nieprawidłowości pracy sieci.

nVision Axence - moduł Network (mapa sieci)

Im bardziej kluczowe jest działanie sieci dla firmy, tym ważniejsza jest analiza środowiska i profilaktyka – a więc śledzenie np. zagrożenia pożarowego, bezpośrednich zagrożeń dla sprzętu (np. zalanie) czy niesprawnej pracy klimatyzacji. Skanowanie sieci i jej otoczenia – efektywne niezależnie od rozbudowania sieci i liczby podłączonych do niej urządzeń – jest pierwszym krokiem do efektywnego monitoringu sieci i minimalizacji ryzyka kosztownych przestojów oraz awarii.

Efektywny (i dostępny) dział wsparcia technicznego

Moduł HelpDesk jest remedium dla wszystkich firm, którym dział IT jawi się jako niedostępna twierdza, w której pracownicy pomocy technicznej zajmują się tajemniczymi sprawami, a zgłoszenia serwisowe wpadają w czarną dziurę.

HelpDesk w wydaniu Axence nVision umożliwia zorganizowanie sprawnego i wydajnego działu pomocy technicznej. Nie ma obawy, że nie będzie komu zająć się zgłoszeniem serwisowym – są one przydzielane do konkretnego pracownika, a ich widok jest odświeżany w czasie rzeczywistym. Natomiast system planowania obecności i nieobecności pracowników pomocy technicznej umożliwia ułożenie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń.

nVision Axence - moduł HelpDesk (zgłoszenia)

HelpDesk umożliwia także zautomatyzowanie prac czy poprawia bezpieczeństwo i stabilność wewnętrznej sieci firmowej poprzez m.in. wewnętrzny komunikator z możliwością przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych oraz zdalnej instalacji oprogramowania.

HelpDesk pozwala też na zdalną pracę administratora – np. w przypadku sieci funkcjonującej w kilku oddziałach czy zatrudniania osób pracujących z domu. Zdalny dostęp do urządzeń i kontrola nad pulpitem czy przechwytywanie sesji pozwalają śledzić to, co dzieje się na firmowych komputerach działających poza siedzibą firmy.

Sprzęt i oprogramowanie – pełna bieżąca informacja

Organizacje, które – chcąc sprostać kolejnym wyzwaniom organizacyjnym czy prawnym (np. obowiązki związane z bezpieczeństwem danych) – dokładają do swojej infrastruktury kolejne i kolejne programy, docenią Axence nVision podwójnie. Po pierwsze, kompleksowy program do zarządzania siecią może zastąpić nazbyt rozbudowaną, nie zawsze kompatybilną, a czasami wręcz przypadkową strukturę informatyczną. Po drugie, program pozwala skutecznie inwentaryzować programy, które są niezbędne do prowadzenia działalności firmy i które muszą być legalne, mieć aktualną licencję i być odpowiednio skonfigurowane. Centralna, automatycznie aktualizowana baza o sprzęcie i oprogramowaniu ułatwia i usprawnia pracę szczególnie administratorów sieci rozproszonych (np. takich, w których wraz z rozwojem firmy przybywa użytkowanych urządzeń) lub pracujących dla firm, które korzystają z licznych programów wymagających licencji.

nVision Axence - moduł Inventory (audyt oprogramowania)

Moduł Inventory, dzięki zainstalowanym na komputerach z systemem Windows Agentom, na bieżąco gromadzi informacje o konfiguracji sprzętu i oprogramowania, prowadząc audyt legalności i sprawdzenie, czy programy mają aktualne licencje. Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania może być także wykonana bez instalowania Agentów (przy pomocy tzw. skanera inwentaryzacji). Inventory pozwala też na kontrolowanie prób instalowania nowych aplikacji (lub odinstalowywania istniejących) – tu już wkraczamy w obszar nieautoryzowanych działań użytkowników sieci.

Kultura pracy i dyscyplinowanie użytkowników

Moduł Users jest jednym z najchętniej wybieranych przez firmy rozwiązań, w przekonaniu o jego roli w podnoszeniu efektywności pracy oraz bezpiecznego korzystania z urządzeń.

Jedną z popularniejszych funkcji jest kontrola odwiedzanych stron internetowych – dla każdego komputera z Agentem można chociażby zablokować wchodzenie na konkretne strony, bez ograniczania możliwości korzystania z sieci dla celów służbowych. Można także monitorować, na jakie strony użytkownicy wchodzą i ile czasu tam spędzają, co może dać asumpt do zwiększenia liczby blokowanych adresów. Monitorowane jest też wykonywanie obowiązków służbowych, np. czas pracy/przerwa, wykorzystanie programów czy otwieranie dokumentów, jak i nagłówki wiadomości e-mail. Można także obserwować wydruki lub dokonywać zdalnego zrzutu ekranów.

nVision Axence - moduł Users (aktwyność użytkowników)

Kontrola prowadzona przez moduł Users - jeśli pracodawca poinformuje o niej zawczasu swoich pracowników – okazuje się bardzo dobrym narzędziem wpływu na dyscyplinę pracowników. Przykładowo, Zrzeszenie Polsko-Amerykańskie (Polish American Association – PAA) podaje, że wprowadzenie monitoringu aktywności użytkowników (byli oni poinformowani o jego rozpoczęciu) sprawiło, że praktycznie zniknęło zjawisko wykorzystywania komputerów firmowych do celów pozasłużbowych.

Można także monitorować wykorzystanie laptopów prywatnych (objętych polityką bezpieczeństwa firmy, regulującą zakres wykorzystywania takich urządzeń w sieci). Agenty na tych urządzeniach można skonfigurować w taki sposób, by zbierały informacje o aktywności użytkowników i blokowały zdefiniowane adresy www oraz aplikacje wyłącznie w godzinach pracy.

Firmy korzystające z modułu Users podkreślają też wzrost świadomości użytkowników w zakresie odpowiedzialnego przeglądania zawartości Internetu.

Bezpieczne dane

Skoro już o świadomym korzystaniu z Internetu mowa, warto wspomnieć o tym, że nawet bardzo konkretna i restrykcyjna polityka bezpieczeństwa firmy może okazać się bezużyteczna, jeśli użytkownicy nie będą prawidłowo rozumieć czy respektować jej założeń. Szczególnie ważna jest ochrona danych przed wyciekiem czy dostępem nieuprawnionych użytkowników. Wcale nie potrzeba tu wyrafinowanego ataku przestępczego – wystarczy nieuwaga lub zła wola użytkownika. Zastosowanie modułu DataGuard pozwala zapobiec przynajmniej niektórym działaniom, np. stosowaniu zewnętrznych nośników lub wręcz przenoszeniu na nie firmowych danych.

nVision Axence - moduł DataGuard (zarządzanie prawami dostępu))

Bardzo dobrym przykładem jest Andrychowska Fabryka Maszyn DEFUM, posiadająca licencje na produkcję szeregu maszyn (tokarki, centra obróbki, maszyny specjalnego przeznaczenia) i gromadząca bogaty know-how od 1946 r. Zwracała ona szczególną na zachowanie użytkowników, np. korzystanie z nośników zewnętrznych, a jednym z ważniejszych zadań postawionych przed Axence nVision stała się ochrona własności intelektualnej firmy przed kopiowaniem i przenoszeniem na urządzeniach przenośnych. Moduł DataGuard zapewnił definiowanie praw dostępu do nośników danych dla poszczególnych użytkowników oraz sprawdzanie danych przenoszonych na nośnikach zewnętrznych (np. pendrive). Na podobne aspekty ochrony danych zwracają też uwagę urzędy administracji samorządowej, którym DataGuard umożliwia np. zarządzanie prawami dostępu do nośników przenośnych (np. autoryzacja stosowanych urządzeń) czy uprawnieniami konkretnych użytkowników do korzystania z urządzeń magazynujących dane – tak było np. w przypadku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. DataGuard nie tylko zapobiega nieautoryzowanemu stosowaniu nośników zewnętrznych, ale też umożliwia rejestrację prób ich użycia.

Szybkość wdrożenia, prostota licencji, jakość wsparcia technicznego

Klienci, których przekonują bogate możliwości techniczne Axence nVision, zyskują dodatkowe korzyści w postaci bezkolizyjnego wdrażania tego rozwiązania w firmie i korzystania z niego.

Wprowadzenie rozwiązania może być bardzo szybkie, bez konieczności dezorganizacji pracy firmy na dłuższy czas. Tak było np. w przypadku polskiego Zrzeszenia Polsko-Amerykańskiego PAA, gdzie najważniejsze funkcjonalności wdrożono w ciągu 2 dni, testy poprzedzające trwały tydzień, a dział IT mógł zacząć pełnowymiarową pracę w ciągu kilku godzin od uruchomienia systemu.

Stosowanie Axence nVision wymaga jednorazowego zakupu licencji (1 licencja na sieć), udzielanej na konkretną ilość urządzeń, na które instaluje się Agenty nVision (z wyjątkiem modułu Network, który może monitorować nieograniczoną liczbę urządzeń). Zwiększenie ich liczby – np. wyposażenie nowego oddziału – pociąga za sobą konieczność zmian w licencji. Na etapie sporządzania wyceny rozwiązania warto więc brać pod uwagę plany rozwojowe firmy.

nVision Axence - przyjazny dział IT

Wielu klientów Axence podkreśla wysoką jakość wsparcia pomocy technicznej. Zakup każdej nowej licencji oznacza wsparcie serwisowe (pomoc techniczna i wszelkie aktualizacje) przez 12 miesięcy. Po tym czasie można przedłużyć umowę serwisową (koszt to 20% aktualnej ceny bazowej programu).

Dodatkowo, na rabaty mogą liczyć klienci kupujący co najmniej 2 moduły agentowe, klienci przechodzący na Axence nVision z oprogramowania konkurencyjnego oraz instytucje edukacyjne.

Należy wspomnieć także o ewolucji programu wraz z rozwojem technologii informatycznych i oczekiwań klientów. W tej chwili dostępna jest wersja 9.1, w której wprowadzono np. zarządzenia instalowaniem i odinstalowaniem programów (moduł Inventory).

Program można pobrać ze strony producenta z darmową licencją do 10 stanowisk.

 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Axence.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepikfot. DALL-Efot. DALL-Efot. Zyxel