Zmienią się przepisy o usługach płatniczych. Rząd przyjął projekt

08-06-2016, 12:14

Wyznaczenie organów nadzorujących dostawców usług płatniczych oraz zapewnienie nadzoru NBP nad schematami płatniczymi - takie zmiany wprowadza nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych przyjęta przez rząd. Wbrew pozorom ta nowelizacja może mieć znaczenie także dla zwykłego konsumenta.

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. Zasadniczym jej celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia w sprawie opłat interchange (tzw. rozporządzenie MIF). Od razu wyjaśnijmy, że to rozporządzenie nie wpłynie na wysokość opłat interchange w Polsce.

Kto będzie nadzorował kogo?

Co zatem wprowadza nowelizacja? Po pierwsze ustala ona kwestie nadzoru nad dostawcami usług płatniczych. Funkcje nadzorcze dotyczące egzekwowania rozporządzenia MIF będą rozdzielone między Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego.

Prezes NBP będzie nadzorował egzekwowanie rozporządzenia MIF przez organizacje płatnicze takie jak VISA i MasterCard. Tymczasemi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ma kontrolować działalność dostawców usług płatniczych (wydawców instrumentów płatniczych, agentów rozliczeniowych).

KNF będzie obowiązkowo informować prezesa NBP o każdej zmianie mającej wpływ na aktualność informacji i dokumentów dołączonych do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Jednocześnie prezes NBP będzie musiał powiadomić KNF o działalności instytucji płatniczej, która stanowiłaby zagrożenie dla stabilności systemu płatniczego.

Na organizacje płatnicze nałożono obowiązek przekazywania prezesowi NBP kwartalnych informacji niezbędnych do ich oceny. Ponadto NBP będzie ogłaszać na swojej stronie listę schematów płatniczych dostępnych w Polsce. 

Nowelizacja wprowadzi też rozwiązania dotyczące nadzoru systemowego nad tzw. "schematami płatniczymi". Pod tym pojęciem rozumie się ogólny zbiór zasad przeprowadzania transakcji płatniczych, zasad wydawania i akceptowania instrumentów płatniczych oraz zasad przetwarzania transakcji płatniczych wykonywanych przy użyciu instrumentów. Ministerstwu chodziło o to, aby nowe rozwiązania objęty zasady przeprowadzania transakcji przy użyciu np. aplikacji mobilnych.

Przeczytaj:

"Finansowy ninja" - podręcznik finansów osobistych

Książka "Finansowy ninja" to przewodnik po finansach osobistych, który każdy powinien przeczytać jeszcze w szkole. 544 strony praktycznej wiedzy o oszczędzaniu, zarabianiu, optymalizacji podatkowej, negocjowaniu i inwestowaniu, które pomogą Czytelnikowi zostać prawdziwym finansowym ninja i osiągnąć bezpieczeństwo finansowe. Szczegółowa recepta na to, jak mądrze zarządzać pieniędzmi, uniknąć pułapek zastawianych przez instytucje finansowe oraz skutecznie zaplanować swoją emeryturę.*

Zmienią się też przepisy dotyczące sprawowania przez prezesa NBP nadzoru systemowego nad pozostałą infrastrukturą rynku finansowego, tj. systemami płatności, systemami rozrachunku papierów wartościowych oraz usługą płatniczą acquiringu (polega na wykonaniu transakcji płatniczej za pośrednictwem instrumentu płatniczego w celu przekazania środków między stronami transakcji).

Co to zmieni dla nas?

Rada Ministrów sądzi, że dzięki tej ustawie zwiększy się bezpieczeństwo transakcji. Możliwe też, że zmniejszą się koszty prowadzenia działalności przez przedsiębiorców akceptujących płatności elektronicznie, a klienci będą mogli korzystać z kilku różnych marek płatniczych na jednym nośniku (np. jedna karta płatnicza będzie umożliwiała dokonanie płatności w ramach różnych systemów płatniczych takich jak Visa lub MasterCard czy system lokalny). Może to pozytywnie wpłynąć na powstanie i rozwój krajowego systemu kart płatniczych.

Sklepy przyjmujące płatności, będą mogły ustanowić pierwszeństwo akceptowania marki płatniczej, co może wspierać tańsze krajowe systemy płatnicze. Obowiązkowe ma być informowanie konsumentów o możliwości dokonywania płatności danym instrumentem płatniczym w punkcie sprzedaży.


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy