Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

90 proc. respondentów przyznało, że prywatność jest dla nich imperatywem biznesowym

27-01-2022, 11:50

Drugi rok z rzędu, 90 proc. respondentów przyznało, że nie kupiłoby produktu lub usługi od organizacji, która nie chroni należycie danych. Z kolei 91 proc. wskazało, że fakt posiadania przez firmę zewnętrznych certyfikatów dotyczących prywatności jest dla nich ważny, gdy dokonują u niej zakupu. 92 proc. odpowiedziało, że prywatność jest integralną częścią ich kultury organizacyjnej.

W skrócie:

  • Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, Cisco publikuje wyniki badania „2022 Data Privacy Benchmark Study”, w którym wzięło udział prawie 5000 specjalistów z 27 krajów. 
  • Dla 90 proc. respondentów prywatność stanowi imperatyw biznesowy. 
  • Organizacje kontynuują inwestycje w ochronę prywatności. Oceniają, że zwrot z tych inwestycji kształtuje się średnio na poziomie 1,8 wielokrotności poniesionych kosztów.
  • W krajach objętych badaniem, przepisy prawne dotyczące prywatności zostały dobrze przyjęte a 83 proc. respondentów widzi ich pozytywny wpływ. 
  • Klienci chcą większej przejrzystości i są zaniepokojeni wykorzystaniem danych przez sztuczną inteligencję i w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Prywatność stanowi kluczowy czynnik budujący zaufanie klientów na całym świecie.

- Aż 94 proc. firm twierdzi, że raportuje jeden lub więcej wskaźników dotyczących prywatności radzie nadzorczej, a inwestycje w tym obszarze rosną średnio o 13 proc. rocznie. Nie ma więc wątpliwość, że ochrona prywatności ma coraz większe znaczenie niezależnie od wielkości czy kraju pochodzenia organizacji – tłumaczy Harvey Jang, wiceprezes i Chief Privacy Officer w Cisco. - Zauważamy również, że ochrona prywatności staje się jedną z najważniejszych umiejętności i wchodzi w zakres kluczowych obowiązków specjalistów ds. bezpieczeństwa. Ujednolicenie polityk z zakresu prywatności i bezpieczeństwa pozwala odnieść korzyści finansowe i zwiększyć dojrzałość organizacji, co przekłada się na przewagę rynkową

Zwrot z inwestycji w inicjatywy dotyczące ochrony prywatności pozostaje na wysokim poziomie trzeci rok z rzędu. Szczególnie dla małych i średnich organizacji oznacza to większe korzyści. Ponad 60 proc. respondentów jest zdania, że ochrona prywatności przyczynia się m.in. do: ograniczenia opóźnień w sprzedaży, łagodzenia skutków przypadków naruszenia danych, napędzania innowacji, większej efektywności, budowania zaufania wśród klientów i większej atrakcyjności organizacji. 

Uczestnicy badania szacują, że zwrot z inwestycji kształtuje się średnio na poziomie 1,8 wielokrotności poniesionych kosztów. W zeszłym roku było to 1,9 wielokrotności. Zmiana ta może być związana z potrzebą stawiania czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą COVID-19; wymogiem zapewnienia zgodności z nowymi przepisami; niepewnością związaną z międzynarodowym przesyłem danych oraz coraz częstszymi prośbami o zlokalizowanie danych. 

Zmiany w prawie dotyczące prywatności są bardzo dobrze odbierane na całym świecie, mimo że zapewnienie zgodności z nimi często wiąże się ze znacznym wysiłkiem i kosztami (np. potrzebą skatalogowania danych, prowadzeniem ewidencji ich przetwarzania, wdrożeniem procedur kontrolnych i polityki „privacy by design” czy odpowiadaniem na zapytania użytkowników). 83 proc. wszystkich respondentów z dużych organizacji przyznało, że przepisy prawne dotyczące prywatności mają pozytywny wpływ, a tylko 3 proc., że negatywny. 

Ponieważ rządy i organizacje oczekują jeszcze lepszej ochrony danych, wprowadzają w życie wymagania dotyczące ich lokalizacji. 92 proc. uczestników badania wskazało, że stało się to ważnym zagadnieniem dla ich organizacji. Jednak ma to swoją cenę – we wszystkich krajach, 88 proc. ankietowanych twierdzi, że wymagania odnośnie lokalizowania danych znacznie podnoszą koszty operacyjne. 

Jeśli chodzi o wykorzystywanie danych, 92 proc. ankietowanych przyznaje, że ich firma ma obowiązek robić to w sposób odpowiedzialny. Prawie tyle samo badanych (87 proc.) uważa, że wdrożyło już procesy, które umożliwiają automatyzację podejmowania decyzji zgodnie z oczekiwaniami klientów. Inny raport Cisco – „Consumer Privacy Study 2021” – wykazał jednak, że wiele osób nadal domaga się większej transparentności, a 56 proc. jest wciąż zaniepokojona wykorzystaniem danych przez sztuczną inteligencję oraz w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 46 proc. badanych konsumentów uznało, że nie jest w stanie odpowiednio chronić swoich danych. Głównie dlatego, że nie rozumieją jakie dokładnie dane są gromadzone i co organizacje robią z uzyskanymi w ten sposób informacjami. 


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły: