Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Amber Gold się nie powtórzy? Rusza e-komunikacja sądów z rejestrem karanych

14-01-2013, 14:12

Od jutra sądy dokonujące wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego będą elektronicznie sprawdzać, czy wpisywane do rejestrów osoby nie były karane. Ma to zapobiec takim wpadkom, jak te, które wiązały się z aferą Amber Gold.

Jednym z poważniejszych problemów polskiej biurokracji jest to, że dwie państwowe instytucje nie mogą się elektronicznie skomunikować. Dotyczyło to również sądów oraz Krajowego Rejestru Karnego (KRK). Brak tej komunikacji ujawnił się w aferze Amber Gold, gdy skazany za oszustwo Marcin P. (figurujący w KRK) był jednocześnie prezesem Amber Gold. Figurował w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), choć nie powinien być do niego wpisany.

Rusza e-komunikacja z KRK

Wprowadzenie e-komunikacji między sądami rejestrowymi a KRK jest możliwe dzięki opisywanej już w DI24.pl nowelizacji ustaw o KRK i KRS.

Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że od 15 stycznia sądy rejestrowe będą otrzymywały elektronicznie z Krajowego Rejestru Karnego informację, czy osoba podlegająca wpisowi została skazana za przestępstwa, które wykluczałyby zasiadanie w zarządzie spółki.

Mówiąc ściślej, sądy będą automatycznie i elektronicznie sprawdzać, czy osoby wpisywane do rejestru nie zostały skazane za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 Kodeksu spółek handlowych, lub nie orzeczono wobec nich środka karnego określonego w art. 39 pkt. 2 Kodeksu karnego.

zdjęcie
fot. bloomsberries

Wpisani wcześniej też będą sprawdzeni

To nie wszystko. Do dnia 30 czerwca 2013 r. KRS i KRK dokonają sprawdzenia, czy osoby wpisane do KRS przed 15 stycznia nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo, które wykluczałoby ich wpisanie do KRS. Jeżeli takie osoby zostaną zidentyfikowane, spółka zostanie o tym poinformowana, a zidentyfikowana osoba zostanie wykreślona z rejestru.

Sonda
Jaka myśl przychodzi Ci do głowy, gdy słyszysz o e-komunikacji sądów z KRK?
  • ufff... nareszcie!
  • dlaczego dopiero teraz?!
  • nie obchodzi mnie to
wyniki  komentarze

Krajowy Rejestr Karny będzie też na bieżąco przekazywał do systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego dane o osobach prawomocnie skazanych za przestępstwa, które wykluczałyby zasiadanie w zarządach spółek. Dzięki temu da się ustalić, czy osoba wcześniej wpisana do rejestru nie utraciła zdolności do pełnienia powierzonej jej funkcji.

W planach jest jeszcze drugi etap działań, obejmujący automatyczną weryfikację w zakresie  przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ten drugi etap zostanie wdrożony 1 stycznia 2014 roku. Dopiero wówczas będzie można uznać, że systemy informatyczne KRS i KRK są w pełni dostosowane do współpracy.

Czytaj także: Telewizor ostrzeże i wyświetli plan ewakuacji - niebawem w Lubuskiem


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G Data