Sejm nie chciał wysłuchania publicznego w sprawie ustawy antyterrorystycznej. Przegląd (e)prawny 20.05.2016

20-05-2016, 16:09

Co dalej z ustawą antyterrorystyczną? Co z planami utworzenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego? Co ciekawego w temacie danych publicznych planuje Ministerstwo Cyfryzacji? O tym oraz o innych ciekawych sprawach piszemy w cotygodniowym przeglądzie (e)prawnym.

Czas zwiększonych wydatków zbliża się nieubłaganie.

>> Sprawdź konto z kartą otwartą na dzisiaj <<

0 zł za prowadzenie rachunku, użytkowanie karty debetowej i wypłaty gotówki!


W tym tygodniu w Dzienniku Internautów...

poruszaliśmy następujące ciekawe tematy z okolic internetu, technologii i prawa.

Poza tym na koniec tygodnia chcemy wam zasygnalizować następujące wydarzenia i tematy.

Sejm: Ustawa antyterrorystyczna do prac w komisjach

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych został skierowany przez Sejm do komisji administracji i spraw wewnętrznych. PO i Nowoczesna wnioskowały o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, ale posłowie się na to nie zgodzili (za odrzuceniem projektu głosowało 166 posłów, przeciw było 254, wstrzymało się 9).

Opinie na temat projektu wydadzą też komisje ds. obrony narodowej i ds. służb specjalnych, ale Sejm nie chciał kierować projektu do komisji cyfryzacji. Szkoda, bo przecież projekt ustawy przewiduje blokowanie stron internetowych. Odrzucono wniosek o wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy. Wszyscy posłowie byli PiS przeciwni. 

Sejm: Jednolity system antyplagiatowy

Wspominaliśmy już w Dzienniku Internautów o projekcie nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym, który dotyczy utworzenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i wprowadzenia obowiązku sprawdzania przez uczelnie pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem tego systemu.

W czasie Sejmowej debaty posłowie opozycji zapowiedzieli poprawki i podkreślili, że opracowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego mogłyby się podjąć różne podmioty, a nie tylko określony instytut badawczy. Według projektu opracowanie systemu i administrowanie nim minister do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić „instytutowi badawczemu, nadzorowanemu przez ministra właściwego do spraw nauki, którego przedmiot działania jest ściśle związany ze świadczeniem usług w zakresie systemów informacyjnych”.

Ministerstwo Cyfryzacji chce otwierać dane publiczne

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało Program Otwierania Danych Publicznych, który ma ma służyć pełniejszemu wykorzystaniu potencjału informacji gromadzonych przez administrację. W Programie zostały wykorzystane wyniki ankiety z wcześniejszych konsultacji w tej sprawie. Więcej na ten temat na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

RPO w sprawie prasy samorządowej

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpieniem generalnym zwrócił się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z postulatem wprowadzenia regulacji prawnych, które w sposób jednoznaczny określą zasady wydawania biuletynów informacyjnych przez władze samorządowe. RPO wskazał, że proceder wydawania prasy przez samorządy lokalne, zwłaszcza na zasadach komercyjnych zagraża wolności słowa, a także prawu obywateli do dostępu informacji publicznej. Szczegóły na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

RPO w sprawie 500+ i ochrony danych

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich regulacje przyjęte w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającej program Rodzina 500 plus, budzą pewne wątpliwości z punktu widzenia prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Zasadnicze wątpliwości Rzecznika budzi regulacja dotycząca utworzenia centralnego rejestru, który obejmuje informacje gromadzone na podstawie przepisów ustawy przez właściwe organy i samorządy województw podczas realizacji zadań związanych z przyznawaniem świadczenia wychowawczego. Z przepisów ustawy, jak i z uzasadnienia do niej nie wynika, czy wszystkie gromadzone dane są niezbędne dla realizacji świadczenia. Szczegóły na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Specjalne konta na 500+?

Związek Banków Polskich chce utworzenia wyodrębnionych rachunków bankowych, na które wpływałyby świadczenia z programu „Rodzina 500 plus” i inne świadczenia wychowawcze. Takie rachunki socjalne miałyby zapewnić, że środki z programu 500+ nie będą zajęte przez komornika. Komornicy zwracali na te kwestie uwagę jeszcze przed uruchomieniem programu „Rodzina 500 plus” jednak sprawa wróciła, kiedy faktycznie do takiego zajęcia doszło. Szczegóły w Bankier.pl.

Zniesienie karalności za znieważenie Prezydenta? Co dalej?

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że gotowe jest znieść karę za znieważenie Prezydenta. Niestety Kancelaria Prezydenta najwyraźniej uważa przepis w tej sprawie za potrzebny i broni go. Z opinią kancelarii można się zapoznać na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Neflix będzie musiał promować treści Europejskie?

Financial Times donosi, że Komisja Europejska ma zamiar objąć platformy VoD podobnymi zasadami jak nadawców telewizji. Te platformy będą musiały promować treści europejskie zapewniając, że 20% dostępnych u nich treści będzie pochodziło z UE. W przypadku platform takich jak Netflix realizacja tego obowiązku może zmuszać do zawierania umów licencyjnych, których normalnie platforma by nie zawarła. Jeśli KE zechce realizować swoje plany, może to oznaczać kolejny punkt sporny między władzami UE a e-usługodawcami z USA.

Google'owi grozi 3 mld dolarów kary?

Telegraph podaje, że Komisja Europejska przygotowuje się do nałożenia kary w wysokości 3 mld dolarów na Google, w związku z postępowaniem antymonopolowym dotyczącym porównywarki produktów. Kara może być nałożona w przyszłym miesiącu. Warto pamiętać, że przeciwko Google'owi toczy się także postępowanie dotyczące systemu Android. Kara dla Google może być najbardziej dotkliwą karą finansową nałożoną kiedykolwiek przez KE. 

Uwięzić do czasu odszyfrowania?

Ars Technica opisuje ciekawy przypadek człowieka, który jest przetrzymywany za kratkami. Ciąża na nim zarzuty związane z pedofilią, ale dowody mogą znajdować się na zaszyfrowanych dyskach, których treści mężczyzna nie chce udostępnić władzom. Rząd USA stara się o to, aby mężczyzna był przetrzymany do czasu ujawnienia treści dysku. Jest to bardzo interesujący sposób zmuszenia do czegoś, co właściwie można by uznać za zeznawanie przeciwko sobie. Sprawdź, który bank może zaproponować Ci najtańsze kredyty gotówkowe, najlepsze kredyty hipoteczne, kredyty dla firm, bezpłatne konta osobiste, konta firmowe czy najlepiej oprocentowane lokaty >>
Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
To warto przeczytać


  
znajdź w serwisie

RSS  
RSS  

RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy  
Jak czytać DI?
RSS
Copyright © 1998-2021 by Dziennik Internautów Sp. z o.o. (GRUPA INFOR PL) Wszelkie prawa zastrzeżone.