Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

15 lat IIA Polska – 15 lat odpowiedzialności za audyt

Łukasz Borowski 08-05-2017, 10:31

W bieżącym roku mija 15 lat działalności IIA Polska. To doskonały czas na małą retrospekcję – podsumowanie doświadczeń, a także spojrzenie w przyszłość – wyznaczenie nowych trendów audytu, podczas Konferencji organizowanej przez IIA Polska z okazji w/w jubileuszu.

15 lat IIA Polska

Jestem przekonany, że każdy z nas pamięta początki audytu w Polsce... i każdy z nas ma świadomość, jak wiele udało się w tym obszarze osiągnąć i jak daleko obecnie zaawansowana jest rola i pozycja audytu wewnętrznego.

Pamiętamy pierwsze próby – w zdecydowanej większości udane – wyznaczania roli audytu i jego pozycji w organizacji. Poszukiwanie kontekstu, w którym wyniki naszej pracy w najlepszy sposób mogły wspomóc kierownictwo jednostki. Czerpanie doświadczeń z ukazujących się publikacji, szkoleń przeprowadzanych przez - bardziej doświadczonych od nas - audytorów czy spotkań, organizowanych po to, żeby na bieżąco wymieniać się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, co aktualnie dzieje się w audycie w różnych jednostkach. Budowanie własnego warsztatu, metodyk, wewnętrznych regulacji…

Niejednokrotnie ten czas naznaczył naszą rolę i pozycję na kilka następnych lat funkcjonowania audytu w organizacjach, w których pracowaliśmy/pracujemy. W pewien sposób – chcąc nie chcąc – ukształtował także miejsce audytu w polskim porządku prawnym. Równocześnie, implementacja do w/w porządku prawnego Definicji audytu oraz Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przybliżyła nas do zapewnienia w pełni niezależnej roli i wyznaczenia kluczowych norm związanych z realizacją audytu. Kodeks etyki stał się zatem jednym z pierwszych - w przestrzeni publicznej - dokumentów, które wskazywały i promowały etyczne zasady dotyczące naszego zawodu.

Z perspektywy czasu, wszystko powyżej stało się kluczową determinantą pozycji audytu obecnie i – jak się  wydaje – także w przyszłości. 

Rola audytu wewnętrznego w Polsce przez blisko dekadę – od momentu formalnego włączenia pojęcia audytu wewnętrznego do ustawodawstwa – utożsamiana była najczęściej z różnym rozumieniem funkcji kontrolnych. Ewolucja, jaką audyt wewnętrzny przeszedł przez ostatnie 5-6 lat, pozwoliła na zmianę wektora naszej działalności i – moim zdaniem – mocny wzrost znaczenia naszej roli. Coraz częstsze wykorzystywanie funkcji doradczych audytu, wzmocnienie kompetencji audytorów, a w konsekwencji przejście na pozycję realnego partnera kierownika jednostki, wyznacza kierunki rozwoju audytu na kilka lat naprzód. To bardzo emocjonująca i budująca perspektywa.   

IIA Polska od ponad 15 lat dba o to, żeby funkcja audytu wewnętrznego w organizacjach stale się wzmacniała. Bieżące kierunkowe działania, w tym przede wszystkim organizowanie niezliczonej ilości eventów, szkoleń, konferencji czy spotkań otwartych, a także m.in. wydawanie publikacji, służą budowie naszej pozycji, są podporządkowane rozwojowi audytu, a przede wszystkim pozwalają wyznaczać trendy na kolejne lata. Obecny czas to także okazja do dążenia do profesjonalizacji audytu i wyznaczania nowych obszarów naszej działalności.

Ciągły rozwój zawodowy i budowanie silnych kompetencji jest jednym ze znaków rozpoznawczych audytorów. Realizując wprost jeden ze wspomnianych wyżej standardów audytu, permanentnie uczymy się, rozwijamy metodyki, gruntujemy wiedzę i wymieniamy doświadczenia. Biorąc pod uwagę aktualny charakter naszej pracy, nowego znaczenia nabiera budowa kompetencji w takich obszarach, jak szeroko rozumiane zagadnienia IT czy mocno aktualne bezpieczeństwo informacji. Dlatego tak ważne jest organizowanie wspólnych dla audytorów wydarzeń, obejmujących swą tematyką nie tylko audyt wewnętrzny, ale także  pokrewne obszary działalności. To z jednej strony umożliwia  pozyskiwanie kompetencji niezbędnych do realizacji audytu zapewniającego, z drugiej – pozwala w perspektywie na swobodne poruszanie się w tematach, w których kierownicy jednostek wymagają coraz częściej naszych aktywności w ramach czynności doradczych.

Między innymi o wspomnianych wyżej aspektach działalności audytu (ale nie tylko) będziemy rozmawiać z ekspertami z różnych dziedzin (zarządzanie, IT, etc.) podczas najbliższego, jubileuszowego wydarzenia, organizowanego przez IIA Polska.      

Konferencja organizowana z okazji 15-lecia działalności IIA Polska to doskonała okazja do podsumowania kolejnego okresu działalności audytu wewnętrznego w Polsce i spojrzenia w nadchodzącą przyszłość naszego zawodu. To także bardzo cenna możliwość wymiany doświadczeń i poglądów podczas paneli dyskusyjnych i sesji plenarnych. Na konferencję zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w dyskusję o roli, jaką może odgrywać audyt wewnętrzny w organizacji. A pamiętajmy, że to głównie od nas zależy, jak naszą rolę będą postrzegać nasi klienci i interesariusze.

W imieniu Zarządu oraz Biura IIA Polska, serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji.

Do zobaczenia w Józefowie,

Łukasz Borowski

Członek Zarządu IIA Polska   

Więcej o konferencji jubileuszowej IIA Polska: Link


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły:

fot. Freepik
fot. G DataTematy pokrewne:  

tag patronat DItag IIA Polskatag audyt