Rejestry państwowe, dane osobowe - Ministerstwo Cyfryzacji przejmie te sprawy

18-12-2015, 11:43

Rejestry państwowe to nie tylko ewidencje. To narzędzia świadczenia usług, zatem ich sprawami ma się zająć Ministerstwo Cyfryzacji. Sejm pracuje nad ustawą wprowadzającą stosowne zmiany.

Nowe Ministerstwo Cyfryzacji ma być "centrum kompetencji teleinformatycznych państwa" - to już wiemy. Warto jednak wiedzieć, że Sejm dopiero pracuje nad projektem nowelizacji Ustawy o działach administracji rządowej. Właśnie ta ustawa ma umożliwić sprawne rozpoczęcie funkcjonowania Ministerstwa Cyfryzacji. 

Informatyzacja, czyli co?

Projekt ustawy to druk sejmowy nr 115. Ma on uporządkować kompetencje ministra właściwego do spraw informatyzacji, określając na nowo zakres działu informatyzacja. W projekcie czytamy, że ten dział obejmie następujące sprawy:

 1. informatyzację administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania publiczne; 
 2. systemy i sieci teleinformatyczne administracji publicznej;
 3. wspieranie inwestycji w dziedzinie informatyzacji;
 4. realizację zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie informatyzacji i telekomunikacji; 
 5. udział w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w zakresie informatyzacji; 
 6. rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;
 7. rozwój e-usług
 8. kształtowania polityki państwa w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. telekomunikację;
 10. bezpieczeństwo cyberprzestrzeni;
 11. rejestry i ewidencje (PESEL, CEPIK i inne).

Tak więc sprawy związane z rejestrem PESEL zostaną przeniesione z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do nowego resortu cyfryzacji. Podobnie będzie z Rejestrem Dowodów Osobistych, Rejestrem Stanu Cywilnego, Centralną Ewidencją Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz ewidencjami pojazdów, kierowców i posiadaczy kart parkingowych.

- Doszło do przeorientowania rejestrów z funkcji ewidencyjnych i porządkowych na funkcje usługowe. Stworzenie możliwości dalszej informatyzacji usług w oparciu o rejestry wymaga objęcia tego procesu koordynacją ze strony ministra właściwego do spraw informatyzacji - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W projekcie dokonuje się także zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w związku z przypisaniem tych spraw ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. W ustawie o ochronie danych osobowych wskazany będzie (w miejsce ministra właściwego do spraw administracji publicznej) minister właściwy do spraw informatyzacji.

Nadzór zwierzchni w MSWiA

Merytoryczny "zwierzchni" nadzór nad sprawami ewidencji ludności, dowodów osobistych, paszportów i rejestracji stanu cywilnego ma pozostać w resorcie spraw wewnętrznych, niezależnie od przeniesienia kwestii prowadzenia centralnych rejestrów obsługujących te zadania do Ministerstwa Cyfryzacji. W kompetencji MSWiA pozostaną też zadania związane z wydawaniem dokumentów tożsamości umożliwiających przekraczanie granic i pobyt na terytorium innych państw. 

Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Poniżej treść projektu.

115


Przepisy na coś słodkiego z kremem Nutella
  
znajdź w serwisie


RSS - Wywiad
Wywiad  
RSS - Interwencje
RSS - Porady
Porady  
RSS - Listy
Listy