Alkoholowe blokady aut jako forma zakazu prowadzenia pojazdów - Prezydent podpisał ustawę

03-04-2015, 08:56

Ustawa wprowadzająca obowiązek instalowania blokady alkoholowej w aucie dla skazanych za jazdę po pijanemu została podpisana przez prezydenta. Oczywiście ta sama ustawa zawiera inne przepisy, które mają skłonić kierowców do bezpieczniejszej jazdy.

Wczoraj Prezydent RP podpisał nowelizację Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma dać władzom nowe instrumenty do walki z pijanymi kierowcami. Dziennik Internautów kilkakrotnie już pisał o tym projekcie, skupiając się na technicznej nowości, jaką jest stosowanie tzw. alkolocka, czyli blokady alkholowej w samochodzie. Autami z taką blokadą będą musieli jeździć kierowcy, którzy będą się starać o przywrócenie uprawnień po orzeczeniu wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów.

Instytucję ograniczenia uprawnień do kierowania pojazdami wyłącznie wyposażonymi w blokadę alkoholową wprowadzono w strukturę przepisów karnych. Obowiązek wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową będzie mógł stanowić formę wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, orzekanego co najmniej po upływie połowy orzeczonego zakazu, a w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów – najwcześniej po upływie 10 lat.

Prawo o ruchu drogowym definiuje pojęcie blokady alkoholowej. Jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3

Warunki techniczne, wymogi funkcjonalne oraz częstotliwość kalibracji urządzenia zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu. W ramach warunków technicznych mogą zostać określone takie kwestie, jak sposób unieruchomienia silnika i powiązane z tym wymogi homologacyjne. W ramach wymogów funkcjonalnych zostaną określone takie kwestie, jak sposób pobierania próbki od kierowcy oraz moment pobierania próbki.

Inne zmiany w kodeksie karnym

Nie zaszkodzi omówić także te mniej techniczne nowości wprowadzane przez nowelizację. Ustawa zakłada przede wszystkim, by wobec pijanego kierowcy sąd orzekał środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od 3 do 15 lat. Jeśli kierowca prowadził w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i był już wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w takim stanie, zostanie wobec niego orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Jak już wspomnieliśmy, po okresie co najmniej 10 lat obowiązywania ww. zakazu sąd będzie mógł orzec o modyfikacji tego środka poprzez dopuszczenie do prowadzenia przez sprawcę jedynie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Będzie to możliwe, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez te osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Wobec sprawcy, który był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, sąd będzie zobowiązany orzec na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości co najmniej 10 tys. złotych. Jeśli pokrzywdzony umrze w wyniku popełnionego przestępstwa, nawiązka będzie orzekana na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Jeżeli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe nawiązka zostanie orzeczona na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Do kodeksu karnego wprowadzono też nowy typ przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdów bez uprawnień po ich odebraniu. Obecnie prowadzenie pojazdu bez uprawnień jest wykroczeniem.

Sonda
Czy blokady alkoholowe zmniejszą zagrożenie ze strony pijanych kierowców?
  • tak
  • nie
wyniki  komentarze

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Rozszerzono też katalog okoliczności umożliwiających funkcjonariuszom policji zatrzymanie prawa jazdy. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem również w przypadku przekroczenia prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz przewożenia osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, z wyjątkiem przewozu osób pojazdem komunikacji miejskiej. W takich przypadkach decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy wyda starosta.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy