Apple Facebook Google Microsoft badania bezpieczeństwo patronat DI prawa autorskie serwisy społecznościowe smartfony

Projekty podwyższonego ryzyka szansą na wzrost innowacyjności polskiej gospodarki

04-10-2015, 17:30

Instytucje publiczne oraz spółki Skarbu Państwa skutecznie stymulują rozwój ekosystemu wspierania innowacji. Finansując projekty podwyższonego ryzyka oraz wspierając proces transferu technologii zwiększają zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo - rozwojową - to główne wnioski z dyskusji zorganizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Podczas panelu "Inwestycje w innowacje. Kto ryzykuje i dla kogo?" przedstawiciele administracji publicznej, inwestorzy, przedsiębiorcy i naukowcy dyskutowali o roli państwa we wspieraniu innowacji, wskazując możliwe korzyści oraz wyzwania związane z podejmowaniem ryzyka towarzyszącego realizacji nowatorskich projektów mogących doprowadzić do przełomu technologicznego w poszczególnych branżach.

"W najbardziej innowacyjnych państwach świata, takich jak USA czy Izrael, to państwo skutecznie inicjowało i finansowało badania, które z czasem przyniosły rozwój technologii, które przesądziły o innowacyjności całej gospodarki. Izrael stał się "narodem startupów" m.in. dzięki uruchomieniu rządowego programu Yozma. Chcemy, by polska gospodarka stała się bardziej innowacyjna, dlatego państwo bierze na siebie część ryzyka związanego z podejmowaniem najbardziej nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych" - powiedział Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora NCBR.

"Instytucje publiczne powinny pełnić rolę lidera, który tworzy przyjazne otoczenie oraz odpowiednie zachęty dla inwestorów" - powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jej zdaniem innowacyjne projekty inwestycyjne o podwyższonym ryzyku, kapitałochłonne i dłuższe w realizacji powinny być wsparte szeroko rozumianymi środkami publicznymi. "Takie zaangażowanie w roli koinwestora uwiarygodnia inwestycję w oczach inwestora prywatnego, zachęcając go także do podjęcia ryzyka - zaznaczyła wiceprezes Zielińska. - Ponadto inwestor publiczny mając na względzie, nie tylko zysk, ale również rozwój całej gospodarki, jest w stanie wziąć na siebie większe ryzyko niż inwestor prywatny. Dodatkowo działając bardzo szeroko, często może wnieść do projektu dużą wartość dodaną w postaci sieci partnerstw i branżowego know-how".

Dyrektor, Leszek Grabarczyk, podkreślił, że agencje rządowe, wprowadzając nowoczesne mechanizmy finansowania B+R i kierując środki publiczne na ten cel do sektora prywatnego stymulują zaangażowanie przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową, tworząc tym samym bardziej atrakcyjny dla inwestorów rynek. "Dobrze funkcjonujący ekosystem wspierania innowacji jest ważny, ale pamiętajmy, że to jedynie narzędzie do osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest długotrwały rozwój naszej gospodarki zabezpieczający egzystencję i dobrobyt naszego narodu i państwa" – zaznaczył dyrektor Grabarczyk.

W trakcie dyskusji wiceprezes, Patrycja Zielińska, podkreśliła, że aby ekosystem działał sprawnie, na każdym etapie, także w fazie B+R oraz inwestycji kapitałowych potrzebny jest katalizator, broker technologiczny. "W przypadku ARP takim brokerem jest Platforma Transferu Technologii. Platforma łączy partnerów zainteresowanych opracowaniem, sprzedażą oraz pozyskaniem innowacyjnych rozwiązań – podkreśliła prezes Zielińska. - W ramach Platformy, ARP S.A. już wkrótce zapewni dofinansowanie licencji, praw do wykorzystania technologii oraz finansowanie usług doradczych ze środków unijnych".

Rolę koinwestora finansowego oferującego zarówno wsparcie finansowe, jak i branżowe zaplecze, know-how, kanały dystrybucji, partnerów instytucjonalnych i infrastrukturę testową ze strony ARP zapewnia ARP Venture - pierwsza na polskim rynku spółka typu Venture z udziałem Skarbu Państwa inwestująca w projekty podwyższonego ryzyka o profilu przemysłowym będące na etapie ekspansji. Spółka planuje także rozpoczęcie współpracy z inwestorami branżowymi w formule smart money.

Z kolei Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wprowadziło nowoczesne publiczno-prywatne mechanizmy wsparcia z udziałem funduszy wysokiego ryzyka. Korzystając z know-how, wiedzy i globalnych powiązań doświadczonych w inkubowaniu projektów funduszy wysokiego ryzyka w ramach programów z rodziny BRIdge inwestują wspólnie w nowatorskie projekty, wspierając komercjalizację wyników prac B+R.


Aktualności | Porady | Gościnnie | Katalog
Bukmacherzy | Sprawdź auto | Praca
biurowirtualnewarszawa.pl wirtualne biura w Śródmieściu Warszawy


Artykuł może w treści zawierać linki partnerów biznesowych
i afiliacyjne, dzięki którym serwis dostarcza darmowe treści.

              *              Ostatnie artykuły: