Sprawdzanie punktów karnych online, mniej papierów przy świadczeniach rodzinnych - projekt ustawy

22-12-2016, 10:34

Przepisy umożliwiające sprawdzanie punktów karnych online zostały właśnie zaproponowane. Przy okazji Ministerstwo Cyfryzacji chce ułatwić załatwianie świadczeń rodzinnych poprzez udostępnienie urzędnikom dostępu do rejestrów państwowych.

Zmiany ma wprowadzić projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (m.in. o świadczeniach rodzinnych, Prawie o szkolnictwie wyższym, o systemie informacji oświatowej i in). Projekt można znaleźć w Rządowym Centrum Legislacji oraz pod tym tekstem. 

Punkty karne sprawdzimy online

Ministerstwo Cyfryzacji chce tym projektem znowelizować przepisy dotyczące funkcjonowania CEPIK 2.0, czyli centralnej bazy pojazdów i kierowców. Nasi Czytelnicy zapewne pamiętają, że termin wdrożenia CEPIK 2.0 został przesunięty z 1 stycznia 2017 roku na 4 czerwca 2018 roku. To przesunięcie pozwoli uniknąć katastrofy jaką mógł spowodować pośpiech.

Omawiany projekt  tworzy też podstawy prawne do tego, byśmy mogli sprawdzać przez internet liczbę punktów karnych przypisanych nam jako kierowcom. Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie już z dniem 1 kwietnia 2017 r. Informacja o przypisanej kierowcy łącznej liczbie punktów będzie udostępniana po uwierzytelnieniu osoby profilem zaufanym na ePUAP, na podstawie danych przekazywanych przez Policję z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Projekt zakłada też umożliwienie nieodpłatnego dostępu organom Inspekcji Ochrony Środowiska do danych o pojazdach zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów. Poza tym ustawa ma wprowadzić "szereg zmian korygujących" do Prawa o ruchu drogowym. 

Mniej zaświadczeń przy ubieganiu się o świadczenia

Jeśli chodzi o zmiany w innych ustawach to mają one służyć zmniejszeniu liczby zaświadczeń i oświadczeń, które muszą dołączać do wniosku osoby ubiegające się o przyznanie:

  • świadczeń rodzinnych, 
  • świadczeń w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów, 
  • Karty Dużej Rodziny, 
  • świadczenia wychowawczego.

Organy realizujące te świadczenia uzyskają elektroniczny dostęp do rejestrów publicznych tj. Systemu Informacji Oświatowej, Centralnego Wykazu Ubezpieczonych oraz ogólnopolskiego wykazu studentów, a także do systemu PESEL i Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOON). Proponowane jest także umożliwienie organom pozyskiwania informacji o rozliczaniu się danej osoby z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozwoli to na weryfikację warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poniżej, dla zainteresowanych, kopia projektu ustawy. Został on skierowany do uzgodnień i opiniowania. 

dokument264021-prordr by Dziennik Internautów on Scribd


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie

RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy